­
header

Golden vinder-A-prøve på Agerup, den 24. november 2007

Traditionen tro, afholdt raceledelsen for golden sin årlige vinder-A-prøve på godset Agerup ved Sakskøbing den sidste lørdag i november.

Prøveleder og dommere m.m.:
Der var tilmeldt 10 hunde, der alle mødte op. Desværre var der kun 1 af de tilmeldte hunde, der repræsenterede golden vest for Storebælt.
Som dommere var inviteret: Hans E. Møller og John Beck Jensen.
Lene Sørensen var prøveleder og Per Bock var prøvelederassistent.
Ved parolen meddelte jagtleder, Keld Rasmussen, at der forventedes skudt op mod 150 stk. fugelvildt, og at der ikke måtte skydes til løbende vildt, hvilket vist ikke var uvelkomment hos alle prøvedeltagerne, (èn af deltagerne havde på Agerup-prøven for nogle år siden diskvalificerende problemer med en anskudt hare).

Lidt om olieræddike og apportering i denne afgrøde:
Prøven blev afviklet over 5 såter, hvoraf de 3 første var remisesåter med omkringliggende arealer tilsået med olieræddike som efterafgrøde. Denne plante hører til korsblomst familien sammen med bl.a. sennep og raps. Disse plantearter er kendt for at afgive en speciel stærk duft, der absolut ikke fremmer hundenes lugteegenskaber.
Olieræddiken er blevet landbrugsmæssigt interessant (p.g.a. snærende kvælstofkvoter), som opsamler af kvælstof, der er bundet i jorden i ned til 2,5 meters dybde, og som så efter forårsnedpløjning af afgrøden kan frigøre det opsamlede kvælstof til efterfølgende års forårsafgrøde af fx maltbyg.
Da Olieræddiken må antages at have et stort potentiale som kvælstofopsamler, må vi nok forvente at møde denne efterårsafgrøde i de kommende år på arealer, hvor der efterfølgende forår skal tilsås med en forårsafgrøde.
På første såt faldt der mange fasaner i de op til ½ meter høje ræddiker, hvilket gav så godt som alle hunde, der blev afprøvet i dette område, betydelige problemer med eftersøgningen.

Finalesåten:
Til finalesåten var der 6 ekvipager tilbage. På denne såt blev der skudt mange fugle, hvilket også gav god anledning til afprøvning under stressende forhold.
Hilderyth Gabriele leverede her en flot apportering af en anskudt fasan, der ”skridtede fronten af”. Uheldigvis for ekvipagen skete dette uden ”dommertilladelse” men samtidig med at dommerne tydeligt gav en anden ekvipage besked på apportering af ”runneren”- herefter var der kun 5 ekvipager tilbage som finaledeltagere.

Placeringer og afslutning:
På paraden var der 134 stk. fuglevildt.
Placeringerne blev:
1. vinder med CERT: IDA RED MY MELODIE OG GOLDEN SPIRIT med Lars Mertz som fører.
2. vinder med CK: SUNGOLD FLYING WITH MEmed Jens Lund Andersensom fører.
3. vinder: KIEBITZ`S DADDIE med Viggo Berger som fører.

Jagtleder Keld Rasmussen udtrykte på paraden tilfredshed med dagens afvikling og inviterede raceledelsen for golden til også at afholde vinder-A-prøve på Agerup i 2008.

Referat af raceldelsesmøde d. 05-09-2007

Nyoprettet side med møde referater - se under referater

Der er oprettes mødereferat "kartotek", som PDF-filer, for gamle referater (fra da vi startede med offentliggørelse på hjemmesiden i 2005). Referaterne vil blive liggende i 5 år.

Online-tilmelding til DRK certifikatudstillinger

Online-tilmelding til DRK certifikatudstillinger er nu aktiv, dvs. udstillingerne i Køge 15/9, Bornholm 13/10 og Næstved 2/12 kan tilmeldes online via www.hundeweb.dk
Gå til Dansk Retriever Klubs: aktivitetskalenderen og se hvilke udstillinger, du kan melde dig til elektronisk.

Racedyst 2007 Jylland

Vi havde fået udtaget 4 hunde med max point på vort lille Golden Arrangement med en dommer fra DJU.

