­
header
Markprøver A + B
Det er et af Dansk Retriever Klub's hovedformål at fremme interessen for jagt med retrievere, der ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør, samt at finde frem til de hunde, der har de nødvendige temperamentsmæssige og jagtlige egenskaber - til vejledning for avlsarbejdet og slutteligt at medvirke til og styrke respekten for retrieveren som apporterende jagthund og samtidig bidrage til en højnelse af jagtkultur og god dansk jagtetik.

Prøveform

Dansk Retriever Klub’s (DRK) markprøve A er apporteringsprøver, der gennemføres
på jagt. Markprøver B og C er apporteringsprøver, der tilrettelægges og gennemføres således, at de ligner dansk jagt mest muligt, under hensyntagen til afprøvning og bedømmelse.

Markprøverne afholdes under følgende former: A-prøver, B-prøver og internationale
prøver samt C-prøver. A- og B-prøver samt internationale prøver er officielle
prøver, medens C-prøver er uofficielle prøver.

A-prøver afholdes på jagt, hvor apportering af det nedlagte vildt er det primære element. Prøverne er opdelt i åben klasse og vinderklasse samt en årlig eliteprøve.

B-prøver er markprøver, hvor der ikke afholdes jagt; men hvor jagtrealistiske situationer simuleres. På prøverne bruges vildt, der tidligere er nedlagt, samt tamduer og kaniner, der forud er aflivede.

Rovvildt og klovbærende vildt må ikke anvendes.

De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med de respektive klasser indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg, vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling
samt evne og vilje til samarbejde med fører. I åben og vinderklasse tillige i samarbejde med andre hunde samt afprøvning i dirigerbarhed.

Klasseinddeling

Prøverne opdeles i begynderklasse, åben klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab og et årligt retrievermesterskab.

Internationale markprøver afholdes som vinderklasse A efter forudgående
godkendelse af Dansk Kennel Klub og FCI og i overensstemmelse med internationale
regler.

C-prøver afholdes efter samme retningslinier som for A- og B-prøver, hvis andet ikke er meddelt.
 
­