­
header

SPØRGSMÅL FRA MEDLEM

Spørgsmål tilsendt raceledelsen for golden retriever:

I Retrieveren 11-12/06 står under DRK´s bestyrelses kommentarer til de nye championatsregler, at "golden ikke ønskede DKCH-J. (…) Det ønskede de fire øvrige racer."

Det blev jeg både ked af og overrasket over at læse.

Ked af det bl.a. fordi raceledelsen for golden netop har offentliggjort en visionsplan, hvor der som hovedindsatsområde er nævnt, at "motivere opdrættere til at tage større hensyn til de arbejdsmæssige egenskaber (…) ved avlsplanlægningen." Man måtte da forvente, at netop et sådant championat med et vist "dualpræg" kunne fremme denne gode intention, og det er også sådan jeg forstår begrundelsen fra de andre racer.

Overrasket, fordi jeg selv deltog i det meget kaotiske og stormfulde årsmøde for golden retriever i januar 2006, hvor de nye championatsregler blev behandlet. Jeg har haft forslag og referat gravet frem af de støvede bunker. Ingen steder er det nævnt. Derudover ser jeg ikke, at raceledelsen ifølge de offentliggjorte referater fra møderne i 2006 på noget tidspunkt har taget stilling til denne mulighed.

Jeg vil derfor spørge om følgende:

- På hvilket tidspunkt har hvem taget stilling til muligheden for, at golden kunne tilslutte sig DKCH-J?

- Hvis raceledelsen har behandlet denne mulighed, hvorfor fremgår det så ikke af de offentliggjorte referater?

- Det fremgår af mødereferatet fra det endelige møde mellem DKK og DRK, at raceledelsens formand deltog i dette møde som eneste medlem af goldens raceledelse. Med hvilken hjemmel har hun eventuelt truffet denne beslutning på hele racens vegne?

- Er der mulighed for, at denne beslutning kan omgøres?

Raceledelsens svar til medlem:

"Som svar på dine spørgsmål af 3. december 2006 vedrørende Raceledelsens håndtering af DRK,s forslag til DKCH-J kan oplyses følgende:

Raceledelsen har alene forholdt sig til de vedtagne forslag på Årsmødet 2006, ved at fremsende disse ordret til DRK, og har i øvrigt ikke haft forslagene til yderligere drøftelse på raceledelsesmøderne i 2006.

Vi må medgive, at teksten i Retrieveren nr. 11 – 12/06, side 48, 3. spalte kan give indtryk af, at vi i Raceledelsen har taget aktivt stilling til et fravalg af DKCH-J, hvilket imidlertid ikke er tilfældet, jf. foranstående.

Inden Raceledelsen tager yderligere stilling til DKCK-J, vil vi tage en drøftelse af dette på Årsmøde 2007, enten under drøftelse af VISIONSPLANEN eller under EVENTUELT.

Raceledelsen for Golden Retrievere

Træningstilbud 2007

Golden markprøvetræning for nybegyndere på Sjælland med henblik på deltagelse på tripplearrangement ved Sorø den 3. juni 2007.

Træningskoncept:
Der tages ved træningen udgangspunkt i, at træningsdeltagerne er nybegyndere med markprøvetræning.
Der kan dog i beskedent omfang tages individuel hensyn til ekvipagernes niveau.
Som nævnt i overskriften, er det udgangspunktet, at træningsdeltagerne også skal deltage i tripplearrangementet (skue, apporteringsprøve efter Jægerforbundets regler og en apporteringsprøve efter DRK's regler) den 3. juni 2007 ved Sorø.

Kvalifikationskrav for deltagelse på træningen:
Alle golden ejere med interesse for deltagelse på markprøver, men nybegyndere har fortrinsret til deltagelse

Træningsomfang:
Start med 2 lørdage, kl. 10:00 – 15:00, incl. frokostpause (deltagerne medbringer selv madpakke) i månederne april – maj 2007. Lørdag den 14. april (med dummier) og lørdag den 13. maj (med vildt). Der forbeholdes ret til ændringer.
Efterfølgende træninger i april og maj aftales på ovennævnte træningsdage.

I øvrigt vil det være ønskeligt om deltagerne, som en del af træningsdeltagelsen tager initiativ til oprettelse af mindre (lokale) uofficielle træningsgrupper, hvor deltagerne også træner sammen ind imellem ovennævnte 2 lørdagstræninger, og gerne fortsætter efter træningens afslutning.