Inger og jeg (Viggo Berger) havde 3 hunde med max point, så jeg valgte at lade Kiebitz´s Xantippe være reserve, og havde så den glæde at deltage sammen med Claus Kristensen med Bleki´s Gladiator (Kato).

Vi mødtes et par gange for at repetere procedurerne, så vi ikke på dagen mistede point på førerfejl.

jrcd07

Bleki´s Gladiator Kiebitz´s Ulf Kiebitz´s Daddie

Udvalget for afprøvningen havde henstillet til dommerne at være opmærksom på kun at give maxpoint for det absolut suveræne, da man ikke ønskede for mange hunde ved matchningen.
Inger mistede to point på Ulf, fordi han to gange slog forkert på anvist retning og Kato mistede et point for nøl ved kanin.
Daddie fik max point og ekstra ros.
Vi havde derfor 87 point og stod lige med Flatterne, hvilket udløste en matchning, der faldt ud til Flatternes fordel.
Vi blev således nr. 3 blandt de ikke stående hunde, labrador på første pladsen med 89 point.
Blandt de stående hunde vandt Tysk Ruhår i holdkonkurrencen

Alle hunde med maksimum gik til individuel matchning om prøvens bedste hund.
I lang tid lå Daddie bedst, men blev slået af en labrador ført af Danny Fraser.
Vi fik kun lidt regn og nød den fine dag og fik mange gode samtaler med alle de andre hunderacer.

I alt deltog 15 jagthunderacer.

Goldenholdet:
Inger, Claus og Viggo

Racedyst 2007 Sjælland

Søndag den 29. juli var vi på jagtforeningernes racedyst for at forsvare goldens farver. ”Vi” var Joe Christensen / Sungold Fonzy Fast Foot, Peter Bruun / Morton Go On Gordon og Hanne Mårtensson / Morton Golden Lass Lovis, som altså udgjorde ”østholdet”.

srcd07-SF1

Morton Go On Gordon - Sungold Fonzy Fast Foot - Morton Golden Lass Lovis


Vi var tre hold ikke-stående hunde: labrador, flatcoat og golden. Curly havde tilmeldt et hold, som aldrig dukkede op. Vi startede dagen med morgenmad på bagsmækken af bilerne, mens vores venner fra labrador med supportere havde dækket fint morgenbord i det fri. Det var en større udfordring, end vejrguderne kunne klare, så de sendte straks en gedigen byge. Ellers holdt det tørvejr indtil det øjeblik, hvor vi satte os i bilerne for at køre hjem. Så meget velvilje fra vejrgudernes side har vi lært at sætte pris på. Til gengæld var terrænet, som plejer at være tørre græsmarker, så vådt, at gummistøvler var nødvendige, og duebanen nærmede sig vandapportering.

Vi startede på kaninbanen med præstationer, som vist ikke kunne være meget bedre. Til gengæld satte vi hver et point til på vand / duebane således, at vi ikke havde noget at lade hinanden høre. Det gjorde, at vi kom til at ligge lige med flatcoat. Labrador vandt for de ikke-stående hunde med to points mere end os. Bedste ikke-stående hund individuelt blev Flemming Nøhr / Nøhrenas B Kenzo. Bedste race blev irsk setter.

Da pointtildelingen for de enkelte præstationer blev offentliggjort over middag, var der nogen overraskelse lidt sure miner hist og her. Vi blev enige om, at vi havde haft en hyggelig dag, og at man må tage det for, hvad det er, når man skal forene forskellige racers meget forskellige traditioner for bedømmelse af hundene.

Tak til goldenracen for den tillid den har vist os ved at sende os af sted.
Hanne Mårtensson

Efterårs weekend

Lørdag d. 25. august starter racens weekendarrangement med afholdelse af Certudstilling, på Nordsjællands Landboforenings adresse, Industrivænget 22, 3200 Hillerød - Region Nordsjælland -

Dommer, Kjell Svensson, (S) Kennel Seacrest, dømmer alle tilmeldte hunde.
Kjell har ejet golden retriever racen siden 1979 og opdrættet i mindre skala siden 1986 under kennelnavnet Seacrest.
Vi ser fem til Kjell Svensson kommer og bedømmer de danske goldens for første gang her i landet.

