­
header
D. 3. februar 2019 Kl. 13.00
Sted:
Kulturhuset
Skolegade 1
4220 Korsør

Husk alle der har POKALER som I vandt sidste år og blev udleveret på Årsmødet 2018,
skal huske at medbringe disse til årsmødet.
Husk at få graveret og / eller skrevet i bøger, hvis dette ikke er gjort.

OBS! Raceledelsen har valgt, at der vil være frokost til medlemmer ifm. årsmødet. 

Spisning til racens årsmøde:
Raceledelsen inviterer alle medlemmer til gratis frokost inden årsmødet i Korsør d. 3. februar kl. 12.
Tilmeld til dette på mail Gold.force@hotmail.com.
Husk at skrive dit navn og dit medlemsnummer. Tilmelding senest d. 21. januar  

Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4a. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
4b. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
6. Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Raceledelsen for Golden afholder markprøve Åben A på Valnæs Gods, 28.10.2018.
Prøveleder: Joe Christensen, tlf.: 5282 0427, mail: krongaard19@live.dk
Max deltagere: 10 hunde
Dommer: Kommer snarest
Tilmelding senest den 14-10-2018, her på siden.
Tilmeldingsgebyr er 500,00 kr. Efter tilmeldingsfristen vil du få tilsendt en mail angående betaling.
Der er mulighed for at købe morgenmad og frokost, pris kr. 100,00, tilmelding til prøveleder og betaling på dagen til prøvelederen.
Ret til ændringer forbeholdes
OBS:
Kun deltagelse for Golden Retriever og ved flere end 10 tilmeldte, foretages der lodtrækning.

Tilmeld til prøven her          Se til meldte her
  

OBS: PRØVEN ER AFLYST !!!!!!!
Raceledelsen for Golden afholder markprøve Vinder A på Valnæs Gods, 08.12.2018.
Prøveleder: Lene Sørensen, tlf.: 2142 8183, mail: kennel-niclanoma@mail.tele.dk
Prøvelederassistent: Kaj Klysner
Max deltagere: 10 hunde
Dommer: Lars Mertz og Gitte Jensen
Tilmelding senest den 26.11.2018.
Tilmeldingsgebyr er 520,00 kr. Efter tilmeldingsfristen vil du få tilsendt en mail angående betaling.
Ret til ændringer forbeholdes
OBS:
Kun deltagelse for Golden Retriever og ved flere end 10 tilmeldte, foretages der lodtrækning.

Tilmeld til prøven her          Se til meldte her

Korrektur er nu sendt ud til alle der har tegnet annoncer på gid2018@outlook.dk

Har du, mod forvening, ikke modtaget en korrekturmail, bedes du tjekke din mappe for uønsket mail/spam og tjekke om den er røget over i denne.

Rettelser bedes sendt hurtigst muligt til gid2018@outlook.dk og det er vigtigt at du sender dine rettelser i én mail pr. tilmeldt hund, hvor du skriver hundens stambogsnavn i emnefeltet.

Har du glemt at tilmelde, så send send send tilmelding nuuuuu.

/Marlene
jeps fb
Danmark har fået mulighed for at sende et free-team til Nordisk Mesterskab 2018 i Hjo, Sverige d. 27.07.2018

Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter og deltage i Nordisk Mesterskab 2018, er adgangskravet at din hund skal være kvalificeret til vinderklasse workingtest.
Der skal bruges 3 hunde til holdet.
Hvis flere end 3 hunde melder sig, vil der blive trukket lod om pladserne.
Deadline for tilmelding er lørdag d. 14.07.2018.
Kom frisk med en tilmelding til gitte_garrido@hotmail.com
Så er de sidste 2 deltager fundet til hold 4 til dette års NM.

Der var 3 der havde meldt sig som interesseret: Michael Schytt Christensen, Niels Jørn Olesen og Palle Ingemann. Da vi var sammen på vores WT i går, 9/6-18, fandt vi ud af hvem der skulle med, og det er Niels Jørn Olesen med Little Mhor’s Thiago og Palle Ingemann med Shootdog Golden Holly.

Så hold 4 består af:
Joe Christensen med Joe’s Little Sigga
Niels Jørn Olesen med Little Mhor’s Thiago
Palle Ingemann med Shootdog Golden Holly

