­
header
En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. DKK’s mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999.

Formålet med mentalbeskrivelse er
· at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler
· at give opdrætterne et avlsredskab
· at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber

I DKKs mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.

Alle hunde kan blive mentalbeskevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – d.v.s. en profil der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.
Ønskeprofil         
Testmodel Profil     Forklaring
1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
1b Håndtering 4 Følger med uden besvær
1c Håndtering 5 Lader sig villigt håndtere
2a Leg - engagement 4 Leger aktivt. Starter hurtigt
2b Leg - greb 4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - træk 2 Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke
3a Jagt - fart 4 Starter og fuldfører med høj fart
3b Jagt - fangst 4 Tager byttet tøvende
4 Aktivitetsniveau 2 Opmærksom - står, sidder eller ligger
5a Overraskelse - skræk 2 Stopper og dukker sig
5b Overraskelse - trusler/angreb 1 Ingen trueadfærd
5c Overraskelse - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser
6b Lyd - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
7a Spøgelser - skræk 2 En eller to flugthandlinger
7b Spøgelser - trusler/aggressivitet 1 Ingen trueadfærd
7c Spøgelser - afreaktion 5 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8 Skarp lyd  2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder,
men genoptager tidligere aktivitet
03
mental2
07
mental4
mental3
mental5
mental6
mental1
mental
15
mental7
Hundens reaktion er markeret med grøn
Racens ønskeprofil er markeret med grå
Sammenfald er markeret med rød
ATIVITET: 1 2 3 4 5
1a Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt - kryber og trækker sig Acceptere kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hoppe og gø
1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke.Evt. i fuld line væk fra TL Følger modvilligt med hele vejen Følger med uden besvær Følger villigt med
1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd
Kraftige unddragelser /
trusler
Unddrager sig aktiv hånd- tering, ingen trueadfærd Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere
2a Leg Leger ikke Leger ikke
viser interesse
Leger - starter langsomt. Bliver aktiv Leger aktivt
Starter hurtigt
Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde
2b Leg - greb Griber ikke Griber ikke straks Snuser først på objektet Griber forsigtigt eller
nipper i objektet
Griber med hele munden,
tager fat
Griber straks - målbevidst
2c Leg - træk- kampleg 
Tager ikke fat Holder forsigtigt fast
Slipper og / eller Trækker ikke
Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til
TL slipper
Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper rusker efter TL slipper
3a Jagt - fart Starter ikke 1             2 Starter, men afbryder
Fuldfører ikke


1             2
Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges under
forløbet
1             2
Starter og fuldfører med
høj fart


1   X          2  X
Starter med meget høj fart
Løber mere end 2 m. forbi

1             2
3b Jagt - fangst Overser bevidst.
Når ikke frem til byttet.
1             2
Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet

1             2
Tager ikke byttet, men
snuser til byttet
1 X           2  X
Tager byttet tøvende

1            2
Tager byttet straks
Målbevidst

1             2  X
4 Aktivitets-
niveau
Inaktiv
- uinteresseret
Opmærksom
- Står, sidder eller ligger
Går rundt. Evt. snuser,
spiser græs eller bider i
pinde under forløbet
Skifter hurtigt aktivitet,
graver, bider i pinde,
springer op
Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen
5a Overraskelse-  skræk Stopper - kort stop. Ingen
undvigelser
Stopper og dukker sig Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter
5b Overraskelse
trusler/aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trussels-
handlinger
Mere end to trusselshand-
linger eller vedvarende
trusler
Mange eller vedvarende
trusler med angreb
Kraftig trueadfærd med
direkte angreb
5c Overraskelse
-  nysgerrighed
Går frem til dukken, når
dukken er lagt ned.
Går ikke frem     Går frem til dukken, når
føreren taler til dukken
Går frem til dukken, når
føreren står ved dukken
Går frem til dukken, når
føreren er gået halvt frem
Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning
5d Overraskelse
-  afreaktion
Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gangSer til siden 2. gangIngen reaktion 3. gang Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang
Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Strakt line væk fra dukken
mindst to gange
6a Lyd - skræk Stopper - kort stop. Ingen undvigelser     Stopper og dukker sig Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter
6b Lyd
-  nysgerrighed
Går frem til pladen, når
føreren rører ved pladen. Går ikke frem
Går frem til pladen, når
føreren taler til pladen
Går frem til pladen, når
føreren står ved pladen
Går frem til pladen, når
føreren er gået halvt frem
Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning
6c Lyd
-  afreaktion
Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang
Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang
Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Strakt line væk fra dukken
mindst to gange
7a Spøgelser-   skræk Viser ingen flugttendenser En eller to flugthandlinger Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol
Flugt eller afbrudt flugt
efter momentets første
tredjedel
Flygter i linens længde i
momentets første tredjedel
7b Spøgelser
trusler/aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trusselshand-
linger i en del eller hele forløbet
Mere end to eller ved-
varende trusler i en del af
forløbet
Mange eller vedvarende
trusler med angreb efter
den halve afstand
Kraftig trueadfærd med
angreb i hele forløbet
7c Spøgelser
-  afreaktion
Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem
1              2
Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten

1             2
Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten

1   X          2
Går frem til figuranten, når
fører er gået halv frem
mod figuranten
1             2
Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning
1           2  X
8   Skarp lyd Viser sig ikke berørt.Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder ef-
ter de første skud Afbryder, men genop-
tager tidligere aktivitet
Tilbageværende uro efter
flere skud
Kan ikke genoptage
tidligere aktivitet
Viser stigende flugtten-
denser efter hvert skud
både ved aktivitet og
passivitet
Flygter under aktivitet
Forlader evt. pladsen
 
­