Der vil være baby (3 til 6 måneder) & hvalpebedømmelse (6 til 9 måneder) inden de voksnes hunde bliver bedømt. Skriftlig tilmelding på ordinære blanket, - 5 ugers tilmeldingsfrist. - samme tilmeldingsfrist som de voksne hunde -
Opmærksomheden henledes på udstillingsreglementets alderskrav : " Ifølge FCI's regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på bedømmelses dagen - dette gælder også baby & hvalpe!!!
Udstillingsreglementet i sin fulde ordlyd kan hentes i PDF-fil fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk

Fællesspisning med grillmad
Vi holder fællesspisning lørdag efter udstillingen, hos Søren Grindsted i Skævinge (10 minutters kørsel fra udstillingsområdet)
Pris 100,- kr
Tilmeld på 4020 7328 eller på e-mail: golddream@pc.dk

Markprøve B
søndag d. 26. august ved Femsølyng/Hørsholm, Region Nordsjælland.
Dommere: Begynder klasse Jim Lynge, Åben klasse Lars Nørgaard, Vinder klasse Torben L. Poulsen
Bedømmelserne start kl. 9.00.

Kvalifikationsprøve
Kvalifikationsprøven (kun for golden retriever) afholdes samtidig med racens forårsmarkprøve B søndag d. 26. august.
Dommere: Eksteriør, Susanne Forchhammer - Prøve, Lars Nordenhof
Eksteriører delen tages før den praktiske.
Gebyr 300,00 kr.
Tilmeldingsblanket kan findes i bladet "Retrieveren" nr. 1/2 -07 side 65, samt kvalifikationsprøvens reglement og vejledning kan læses i "Retrieveren" nr. 1/2 -07 side 32 & 33

Diverse anmeldelses blanketter & vejledning, samt det nye brugs- & markprøvereglement kan hentes på www.dansk-retriever-klub.dk

Alle anmeldelsesblanketter for markprøve B & kvalifikationsprøve & udstilling SKAL være DRK’s sekretariat i hænde senest d. 30. juli med morgenposten. Bemærk - de nye anmeldelsesblanketter til udstilling og markprøve kan hentes på DRK's hjemmeside www.dansk-retriever-klub.dk, eller kontakt DRK's sekretariat tlf.: 65 97 34 94.

Brugsprøve afholdes begge dage om formiddagen mellem 9 -12. Der gøres opmærksom på, at alle retrieverracerne kan deltage på brugsprøverne, hvis man medbringer DKK-stambog, vaccinationsattest, apportgenstand og 100,- kr. Tilmelding på stedet. Ejer/fører skal være medlem af DRK eller DKK.
Brugsprøve dommer lørdag: Kurt Bech - søndag : Lisbeth Bech

Tilskuere er velkomne begge dage, gratis adgang.

Overnatningsmuligheder: Hotel Hillerød, Milnersvej 41 · 3400 Hillerød, http://www.hotelhillerod.dk/ Telefon: 48240800 Fax: 48240874 e-mail: hotel@hotelhillerod.dk Hillerød Camping tlf.: Tlf. +45 48 26 48 54 http://www.publiccamp.dk/hilleroed/camping/hillerod.html der er også flere muligheder for bead & brakfast.
Husk ved bestilling at oplyse, at du medbringer hund.

Database

Racens database har i år ikke kunne vedligeholdes med opdateringer, da det har vist sig kvartals køb af "race data" i Dansk Kennel Klub p.t. ikke kan lade sig gøre.

