­
header
Da Tommy Petersen har valgt at trække sig fra RL, træder 1. suppleant Gitte Garrido ind på Tommys plads og bliver menigt medlem.


­