­
header

strand

Som opdrætter er der rigtig mange ting og faktorer, man i dag skal tage højde for før man giver sig i kast med at få et kuld hvalpe.
Og det er med stor glæde at vi i Raceledelsen, kan konstatere at de danske opdrættere gør et rigtig stort stykke arbejde for at sikre racens sundhed.

Vi erkender dog også, at det som nykommen Golden ejer, godt kan synes svært at se sig igennem junglen af de mange nuværende sundhedsredskaber de danske opdrættere benytter. Og udover disse skal der jo også tages hensyn til typer, temperamenter, brugsegenskaber, eksteriør m.m. -alle egenskaber der betegner den alsidige race som en Golden retriever er.

Det man som hvalpekøber og måske nykommen Golden ejer skal vide er, at de danske opdrættere i dag har rigtig mange ting de skal tage højde for, inden de lader deres hunde indgå i avl. Alle de tanker, overvejelser og erfaringer der ligger bag de pågældende kuld, er emner som opdrætterne med glæde vil fortælle og forklare om. Og det er derfor vigtigt, at man som hvalpekøber, får sig en fornuftig snak med sin kommende opdrætter herom.

Raceledelsen vil herunder forsøge at give et lille indblik i nogle af de redskaber de danske Golden opdrættere arbejder med i dag, for fortsat at sikre den høje standard vi har for Golden racen i Danmark. Dette er i håb om at kunne give en lille forståelse for, hvor megen arbejde, tid og passion der ligger bag det at avle de sunde og racetypiske individer vi ser i dag.

Type & TemperamentSundhed

  •     AD= Albueledsdysplasi
  •     HD= Hofteledsdysplasi

    
Øjensygdomme:

  •     Katarakt
  •     GR-PRA2/PRA-DNA
  •     GR-PRA1/PRA-DNA
  •     prcd/PRA-DNA

Øvrige:

  •     Ichthyosis

Eksteriør & Brugsegenskaber

Der har blandt de danske Golden opdrættere været efterspurgt en officiel udmelding fra Raceledelsen vedrørende symptomet Ichthyosis, som er det sidst tilkommende arbejdsredskab de danske opdrættere kan benytte i deres udvælgelse af avlspartnere.

Og på baggrund af de mange års erfaringer der er fra de danske opdrættere, samt sidste nye dokumentation om emnet. Er det Raceledelsens holdning at denne test skal bruges, og forstås som et avls værktøj.
Et relativt nyt værktøj, som ikke må overskygge de mange andre, og langt mere invaliderende sygdomme som der førhen også har været prioriteret højt indenfor vores race. 
Det er takket være de danske opdrætters tidligere prioritering, at vi i dag kan være stolte af f.eks. racens HD & AD status.
Og Raceledelsen ønsker ikke at se disse mange års arbejde gå tabt på baggrund af dette nytilkomne avls- redskab. Det skal benyttes med omhu, med tanke på den ”hele pakke”. 
Raceledelsens holdning er derfor at: Det vil være accepteret, at man velovervejet benytter hunde med ”affected” og ”bære” status i avlen.   

Skulle man være i tvivl om noget vedrørende Ichthyosis står vi altid til rådighed, og vi vil kunne kontaktes enten via mail, eller pr. telefon.

Med venlig hilsen
Golden Raceledelsen

diva2
 
­