Dataoplysninger på racens hunde:
I den forbindelse henvises der til DKK's database DKK Hundeweb

Golden tripplearrangement ved Suserup på Sjælland den 3. juni 2007

Trippelarrangementet er et uofficielt og består af :
C-PRØVE, der blev afviklet over 3 poster, med hver sin dommer, nemlig Anette Husmann med en post med vandmarkering, Palle Ingemann med en post med frit søg og Gert Müller med en post med landmarkering plus dirigering for de øvede. På C-prøven var hundene opdelt i uøvede og øvede. Begge hold blev afprøvet på de samme poster, men med forskellig sværhedsgrad (a-la workingtest). På hver post kunne der maksimalt opnås 20 point, i alt maksimalt 60 point.
Prøveledelsen bestemte, at mindst 40 point gav en 1.præmie, mellem 35 og 39 point gav en 2. præmie og under 35 point (men ikke 0 point på nogen post) gav en 3. præmie.
Hos uøvede blev 7 hunde afprøvet og følgende hunde fik 1. præmie:
Nr. 1: Charmaine`s Biscuit v/ Germaine Nielsen, 54 point.
Nr. 2: Hilderyth Garfield v/Peter Schou Andersen, 46 point.
Nr. 3: Pietro v/ Yvonne Lundgreen, 45 point.
Nr. 4: Basso v/ Susanne Tiengaard, 42 point.
Nr. 4: Foglmann`s Artemis v/ Sussie Foglmann, 42 point.
Hos øvede blev 8 hunde afprøvet og følgende fik 1. præmie:
Nr. 1: Morton Golden Lass Lovis v/ Hanne Mårtensson, 48 point
Nr. 2: Hilderyth Gabrielle, v/ Peter Schou Andersen, 46 point.

Ove3-6-7

Bedste hund i øvede: Morton Golden Lass Lovis

APPORTERINGSPRØVE afviklet efter DJU-reglerne. Denne prøve skulle også fungere som udtagelse til Golden-holdet, der skal deltage i Jægerforbundets racedyst den 29. juli på Sjælland.
Her afprøves hundene også på 3 poster, nemlig en duebane (Gert Müller), der ligner en dobbelt landmarkering på ca. 50 meter, en kaninbane (Palle Ingemann) med udlagt kanin på 40 meters afstand og en vandapportering (Anette Husmann) på 30 meters afstand. Der kan maksimalt opnås 10 point pr. post, i alt maksimalt 30 point. Der deltog 11 hunde i apporteringsdysten.
3 hunde fik 30 point og udgør dermed holdet til racedysten den 29. juli. Efter matchning blev de 3 hunde placeret således:

Hold3-6-7

Fra højre mod venstre: Nr. 1: Sungold Fonzy Fast Foot v/ Joe Christensen
Nr. 2: Morton Go on Gordon v/ Peter Bruun
Nr. 3: Sungold Fanzy Fenja v/ Pia Holm Nielsen.
1. reserve med 29 point blev Golden Lady-Lodge Cinderella v/ Helle Bengtson

Raceledelsen havde overdraget det til Niels Møller, at skaffe terræn og være prøveleder for C-prøven og apporteringsprøven.
Niels Møller havde fået lov til at bruge det skønne terræn ved Suserup.

SKUE, blev dømt af Rikke Borring, Kennel Sea Pimpernel, i det dejligt Suserup terræn i samme område som prøvedelen.
Dog var græsset slået i en passende firkant, så udstillerne kunne vise deres hunde i ringen.
Solen bagede fra en skyfri himmel, deletagerne hyggede sig i og ved ringsiden med de unge hunde - hvor de ældre hunde deltog på prøvens poster og ind i mellem, når det passede i programmet gik over og fik deres hund skriftligt bedømt i udstillingsringen.
Babyhvalpenes vinderplaceringer blev færdigbedømt efter deres klasser var færdige. Resten af de bedømte hundene samledes ved frokost tid og de endelige "bedst i køn klasser" og BIR og BIM blev fundet.

På skuet placerede Rikke Borring flg. hunde:

Baby3-6-7

Bedste Baby: Golden Tunes Have a Look At Me, ejer Nina Jensen
Bedste baby i modsat køn: Golden Tunes Here Komes The Sun

B-b3-6-7

BIR. Tallygold X-Cuse My Frence, ejer Jane Jensen
BIM. Rossmix Sunrice In The Dark, ejer Jane og Egon Nielsen

Tak for en dejlig skue dag til Rikke Borring og sekretær Helle Jensen.