Iværksættere m.m.:
Niels Møller planlægger og forestår træningerne. Peter Schou Andersen er til rådighed efter behov.

Tilmelding foretages til: Niels Møller, Slagelsevej 80, 4180 Sorø (snarest efter offentliggørelse på Goldens hjemmeside) Tlf. 57 83 58 52 E-mail: nm@avn.dk

Deltagergebyr:
Til dækning af udgifter kørselsudgifter til træner(e)/instruktører udefra, vildt m.m. opkræves et deltager gebyr på 100,00 kr. pr. træningsdag. Hvis der er overskud ved afslutningen, anvendes overskuddet til træningsdeltagernes fortæring.

Golden WT-træning

Golden WT-træning på Sjælland med henblik på kvalifikation til deltagelse på IWT i Danmark 2007.

Træningskoncept:
Minimum 2 af træningsdeltagerne forstår på skift tilrettelæggelse af "dagens" træningsaktivitet.
Det er også hensigten, at "dagens" tilrettelæggere selv kan deltage i træningsaktiviteterne.

Kvalifikationskrav for deltagelse på træningen:
Minimum en 2. præmie på åben-B prøve eller åben-C prøve, eller bestået åben kl. wokingtest. NB! Ændrede adgangskrav

Kvalifikation for deltagelse på IWT i Danmark 2007:
Bestået vinderklasse på officiel WT.

Træningsomfang:
Fx 5 lørdage, kl. 10:00 – 15:00, incl. frokostpause (deltagerne medbringer selv madpakke) i månederne januar – maj 2007.
Under hensyntagen til DRK's aktivitetskalender 2007 er mit forslag til træningsdage: lørdag den 27. januar, lørdag den 10. februar, lørdag den 10. marts, lørdag den 21. april og lørdag den 19. maj . Der forbeholdes ret til ændringer.

Lars Mertz, der har deltaget både som hundefører og dommer på WT, har lovet at give os en breefing med sine erfaringer med WT på mødet den 27. januar.
I øvrigt vil det være ønskeligt om, der som en del af træningsinitiativet kan etableres mindre (lokale) uofficielle træningsgrupper, hvor deltagerne også træner sammen ind imellem ovennævnte 5 lørdagstræninger.

Iværksættere m.m.:
Peter Schou Andersen og Johnny Nielsen planlægger og forestår første træning.

Tilmelding foretages til: Peter Schou Andersen, Smedievej 103, 3400 Hillerød (snarest efter offentliggørelse på Goldens hjemmeside) Tlf. 48 25 01 22 eller 20 29 52 36 E-mail: hilderyth@webspeed.dk
Peter Schou Andersen varetager træningsgruppens mailservice med oplysning om næste træning m.m.

Deltagergebyr:
Til dækning af eventuelle kørselsudgifter til træner(e)/instruktører udefra, opkræves et deltager gebyr på 50,00 kr. pr. træningsdag. Hvis der er overskud ved afslutningen, anvendes overskuddet til træningsdeltagernes fortæring.

Officielle WT i 1. halvår 2007:
5. maj 2007: Sydsjælland
2. juni 2007: Sydjylland
23. juni 2007: Midtsjælland

Goldens racedyst Sjælland.

Ved tilmeldingsfristen udløb var tilmeldt 5 hunde, der alle havde opnået 30 point på én eller flere af Jægerforbundets apporteringsprøver i 2006.
Holdet blev herefter.
Whipcord`s Wonder Junior, med Dennis Voxted som fører.
Hilderyth Emma, med Peter Schou Andersen som fører.
Hilderyth Grace, med Christian Lund som fører.
Hilderyth Gabriella var tilmeldt som reserve.

Forud for prøven mødtes holdet et par gange for at finpudse de specielle detaljer, der netop er gældende for denne prøveform.
Prøven blev afholdt på det sædvanlige terræn hos Hagested-Gislinge Jagtforening, søndag den 30. juli 2006. Der var i år tilmeldt 13 hold.
Vi skulle starte som første hold på duebanen, hvor både Junior og Emma fik max point. Desværre kiksede det med den ene due for Grace, hvorfor hun kun fik 3 point. Hun havde ellers vist meget sikre takter ved vores træning.
På kaninbane og vandposten fik alle hunde max point.
Herefter blev resultatet, at vi kun fik 83 point. Labrador, flat-coated og chesapeake fik alle 88 point, med flat-coated bedst placeret ved matchningen.
Både korthåret hønsehund og irsk setter fik 90 point, med irsk setter bedst placeret ved matchningen.

