­
header

aarsmoede

Årsmødet afholdes d. 04-02-2018 Kl. 13.00
Sted: Fraugde Fritidscenter
Stat-Ene-Vej 18-22, 5220 Odense SØ

Årsmødet starter Kl. 13.00
                           Div. bilag vedr. årsmøde (Regnskab,beretninger m.m. kan findes) HER
Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4a. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
4b. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
6. Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Raceledelsen for Golden Retriever håber der sidder ildsjæle ude i det ganske land, som har lyst til at støtte op om vores klub. Vi mangler to suppleanter og du kan stille op på årsmødet d. 04-02-2018

Husk alle der har POKALER udleveret på Årsmødet 2017, skal medbringe disse til årsmødet. Husk også at få graveret og / eller skrevet i bøger, hvis dette ikke allerede er gjort.


­