Afslutning:
Fra Raceledelsens side skal der lyde en stor tak til Niels Møller, Bent Müller, Inger og Robert Hansen, og alle deres dygtige hjælpere og dommerne for medvirken til en veltilrettelagt prøvedag, der blev afviklet i godt vejr og en særdeles positiv stemning, blot ærgerligt at der ikke var flere fremmødte hunde til afprøvning.

Flere fotos fra arrangementet kan ses under galleriet

Tripplearrangement i Bække d. 2. juni, 2007.

På raceledelsens vegne vil jeg takke dommer, Just Mikkelsen fra DJU for tilsagn til at dømme Jagtforeningens apporteringsprøve, dommerne Niels Nielsen og Rene Ammitzbøll, som dømte på posterne og Betina Holkgaard Christensen, som dømte skuet. Dernæst en tak til alle deltagerne som mødte op med godt humør og sluttede op om arrangementet. En særlig tak til Betina, Jytte og Birger for den medbragte kage og kaffen. Også en stor tak til Marlene Birkebæk for de medbragte sponcorpræmier. Det er altid rart når der falder lidt ekstra af. Sidst men ikke mindst en stor tak til Gunnar og Edna Holm for lån af terræn og til prøveleder Per Retmeier og hjælperne, - uden dem havde der ikke været noget arrangement.

Resultater:

Apporteringsprøven:
Viggo Berger, Kiebitz’s Daddie, 30 point.
Viggo Berger, Kiebitz’s Xantippe, 30 point.
Inger Berger, Kiebitz’s Ulf, 30 point.
Birger Knudsen, Whipcord’s Wonder Jeff, 30 point.
Claus Kristensen, Bleki’s Cato, 30 point.
Lasse Birkebæk, Golden Runner’s Titan Sidewinder, 29 point.
Marianne Klitgaard, Bleki’s Daisy, 29 point.
Henrik Billeschou, Vassruggen’s Trittil Bragaskal, 29 point.
Marlene Birkebæk, Holway Odin, 29 point.
Christian Jensen, Golden Runner’s Mithrandir, 29 point.
Eva Lind, Amber Field Sweet Cherry, 28 point.
Niels Knudsen, Spellbinder’s Jolly Jason, 27 point.

Alle disse hunde havde, hvis prøven havde været officiel, modtaget en første præmie, "så måske burde vi næste år undersøge, om vi kan gøre apporteringsprøven officiel og derved få den stambogsført".

På posterne blandt de uøvede blev flg. hunde placeret som de fire bedste:

1. vinder: Birger Knudsen med Foglmans Dina.
2. vinder: Christian Jensen med Golden Runner’s Mithrandir.
3. vinder: Henrik Billeschou med Vassruggen’s Trittil Bragaskal.
4. vinder: Morten ?? med Golden De Luxe Titan’s Revenge.

På posterne blandt de øvede blev flg. hunde placeret som de fire bedste:

1. vinder: Viggo Berger med Kiebitz’s Daddie.
2. Vinder: Lasse Birkebæk med Golden Runner’s Titan Sidewinder.
3. vinder: Marlene Birkebæk med Holway Odin.
4. vinder: Jytte Knudsen med Whipcord’s Wonder Jeff.

På skuet blev flg. hunde placeret:
Bedste Baby: Marianne Klitgaard med Ørnhøj’s Hey Jude.
Bedste Hvalp: Hanne Zederkof med Grejsdalen’s Sofus.
BIM: Karin Knudsen med Spellbinder’s Jolly Jason.
BIR: Marianne Klitgaard med Bleki’s Daisy.

Endnu engang tak for en dejlig dag.
Anette Damm.

Tripplearrangementer.

HUSK racens Tripplearrangement på Jylland lørdag d. 2. juni OBS nyt terræn: i Bække, Vorbassevej 20, 6623 Vorbasse. Vorbassevej er beliggende mellem Bække og Vorbasse. Kommer man ad motorvejen fra både nord og syd drejes af ved afkørsel 64 derefter afk. 66 mod Grindsted (vej nr. 469) Følg vej nr. 469 til Vorbasse, hvorefter der vil være skiltet til prøveområdet.
Sjælland, søndag d. 3. juni, sted: Slettevej, Suserup ved Kongskilde (ved den nye golfbane) (Postnummer: 4180 Sorø)

Markprøvens afholdelse er en uofficiel prøve, med konkurrence præget aktivitet, som bliver i form af forskellige poster, der skal være pointgivende a. la. ungh. mesterskabet, men hunden skal ikke kunne diskvalificeres. Prøven starter kl. 9.00.

