­
header

DKK's etiske regler

Opmærksomheden henledes på Dansk Kennel Klubs etiske regler, de har været gengivet i bladet "Retrieveren" nr. 1-2/2005 side 38 - reglerne kan også læses på hjemmesiden www.dansk-kennel-klub.dk
Racer med så mange hvalpe registreringer, som retrieverne har på årsbasis, er det en naturlig ting at Dansk Kennel Klubben holder et vågent øje med alle opdrættere, at de overholder de etiske regler.

DRK har fået de første oplysninger om retriever tæver der har fået nedlagt avlsforbud - heraf bl.a. en golden tæve der er registreret i 1996 og har fået registreret ikke mindre end 8 kuld hvalpe efter sig. - Da dette langt overstiger det antal kuld, som DKK anbefaler i sine etiske anbefalinger, er der nedlagt avlsforbud på denne tæve.

AA avlsrestriktion tråd i kraft 1. juli

Obligatorisk røntgenfotografering af albuer.
AA-krav: Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er AA- fotograferet og har en officiel status registreret.
BEMÆRK denne restriktion ER indført d. 1. juli 2005 og omfatter hele racen.
Udenlandsk avlspartner skal også overholde ovenstående regel.
Der kan søges om dispensation hos DKK for ældre tæver.

Vandrepræmier

Efterlysning.
Hvem ved hvor vandrepræmien "Kennel Skidoos" gemmer sig?
Den menes sidst at være set 2001 ved Retriever klubbens sommerudstilling i 27/05 Fraugde. Da den ikke stod i udstillingskataloget er den ikke blevet uddelt.

Racen har af DRK fået overdraget vandrepræmien til uddeling på vores racearrangementer, men vi skal lige have fundet den, for videreførelse af traditionerne.

Sungold vandrepræmie. – den gamle præmie der blev indstiftet i 1993 er udgået på grund af der ikke var mere plads at gravere på, en ny er igen sponsoreret af Susanne Forchhammer, kennel Sundgold.

Proportionerne for års pokalen er som følger:
Til bedste danskejede hund i begynderklasse under 24 mdr. Points samles i løbet af årets officielle B-prøver.
1.pr. = 3 points 2.pr. = 2 points 3.pr = 1 point
De fire bedste resultater gælder. Dog ved point lighed på 4 prøver, gælder at det er det totale antal points der tæller.
Er der også lighed der, vinder yngste hund vandrepræmien.
Ejeren af vindende hund sørger for at fotoalbum følger med vandrepræmien (der graveres på èn linje) og opdateres med billede, oplysninger om hunden, afstamning, alder osv.
Når pokalen er graveret fuldt ud, tilfalder den, den opdrætter/ejer der har vundet den flest gange.

Tak til Susanne Forchhammer for sponsoreringen af vandrepræmien.

Hvalpeliste

Hvalpelisten har fået nyt telefonnummer 23 37 77 73, samt nyt konto nummer i BG Bank: reg. 1577 konto 10103452 - Hvalpeliste "fører" er stadig Lisbeth Bech.

Avlsrestriktioner

Husk racen har følgende avlsrestriktioner med "tidsfrister" den fulde ordlyd er:
HD: Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-fotograferet og bedømt inden parring med følgende status:
HD-status A + B: har ingen restriktioner.
HD-status C: Den enkelte hund skal endvidere have et HD-indeks på mindst 100, hvori hundens egen HD-status indgår.
For forældredyr med HD-status C påhviler det opdrætteren selv at indhente indeks-tal ved henvendelse til DKK. Dokumentation for indeks-tallets størrelse skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe, og indeks-tallet skal være indhentet på parringstidspunktet eller max. 3 måneder før.
HD-status D + E: Må ikke anvendes i avl. Gælder for alle hunde i racen efter den 1. januar 2003.

Bemærk: Begge forældredyrs officielle HD status skal være kendt inden parring ellers kan hvalpene måske ikke stambogsføres.

Øjne: Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre forældre som er registreret efter d. 1.7.1994, er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel- for PRA og cataract. Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet.
(Bemærk: øjenattester kan være "for gamle" og kan derfor ved dispensationsansøgning (koster ekstra) forårsage længere ekspeditionstid for registrering af hvalpe og ventetid for at komme på hvalpeliste.)
En rigtig god ide - tag alle hundens papirer med på aftalt parringstidspunkt - begge parter ser og gennemgår avlspartnerens attester inden parringen - ejer parterne flere hunde, omtale kun hundenes officielle navn, så de implicerede ved hvilke hund det drejer sig om.

Goldens i Danmark

Julegave ide: Bogen "Goldens i Danmark 2004" kan købes på DRK's officielle udstillinger.
Bogens salgspris: kr. 75,- + ved evt. forsendelse 25,- kr. ekstra i porto omkostninger. Udenlandske forsendelser 50,- kr. i porto.
Bogen kan rekvireres hos:
Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge. Tlf.: 48 79 31 09

E-mail: Lisbeth.Bech@os.dk

­