­
header
Raceledelsen har besluttet at fortsætte med de samme regler for udtagelserne i 2015, som var gældende i 2014.

Raceledelsen afholder i alt 4 WT, fra 30.08.2014 til 14.06.2015, hvor man kan kvalificere sig til NM2015 i Danmark.

Flg. regelsæt er gældende:
  1. Deltagelse på min. 2 ud af Raceledelsens 4 WT prøver.
  2. Bestå mindst 2 af WT prøverne.
    (WT prøve med 5 poster min. 60 point for at bestå og WT prøve med 6 poster min. 72 point for at bestå.)
Derudover gælder flg.:

De bedste 2 resultater er gældende og der kan deltages på flere end 2 af Raceledelsens WT prøver for at forbedre
resultatet, dvs. deltagelse på alle 4 WT prøver er tilladt.

For WT prøver med 5 poster, divideres det samlede point tal, ekvipagen har opnået på den pågældende prøve, med 5
For WT prøver med 6 poster, divideres det samlede point tal, ekvipagen har opnået på den pågældende prøve, med 6

Summen af de to bedste resultater lægges sammen og dette udgør resultatet for den pågældende ekvipage.

De 3 bedste resultater udgør således det 1. hold, de 3 næste resultater det 2. hold osv.
Hvis 1 af ekvipagerne må melde afbud, indtræder næste ekvipage i pointrækken i stedet.

Der kan stilles 3 hold, som får tilskud fra Raceledelsen.
Derudover kan der stilles et Freeteam, som ikke får tilskud af Raceledelsen.

Eksempel:

1. prøve med 5 poster er der opnået 82 point ud af 100 som divideres med 5 og giver 16,4 point
2. prøve med 6 poster er der opnået 112 point ud af 120 som divideres med 6 og giver 18,66 point
3. prøve med 6 poster er der opnået 98 point (det er dårligere end 2. prøve og tæller derfor ikke)
4. prøve med 5 poster er der opnået 76 point (det er dårligere end 1. prøve og tæller derfor ikke)

Gennemsnittet fra de 2 første prøver lægges sammen 16,4 + 18,66 = 30,06 og er det pointtal, der er gældende.

Raceledelsen offentliggør resultaterne på hjemmesiden så hurtigt det er muligt efter hver prøve.

Raceledelsen
2015
­