* På markprøven opdeles hundene i øvede og uøvede, men gennemgår iøvrigt de samme poster (med forskellig sværhedsgrad).

Prøveleder/Jylland: Per Retmeier. Dommere på markprøven: Rene Ammitzbøl og Niels Nielsen. Markprøven afvilkes med dummier.
Dommer på apporteringsprøven: Just Mikkelsen. Denne prøve afvikles med vildt. Prøven starter kl. 9.00.
Prøveleder/Sjælland: Niels Møller. Dommere på markprøven: Anette Huusmann, Gert Müller og Palle Ingemann.
Dommer på apporteringsprøven: Palle Ingemann. Prøverne afvikles med vildt. Prøven starter kl. 9.00.

DJU-apporteringsprøve (uofficiel prøve) med udtagelse af 1 golden hold til Jagtforeningens racedyster (Jylland og Sjælland) vil blive afholdt efter jagtforeningens gældende prøveregler.

* HUSK tilmelding til markprøven og apporteringsprøven, senest 28. maj.

Forhåndstilmelding Apporterings- og markprøveprøve:
Jylland: Anette Damm e-mail: damm@tuknet.dk tlf.: 75 67 92 72

Sjælland: Peter Schou Andersen hilderyth@webspeed.dk tlf.: 48 25 01 22

Skue (uofficiel udstilling): ingen forhåndstilmelding. Bedømmelserne starter kl. 10.00
Du kan nå at være med ved skuet, hvis du tilmelder på dagen inden kl. 11.00

Skuedommer Jylland: Bettina Holkgaard Christensen
Skuedommer Sjælland: Rikke Borring

Skuedommeren dømmer alle tilmeldte hunde på skuet, i alle aldre. Vi håber mange nye som gamle Golden ejere benytter lejligheden til at få deres hund eksteriørbedømt. Det er lærerigt og en god træning for hund og ejer at opleve en udstillingsring inden evt. officiel deltagelse.

Skuebedømmelserne starter kl. 10 med babyer, derefter hvalpe.

Klasse inddeling: Baby hvalpe: 3 mdr. til 6 mdr. Hvalpe: 6 mdr. til 9 mdr. Klasserne med baby hvalpe og hvalpe bliver færdigbedømt inden frokost.
Hunde over 9 mdr. dømmes efter baby og hvalpe klasserne.
Kvalitetsbedømmelsen foregår efter drive-in metoden.
Afsluttende konkurrencer for hunde over 9 måneder ca. kl. ?.

Priser
Skue kr. 125,-, markprøve kr. 125,-, apporteringsprøve kr. 125,-
Ved deltagelse i alle 3 ting med samme hund kr. 300,-

Husk hundens DKK stambog/bevis, samt gyldigt vaccinations attest

Goldentræning 2007

Raceledelsen for Golden Retriever indbyder hermed til træningsweekend d. 15. – 17. juni i Nordsjælland med temaet:

Kommunikation mellem hund og fører.

Terrænet er Hellebæk Avlsgård vest for Helsingør. Selve stedet for træningen kan søges på krak under adressen Hellebækvej, 3000 Helsingør. (Eller se kørselsvejledning på www.region-nord.dk

Træningen er opdelt i tre hovedgrupper, hvalpe, unghunde og let øvede samt meget øvede og vinderklasse.

Vi mødes fredag eftermiddag på Nyrup camping, Kongevejen 383, 3490 Kvistgård, hvor vi vil starte med en hyggelig aften med god mad og et teoretisk indlæg af Gunilla Wedeen.

Lørdag startes op kl. 9.00. og der trænes hele dagen. Lørdag aften vil der være arrangeret fællesspisning og endnu et teoretisk indlæg fra Charlotte Staun (Cha) og selvfølgelig en masse hundesnak.

