­
header
Prorgram 
1. Gennemgang af de gældende regler for BASIS og BASIS+ stambøger, se golden avlsrestriktioner; "PARRINGER mellem A+B+C samt 0+1+2 giver påtegnelsen ”denne hund er opdrættet efter DKK og DRKs avlanbefalinger”

RL ønsker dette ændret til at kun parringer mellem A+B samt 0+1 giver denne anbefaling.

Begrundelsen: Racens årlige opgørelse over indberettede sundhedsresultater til DKK viser, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem sunde forældre og sunde hvalpe. Og RL vil gerne opfordre opdrætterne til at bruge så sunde hunde som muligt, samt at man tænker sig godt om inden man anvender hunde i avl med dårligere status end 1 og B. Det vil stadig være muligt at lave en parring med C samt 2. Det vil blot være opdrætterens eget ansvar og ikke DRK der ”blåstempler”. Dette falder godt i tråd med DKKs ønske om at give ansvaret tilbage til opdrætterne.

2. Gennemgang af gældende regler for PRA (se DKKs etiske anbefalinger punkt 5; "HVIS en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom. Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring"

RL ønsker at ændre denne anbefaling til en restriktion. Dvs. at et kuld hvalpe kun kan registreres hvis enten mor eller far er testet fri for PRA.

Begrundelse: Dette er en ret simpel måde at sikre at ingen goldens vil kunne udvikle PRA. Den sikrer at alle opdrættere tager ansvar og ingen hunde bliver udelukket fra avl, da bærere sagtens kan parres med frie.

3. ICT: DKK ønsker at goldens arbejder for på sigt at nedbringer antallet af ICT i vores race.

RL ønsker medlemmernes forslag hvordan dette kan gøres.

Disse tre emner vil være til debat på dagen. RL ønsker at høre medlemmernes synspunkter. Så sæt dagen af allerede nu, så vi kan få nogle hyggelige og interessante timer sammen.
Nærmere information følger når vi kommer tættere på dagen.

Vel mødt
Raceledelsen for golden retriever
Sundhedsudvalget for golden retriever
­