Reserve:
Michael Schytt Christensen med Sungold Cool Catch

I år var der kun 10 hunde/førere der kunne/var interesseret i at deltage til dette års udtagelser til NM 2018.
Da vi i Raceledelsen ønsker at støtte op om arrangementet NM, og vi ikke ser nogen grund til at ”forære” et freeteam til et af de andre lande, og derved fratage vores medlemmer muligheden for at deltage i NM, fordi de, af den ene eller anden grund, ikke har deltaget i de udtagelser der har været i år, er der 2 pladser der kan besættes, så vi kan sende 4 hold til NM 2018.
Derfor har vi valgt at åbne op for, at man har mulighed for at komme med til NM 2018, hvis man er interesseret.
Man kan komme i betragtning, hvis man har en bestået wt vinderklasse sidste år eller på vores første wt vinderklasse i år. Dette krav er for at have et vist niveau på hunden.
Kommer der flere interesseret end 2, så vil der blive trukket lod om pladserne.
Vær opmærksom på at du selv skal betale tilmeldingsgebyret, da du kommer med på et wildcard.
Er du interesseret så sende en mail til larsogtina@hansen.dk, hurtigst muligt, dog senest fredag d. 8/6-2018.
Se hold sammensætning her

Da Tommy Petersen har valgt at trække sig fra RL, træder 1. suppleant Gitte Garrido ind på Tommys plads og bliver menigt medlem.


Golden Retriever Club Of Scotland are delighted to announce that it will be hosting a 'Guisachan Gathering' in July 2018.

Prorgram 
1. Gennemgang af de gældende regler for BASIS og BASIS+ stambøger, se golden avlsrestriktioner; "PARRINGER mellem A+B+C samt 0+1+2 giver påtegnelsen ”denne hund er opdrættet efter DKK og DRKs avlanbefalinger”

RL ønsker dette ændret til at kun parringer mellem A+B samt 0+1 giver denne anbefaling.

Begrundelsen: Racens årlige opgørelse over indberettede sundhedsresultater til DKK viser, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem sunde forældre og sunde hvalpe. Og RL vil gerne opfordre opdrætterne til at bruge så sunde hunde som muligt, samt at man tænker sig godt om inden man anvender hunde i avl med dårligere status end 1 og B. Det vil stadig være muligt at lave en parring med C samt 2. Det vil blot være opdrætterens eget ansvar og ikke DRK der ”blåstempler”. Dette falder godt i tråd med DKKs ønske om at give ansvaret tilbage til opdrætterne.

2. Gennemgang af gældende regler for PRA (se DKKs etiske anbefalinger punkt 5; "HVIS en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom. Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring"

RL ønsker at ændre denne anbefaling til en restriktion. Dvs. at et kuld hvalpe kun kan registreres hvis enten mor eller far er testet fri for PRA.

Begrundelse: Dette er en ret simpel måde at sikre at ingen goldens vil kunne udvikle PRA. Den sikrer at alle opdrættere tager ansvar og ingen hunde bliver udelukket fra avl, da bærere sagtens kan parres med frie.

3. ICT: DKK ønsker at goldens arbejder for på sigt at nedbringer antallet af ICT i vores race.

RL ønsker medlemmernes forslag hvordan dette kan gøres.

Disse tre emner vil være til debat på dagen. RL ønsker at høre medlemmernes synspunkter. Så sæt dagen af allerede nu, så vi kan få nogle hyggelige og interessante timer sammen.
Nærmere information følger når vi kommer tættere på dagen.

Vel mødt
Raceledelsen for golden retriever
Sundhedsudvalget for golden retriever
Alle slides vedr. årsmødet (incl. Top 10 lister og div. pokalmodtagere) kan ses HER

Referaterne er nu tilgængelige under Raceledelse og udvalg / Udstillingsudvalg.

Golden Certifikatudstilling 
Dato: 21.04.2018
Sted: Vonge, Kollemorten-hallen, Skovborgvej 2, 7173 Vonge
Dommer: Su Jolly, Kennel Kerrien
Tilmelding: Via Hundeweb

//////////////////////////////////////////

National Breed Specialty Show CAC

Date: 21.04.2018
Judge: Su Jolly, Kennel Kerrien

Entry: www.hundeweb.dk
foraarsudstilling 2018 web


 

a proeve
Raceledelsen afholder Åben A prøve på Gavnø ved Næstved,  26 Januar 2018.
Så er der åbnet for tilmelding. Klik ind på Kalender 2018

aarsmoede

Årsmødet afholdes d. 04-02-2018 Kl. 13.00
Sted: Fraugde Fritidscenter
Stat-Ene-Vej 18-22, 5220 Odense SØ

Årsmødet starter Kl. 13.00
                           Div. bilag vedr. årsmøde (Regnskab,beretninger m.m. kan findes) HER
Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4a. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
4b. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
6. Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Raceledelsen for Golden Retriever håber der sidder ildsjæle ude i det ganske land, som har lyst til at støtte op om vores klub. Vi mangler to suppleanter og du kan stille op på årsmødet d. 04-02-2018

Husk alle der har POKALER udleveret på Årsmødet 2017, skal medbringe disse til årsmødet. Husk også at få graveret og / eller skrevet i bøger, hvis dette ikke allerede er gjort.