Søndag startes ligeledes kl. 9.00. og der trænes indtil kl. 15.00., hvor der er afslutning.

Hvalpe
Efter ønske fra medlemmerne vil Raceledelsen i år tilbyde hvalpetræning i forbindelse med træningsweekenden. Til at forestå hvalpetræning er Rie Jøhnke fra Region Østjylland inviteret.

Træningen vil tage udgangspunkt i de tilmeldte hvalpes alder. Træningen for hvalpene vil ske i små seancer, for ikke at trætte dem unødigt.

Unghunde / Begynder og let øvede
Raceledelsen har, til at forestå træningen af denne gruppe, inviteret Charlotte Staun fra Jylland.

Der kan deltage 8 hunde i træningen for begynder og let øvede, og kommer der flere vil vi prøve at finde en løsning på det. Der vil være mulighed for deltagelse uden hund. Træningen vil blive tilrettelagt efter de deltagende hundes niveau med fokus på, at alle får udbytte af træningen.

De enkelte deltagere skal selv medbringe dummier. Der vil ikke blive trænet på vildt.

Meget øvede og Vinderklasse
Raceledelsen har til at forestå træningen af denne gruppe inviteret Gunilla Wedeen fra Kennel Doubleuse, Sverige. I meget øvet og vinderklasse kan deltage op til 10 hunde og et antal deltagere uden hund.

De enkelte deltagere skal selv medbringe dummier. Der vil ikke blive trænet på vildt.

Det skulle således være muligt at få ny inspiration med hjem for hunde på alle niveauer, samt ikke mindst at få alletiders mulighed for socialt samvær med andre goldenejere og få knyttet nogle nye kontakter.

Tilmelding
Tilmelding sker efter først til mølle princippet til Tina Seligmann på telefon 48 39 20 50 / 20 41 98 20 eller e-mail post@gia.dk

Ved tilmeldingen skal hundens niveau oplyses, eks. brugsprøve, markprøvepræmiering m.v.

Pris kr. 700,- for førere med hund (voksne hunde), 550,00 (hvalpe) og kr. 350,- for førere uden hund.

I gebyret er indeholdt morgenmad og let frokost lørdag og søndag, samt aftensmad fredag og lørdag. Drikkevarer til hele weekenden skal medbringes.

Samtidigt med tilmeldingen skal gebyret indbetales på racens bankkonto 22760345149848. Tilmeldingen er først gyldig, når gebyret er modtaget. Husk at skrive jeres navn på indbetaling, så vi kan se hvem der har betalt.

Sædvanlige stambogs- og vaccinationskrav er gældende.

Seneste tilmelding torsdag den 28. maj 2007.

Overnatning
Overnatningsmulighed kan anvises på Nyrup camping, Kongevejen 383, 3490 Kvistgård, hvor også teori og spisning vil foregå. Deltagerne skal selv reservere hytte/ plads til telt/campingvogn. Husk at sige at I deltager på træningsarrangementet, da der er forhåndsreserveret hytter til deltagerne af Raceledelsen. Er der ønske om at dele hytte kan der gives besked på post@gia.dk der så vil sørge for kontakt til andre med samme ønske.

Overnatningsgebyr er ikke inkluderet.

Kort præsentation af trænerne:

Gunilla Wedeen
Mitt namn är Gunilla Wedeen, jag bor på en gård tillsammans med sambo och 11 hundar, Jaktgolden, Jaktspringer, Irländsk Setter, Pointer och Jack Russel. Jag har tidigare haft och tränat även Flat Coat och jaktlabrador.

Jag började 1981 med en Flat, jag kunde då ingenting om jakt och fågelhundsträning, men tack vare entusiastiska uppfödare så fick jag ett stort intresse för detta.

Sedan 1986 föder jag upp jaktgolden under prefixet Doubleuse och jag har vid sidan av mitt jobb som lärare hållit ett stort antal kurser i Sverige och utomlands genom åren.

På meritlistan står bl a att jag fört fram fyra Golden till SJCH , tagit Cert på A-prov (ny tävlingsform i Sverige) samt varit i England och vunnit en lagtävling på CLA Game Fair.