Goldens på racedyst - Jylland

Den jyske racedyst foregik som vanligt i Viborg - denne gang i brændende solskin og det var meget varmt.
Holdet bestod i år af:
Whipcord’s Wonder Jeff Fører: Birger Knudsen
Kiebitz’s Ulf Fører: Inger Berger
Kiebitz’s Yoke-Felllow Yørn Fører: Viggo Berger
Kiebitz’s Daddie var tilmeldt som reserve.

Hundene opnåede henholdsvis 30 - 24 - 29 point og dermed bestod holdet desværre ikke.
Labrador vandt, men dog kun med 85 point og bestod, Flat blev nr. 2 med 84 point og bestod, Golden blev nr. 3 med 83 point og bestod ikke, Ches belv nr. 4 og bestod ikke.
Men vi kommer tilbage næste år.

Stor tak til begge holds deltagere og bedre held næste år.

Golden Træning d. 12 til 14 maj 2006

Golden-Træningsweekend i Kolding.

Gtr1


Af Germaine Nielsen - beretning fra træning af "åben/vinderkl, samt foto.

Så udløste spændingen sig endelig – nu var det blevet den weekend, hvor vi skulle sætte flere andre Golden Retriever entusiaster i stævne og have masser af træning og gode tips i henhold til markprøveprogrammet.

Weekenden startede op med at mødes ved de skønne områder hos Flemming Roed, da han havde givet grønt lys til at arrangementet kunne holdes der. Flemming er også én af Retrieverklubbens helt store ansigter, og uden de flotte områder havde det ikke været det samme. Vi blev budt velkommen lidt over 10:00 af arrangørerne Lars Nordenhof og Dorthe Mahler (sidste medarrangør Tina Seligmann var desværre blevet forhindret). Vi blev introduceret for de forskellige instruktører.

I vores gruppe, som var "meget øvede/vinderklasse" var det Niels Jørn Olesen og Jan Larsen som skulle stå for træningen og teorien hele weekenden. Det havde jeg personligt selv set meget frem til, da begge i mit tilfælde er nogle personer, som jeg kun havde set og læst om i gennem resultatoversigterne - og resultater har de to rigeligt af på allerhøjeste niveau – så noget må de vide, som vi andre i fremtiden kan drage gavn af.
Vi var også flere, som synes, at det var dejligt, at instruktørerne selv var Golden-folk, så vi også kunne snakke om racen på markprøverne.

Deltagerne i "åben/vinder-gruppen"

Vi startede med teori i en nærliggende "lade", hvor vi først fik "suset" omkring weekendens program – det lød rigtigt spændende:

- Klassiske førerfejl
- Træning og ikke afprøvning
- Dirigering
- Distraktioner
- Det frie søg – motivation
- Hvalpen
- Forbudte ting
- A-prøve træning
- Stress

Efter teorien gik vi ud i terrænet, og her blev vi inddelt i to grupper, hvor vi skulle starte med to enkeltmarkeringer med hvert sit nedfaldssted – der var placeret 4 stokke i forskellige afstande til kasteren og nedfaldsstedet, og det var så op til os hundeførere at vurdere, ved hvilken pind vi ville stå. Bagefter skulle vi dirigere vores hunde, og her var ideen den samme med 4 forskellige udgangspunkter.

- Efter dette friske pust i terrænet mødtes vi igen til teori – her blev det for alvor slået fast, at vi skulle huske på, at det var træning og ikke afprøvning. Dog var vi "lovligt" undskyldt, da vi fik at vide, at det er meget normalt, at når mere end én træner sammen, så går der konkurrence i træningen. Vores egne instruktører kunne nemt nikke genkendende til, hvad der sker, når man er to eller flere sammen til træning…. Dette skal vi så blive bedre til at indse og så huske at tænke på hundens niveau og på, om hunden i det hele taget har lært den udfordring, som vi stiller den overfor – HUSK det er altid førerens ansvar, når hunden fejler.

Vi havde gruppearbejde herefter, og formålet var, at vi hver i sær skulle finde frem til 3 ting i vores træning, som vi havde problemer med. Her skulle vi prøve at bruge vores egne erfaringer i gruppen til at foreslå hjælp til de forskellige øvelser. Det var meget interessant at udveksle erfaringer på denne måde. Vi fik spist vores medbragte middagsmad, vi mere teori og lidt praksis igen. Det var rigtigt dejligt, at vi alle på dette hold kunne byde ind med erfaringer og problemstillinger under det teoretiske stof, og de to instruktører var meget dygtige til at tage i mod og få os alle til at føle os nærmest betydningsfulde med vores erfaringer.