Karin Knudsen har valgt at trække sig fra RL, da hun på ingen måde har mulighed for at give så meget arbejdstid til RL som der er brug for.
Suppleanten Rikke Andersen er blevet informeret om, at hun så skal træde ind i RL, det har Rikke takket nej tak til, da hun lige pt er på barsel og er det det næste halve års tid.

Derfor ser sammensætningen i Raceledelsen for Golden retriever således ud frem til årsmødet:

Formand: Tina Hansen
Næstformand: Bettina H. Christensen
Kassere: Tommy Petersen
Sekretær: Maria Lindegaard
GID SKABELON1

Så er det ved at være tid til at finde kameraet frem igen, da raceledelsen har planlagt endnu en stamtavlebog med udgivelse primo 2018

Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver og i digital tryk som de sidste tre udgivelser.

ANNONCEPRISER

Stamtavlesider
1. hund 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
2. hund 100,00 kr. Denne pris gælder alle efterfølgende stamtavlesider

eller

Kennelannonce
1. Side 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
Efterfølgende kennelannoncesider 300,00kr.

Stamtavlesider: Billeder skal min. være 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB)
Kennelannoncer leveres klar til tryk som en PDF-fil i A5 størrelse, med skærekanter.

Bogen bliver udleveret på racens arrangementer. Bogen kan også afhentes hos raceledelsens medlemmer eller fremsendes med post mod betaling af porto & ekspedition på 100,- kr.

Deadline: 01-06-2018

Indhold of artikler
For at gøre udgivelsen nærværende og vedkommende for netop dig, vil vi blive glade for dit biddrag -billeder og artikler. Det er dog raceledelsen der endeligt godkender bogens indhold. Send forslag til gold.force@hotmail.com

Sådan gør du hvis du ønsker en stamtavleside;

1. Download: skema her
2. Udfyld skemaet
3. Send det udfyldte skema samt billede til GID2018@OUTLOOK.DK angiv hundens stambogsnavn i emnefeltet.

Det giver det bedste resultat, hvis billedet er horisontalt og min. 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB) Er du i tvivl, er det bedst at sende original billedet.
Du kan se et eksempel på en stamtavle sider her;

gid2018 stamtavelsider

Advertising rates :
Pedigree Pages
First page 70EUR . Including one copy of the book
2nd page 15EUR . This price applies to all subsequent pedigree pages.

Kennel Ads
First page 70EUR including one copy of the book
Subsequent advertising pages 50EUR
Subsequent pedigree pages 15EUR This price applies to all subsequent pedigree pages.

Beløbet overføres til Raceledelsens bankkonto

Bank data Nordea:    Reg.nr.: 2750 Konto nr.: 0345 149 848
IBAN: DK7120000345149848
Swiftadresse: NDEADKKK
Golden i Danmark: CVR nr.: 37175994
Handelsbetingelser
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte aktivitet (Træning/Prøver). Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med Raceledelsen. Dog vil det indbetalte beløb blive refunderet hvis aktivitenen evt. bliver aflyst.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa Dankort, MasterCard, MobilPay og Paypal. 
Evt. Kortgebyr tillægges beløbet.

Træningen vil foregå på søndage og foregå i det sydjydske, Hønning Plantage.
OBS: Der kan forekomme ændringer i datoerne, så se efter på siden her, hvor ændringer vil blive sat på.

Start:

Lørdag den 09.02.2019 - kl. 09.45
Søndag den 17.02.2019 - kl. 09.45
Søndag den 24.02.2019 - kl. 09.45
Søndag den 03.03.2019 - kl. 09.45
Søndag den 10.03.2019 - kl. 09.45
Søndag den 17.03.2019 - kl. 09.45
Søndag den 24.03.2019 - kl. 09.45
Søndag den 31.03.2019 - kl. 09.45

Vi har området fra kl. 10.00 til kl. 14.00
og datoerne er godkendt af Skov og Naturstyrelsen.

Adgangskrav: 1 x 1. præmie i begynderklasse markprøve B eller C eller bestået WT Begynderklasse.

Der vil være vildt på nogle af dagene.

Det forventes at alle er mødt op til starttidspunkt samt hundene ER luftet og klar.

Første gang skal du vise hundens DKK stamtavle og vaccinationspapirer.
 
I forbindelse med træningen er det tiltænkt at vi hjælper hinanden, som vi snakker om på første træningsdag.

Mødested:
Vi mødes på Stævnepladsen i Hønning Plantage kl. 09.40.

Hønning Plantage ligger på rute 175 mellem Toftlund og Skærbæk. (Vejen hedder Rømøvej)
Hvis du kommer fra Toflund siden, vil der være efter 2 km. Arrild-krydset, indkørsel ved skiltet "Stævnepladsen" i højre side.

Betaling: 50,00 kr. pr. gang som betales på dagen

Nærmere info:
Birger Knudsen på 20 83 45 23
Mail: birger@windwood.dk


Tilmeld her

Se tilmeldte

­