Pludselig blev det tid til at køre videre ud til campingpladsen, hvor mange skulle tilbringe natten. Her skulle vi spise og have hyggeligt samvær. Det blev en hyggelig og dejlig aften, som var svær at forlade for os, som havde valgt at sove hjemme, men vi var dog også ret trætte.

Lørdag startede med morgenmad kl. 09:30. Herefter blev vi igen delt ud i vores forskellige grupper. Vores gruppe havde som dagens program:

- Dirigering
- Distraktion
- Søg
- A-prøver

Niels Jørns teori er bl.a., at dirigering ikke er et spørgsmål om lydighed – han mener, at der skal være en interessekonflikt for at tale om, at der er brug for lydighed, men i dirigering vil begge parter (hund og fører) gerne det samme: Føreren vil gerne have hunden ud til "fuglen" og bragt den hjem, og hunden vil gerne apportere "fuglen" og returnere til fører. Niels mener, at det er utopi at snakke om at være "stop-lydig". Derimod er det godt, hvis hunden tager kontakt til sin fører for at bede om hjælp, når det bliver for svært.

Forudsætninger for dirigering er:

- hunden skal kende til et stop-fløjt
- hunden skal ikke apportere uden signal

Måden at træne dirigering på grundlæggende er altså at indlære ifølge rækkefølge:

Trin I:
Stop-fløjt (have hunden fri, fløjt, hunden sætter sig, kast en dummy og sig fri)

Trin II:
Indlær lige-ud-dirigering – er der brug for korrektion under en dirigering, så er man gået for langt – gå tilbage i indlæringen… Husk hvad du træner!

Trin III:
Indlær højre og venstre og back

Vi fik hørt en del om Jans "Vinderklasse-sti", som skulle være hans foretrukne udgangspunkt til at træne alle øvelser med. Man behøver slet ikke at bo i nærheden af store markarealer eller skov eller andre fine terræner… Det som skal bruges til al indlæring er: en "vinderklasse-sti" i et parcelhuskvarter.
Praksis bagefter var at se, hvorledes vores hunde havde det med distraktion (det skulle vi arbejde med i teori bagefter). Vores instruktører havde opstillet en situation, som de mente, at man sjældent træner, men som der tit opstår til en A-prøve: Hunden bliver sendt på én markering, og medens hunden er på vej, så falder der en markering mere, hvor hunden skal fortsætte ud til den først faldne og returnere med denne.
Herefter stod det på teori igen + gennemgang af gruppearbejdet fra i går. Vi fik mange gode træningstips + "Vinderklasse-stien" blev igen nævnt som et godt udgangspunkt for sin træning også i det frie søg. Under teorien omkring det frie søg fik vi også snakket om, hvorledes vi kan opretholde motivationen for, at hunden er vedholdende i søget.

Søndag gik med gennemgang af dirigering på vand og A-prøvetræning. Vi fik som udgangspunkt snakket om igen, hvad grundlaget er for øvelserne. Jan og Niels pointerede, hvor vigtigt det er, at eliminere andre øvelser, når der trænes noget nyt + start træningen i kendte områder: hjælp hunden så meget som muligt og byg øvelsen stille og roligt op – gå tilbage, hvis hunden ikke kan løse opgaven, for så er man gået for hurtig frem.

Under gennemgangen af A-prøvetræning kom vi ind omkring begrebet STRESS. Niels pointerede, at der findes både sund og usund stress, og den leksikalske betydning af ordet kommer fra det engelske ord: pres eller tryk. Hvad sker der under stress? Kroppen kommer i alarmberedskab for at løse en specifik opgave, og problemet kommer, når dette stress ikke bliver udløst, for så begynder hunden at opføre sig "uønskeligt" med piberi, uro m.m. Men stress kan også være godt i små perioder – her nævnte Niels træning af stress gennem tidsintervaller førend, at der kommer en udløsning af denne tilstand. Normalt træner vi i rater (antal) af ønsket adfærd, men her er der tale om at træne med tiden for øje, altså tidsintervaller. Stress skal trænes, førend hunden er klar til en A-prøve, for det er denne tilstand, som hundene falder ud på eller får lavere eller ingen præmiering.

Som noget nyt for mange af os kom vi ind omkring et områdesøg – ikke et frit søg, men et område, hvor hunden sendes måske et langt stykke udefra, og så er det først inde i et specifikt område, at der er blevet udpeget faldne fugle. Det var meget spændende at høre om denne tilgangsvinkel i henhold til A-prøverne – helt sikkert noget, som vi skal til at træne noget mere.

Tilsidst fik vi snakket om, hvordan hvalpen skal udvælges og præges fra starten af. Niels´s og Jans råd vare klare: start træningen så tidligt som muligt og sørg for at præsentere hvalpen for så meget forskelligt vildt som muligt. Vi kom heller ikke uden om, at når hvalpen skal vælges, så er det en god idé at vide, hvad man vil med hunden i fremtiden – vil man opnå vinderplaceringer på markprøverne, så skal hunden også passe til dette formål. Her kommer bl.a. hundens genetiske anlæg for stress til at betyde noget. Vi fik også snakket om vildtbehandling, og dette var ifølge vores instruktører klart et problem for de hunde, som af en eller anden årsag har grund til konflikt på dette område – det kan bl.a. være stress eller for store forventninger.

Til sidst i dette referat vil jeg benytte lejligheden til at takke vores 2 meget dygtige, inspirerende og pædagogisk dygtige instruktører Niels og Jan for en rigtig god "bededagsferie" – jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre måde at tilbringe de 3 dage på. Tak til Træningsudvalget for et SUPER arrangement – vi håber, at I har mod til at gøre det igen. Tak til de alle andre deltagere uanset hold, for I fik det til at føles som nærmest en familie-kom-sammen, der var svær at forlade, da vi endelig skulle hjem.

MVH
Germaine Nielsen

Hvor er det bare synd…
For dem der ikke deltog i Bededagsferiens golden træningsseminar!

Af Lene Christensen - beretning fra "begynderkl." foto Annemarie Lund.

Min hund Bonni og jeg er lige kommet hjem fra 3 dages golden træning med Jörg Brach og hans kone Inka som kommer fra Sydtyskland. De stod for træningen af begyndere-og let øvede, som jo så foregik på meget let forståeligt engelsk. Bonni er lige blevet 1 år, og var således yngste hund på begynderholdet.

Det var da et helt suverænt fantastisk supergodt arrangement. Alt fungerede, alt klappede, alle var glade og godt tilfredse og vejret var perfekt hundetræningsvejr. Hvad kan man ønske sig mere???
Bonni og jeg blev kørt til Skanderborg fredag morgen, hvor vi hoppede ind i Annemarie´s bil. Hun og Gaby kom fra Egå og havde tilbudt at samle os op. Hverken vi eller hundene kendte hinanden på forhånd, men straks gik snakken om alt mellem himmel og jord. Vi kørte mod bestemmelsesstedet og efter et par U-vendinger fandt vi da også Nørresøvej 30 i Almind. Vi gik rundt og hilste på, og der var både kendte og ukendte ansigter.

Lars Nordenhof bød velkommen på indtil flere sprog, vi blev delt ud på de 2 hold (begyndere-og let øvede på det ene, og åben-og vindeklasse på det andet) og så var vi i gang!
Vi blev bedt om at gå en smule lydighed hver for sig, så Jörg kunne få et indtryk at hund og fører. Det gik helt fint for hundenes vedkommende, hvorimod førerne modtog en del forslag til rettelser af kommandoer, kropsholdning m.v.
Jörg startede med at rose alt det positive man havde lavet, og sagde så; - but … you shuld try duing this or that! Alle tog forslagene til sig, og straks gik det bedre. Utroligt så hurtigt så små ændringer virker!!
Efter denne seance var - but….. en fast del af næsten enhver sætning, det morede vi os meget over og Jörg sagde da også at mange kaldte ham Mr. But.

Deltagerne på begynder-kurset

Derefter gik det i fuldt firspring videre til opstart på liniedirigeringsøvelser. Liniedirigering går ud på, at man med et håndsignal og en kommando får hunden til at løbe i lige linie til et punkt, hvor den skal samle en apport eller et stykke vildt op.
Jörg lavede med et lille flag plantet i jorden et punkt i terrænet som hundene havde at holde sig til, og hunden blev pladseret stortset i modvind.
Dernæst kastede Inka en markering som faldt nær flaget, og hunden hentede markeringen. Næste skridt var så at tage hund og dummy med ud til flaget igen, hvor føreren så lagde dummyen, spadsere tilbage til udgangspunktet og sende hunden ud på den linie som den nu allerede havde løbet én gang. Da dummyen var bragt tilbage igen skulle hunden så blive på udgangspunktet og kun føreren skulle gå til flaget og pladsere dummyen og returnere til hunden.
Nu var det så en "halvblind" dirigering, da hunden ikke selv havde set dummyen blive lagt i området! Men hunden havde nu taget turen 2 gange før og viste præcis hvor dummyen var. Da dummyen var samlet op og hunden var på vej tilbage listede Inka ud til flaget med en ny dummy, som jo så for hunden ville være helt "blind", men idet hunden nu havde samlet op fra stedet 3 gange, var det ikke noget problem at sende den derud igen. Således fik hunden succes ved at følge førerens anvisning, og både hundens og førerens selvtillid havde det fint!
Denne øvelse var gennemgående i de 3 dage, dog med variation i terræn og sværhedsgrad. Der blev også hele tiden taget hensyn til den enkelte hunds niveau, så både hund og fører fik succes med øvelsen.
Det vil nok føre for vidt, at beskrive alt hvad vi lavede i detaljer, men denne opstart til liniedirigering synes jeg er helt genial. Man kan nemlig fra starten træne hunden til at løbe over terrænskift, krydse grøfter osv.
Alle kan bruge øvelsen uanset ambitionsniveau og man kan udbygge den i sværhedsgrad med mere længde, sværere terræn og skiftende vindretninger. Det er en meget brugbar øvelse, hvadenten man er på jagt eller på markprøve og den er en kombination af, at have fuld kontrol over hunden indtil den er i det ønskede område, og så selvstændigt arbejde for hunden med at søge i et lille område.

Derudover havde vi i løbet af de 3 dage; vandarbejde, enkelt-og dobbeltmarkeringer, trampejagter og frit søg. Alle øvelser blev bygget op med individuelle hensyn til den enkelte hund, og med god og personlig vejledning før, under og efter øvelsen.
Alle var meget begejstrede for træningen og fik mange tips og oplevelser med hjem.
Da de 3 dage var gået sad vi til slut i rundkreds og Jörg brugte 5 minutter på hver enkelt af os til at opsummere, hvad han havde iagttaget og hvad vi med fordel kunne gå hjem og træne videre med. Det var en god afslutning og det viste sig jo at den kloge mand havde gennemskuet de fleste hunde/førere, så rådene var meget individuelle.

Udover det "hårde" arbejde var der jo det sociale aspekt. De fleste af os skulle bo på Kolding City Camp. Bonni og jeg havde igen lagt billet ind hos Annemarie, det havde Nina og Carlos også, de kom fra Sjælland, og vi kendte heller ikke hinanden. Og inden spisningen ankom Annemarie´s mand Carsten også. Der var nu fyldt ret godt op i hytten, men både 2-og 4 benede hyggede sig gevaldigt. Allerede fredag aften var der fælles spisning - biksemad med alt hvad dertil hører! Snakken gik lystigt og det var smadder hyggeligt.
Det betød at allerede lørdag morgen under den fælles morgenmad på træningspladsen var stemningen helt i top. I løbet af dagen talte alle med alle om deres hunde, om øvelserne og specielt om alle de andres "fejl" som man jo nu pludselig kunne få øje på (selvfølgelig med et smil på læben).
Lørdag aften var der igen en hyggelig fællesspisning af et festmåltid med skinke, flødekartofler, salat m.v. Vi holdt dog ikke længe ud da vind, vejr og indtryk havde sat sine spor i løbet af dagen. Jeg tror der var ro i vores hytte omkring kl. 22!!
Søndag morgen var vi friske igen. Denne dag gik dog ligesom de to andre hurtigt, og så var der fælles afslutning.
Alle takkede alle for et supergodt arrangement, vi udvekslede telefonnumre, mailadresser osv. og sagde farvel, og med hovederne fyldt godt og grundigt op vendte vi næsen hjemad.
Da Bonni og jeg kom hjem, tog hun sig en velfortjent lur og jeg startede fuld af iver med at fortælle min mand Mogens om alle vores oplevelser, det tog laaanng tid og derefter tog også jeg en lur på en 7-8 timer.
I dag mandag har det hele bundfældet sig og jeg har lavet dette lille "skriv", jeg håber jeg har formidlet min begejstring ud til Jer alle, og at det vil give andre lyst til at deltage i et lignende arrangement en anden gang. Det kan VARMT anbefales!!
Afslutningsvis en STOR tak til alle dem der har arbejdet for at få arrangementet op at stå og tak til Jörg og Inka for suveræn træning og mange gode råd.

Hundehilsener fra Bonni og Lene

­