Jag är ingen utpräglad tävlings och träningsmänniska utan min styrka ligger i mina kunskaper om ledarskap, både bland människor och bland djur. Jag har genom åren utvecklat en egen "filosofi" om ledarskap och kommunikation mellan människa och hund och jag har precis skrivit klart en bok i ämnet.

När jag håller kurs fokuserar jag i första hand på hela ekipaget och hur man kan förbättra deras relation. Vi jobbar såklart med en del övningar också, men som sagt, tyngdpunkten på kursen kommer att handla om ledarskap och kommunikation.

Det ska bli spännande att få träffa och träna med er och hoppas att vi ska få ett par givande dagar tillsammans.

Gunilla Wedeen

Charlotte Staun.
Jeg er den glade ejer af 3 labradors, som jeg bruger på markprøver og praktisk jagt. Jeg har et lille opdræt under navnet "Kennel Laberatos". Jeg er uddannet Hundeadfærdsinstruktør på Nordjyllands Dyreadfærdskinik, og har siden brugt min viden på, at træne jagthunde af alle racer, ved hjælp af de såkaldte "bløde metoder". - altså træning uden afstraffelse.

Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke må sige "fy" til sin hund, men at man bør gå ind og arbejde med årsagen til hundens adfærd i stedet for, at symtombehandle problemerne. Succes frem for konflikter !!!

Jeg glæder mig meget til at komme og arbejde med jer og jeres dejlige Goldens

Cha

På vegne af Golden Raceledelsen
Træningsudvalget
Jens Heine, Tina Seligmann, Dorte Mahler, Marlene Birkebæk, Lars Nordenhof

Kvalifikationsprøve

Racens første kvalifikationsprøve afholdes samtidig med racens forårs markprøve B søndag d. 22. april kl. 9.00 i Søby brunkulslejer i Midtjylland.
Eksteriører dommer: Susanne Forchhammer
Prøve dommer: Lars Nordenhof
Eksteriører delen tages før den praktiske.
"Retrieveren kan fremstilles til kvalifikationsprøven, når den er over 12 månder gammel"

Gebyr 300,00 kr. Tilmeldingsblanket kan findes i Retrieveren nr. 1/2 -07 side 65, samt kvalifikationsprøvens reglement og vejledning kan læses i Retrieveren nr. 1/2 -07 side 32 & 33

På DRK's hjemmeside kan du også finde blanket www.dansk-retriever-klub.dk
Tilmeldingsfrist: 20/03

På racens efterårsmarkprøve B, vil der også blive afholdt kvalifikationsprøve - dommere samme som ovenstående.

Forårs weekend

Raceledelsens forårsarrangement afholdes i år d. 21. og 22. april i region Centrum og Midtjylland.

Lørdagens certudstilling bliver, i lighed med sidste år, afholdt i Vonge/Kollemorten-hallen, region Centrum. En hal med god plads, ude som inde, og et dejligt cafeteria med alt godt til ganen.

Til at dømme på racens første officielle udstilling er inviteret: Lynn Kipps (GB) Kennel Wheatcroft.
Lynn Kipps opdrætter Goldens under kennelnavnet Wheatcroft og har med stor succes opdrættet, vist og produceret champions. Hun dømmer på internationalt niveau både hjemme i England og over resten af verdenen. Derudover er hun et navn inden for fotografering af hunde med særlig vægt på Golden Retriever. Hendes fotografier er brugt i publikationer over hele verden og hun er også repræsenteret i det højt ansete bibliotek i den britiske kennelklub. Hun har arbejdet som grafisk kunstner og teknisk fremlægger. Højdepunktet i Lynns fotografiske karriere var at få æren af at fotografere den historiske begivenhed i 2006, hvor 188 goldens var samlet uden for deres historiske hjem – Guisachan.
Der vil være baby (3 til 6 måneder) & hvalpebedømmelse (6 til 9 måneder) inden de voksnes hunde bliver bedømt. Skriftlig tilmelding på ordinære blanket, - 5 ugers tilmeldingsfrist.
Opmærksomheden henledes på udstillingsreglementets alderskrav : " Ifølge FCI's regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse dagen før den udstilles" - dette gælder også baby & hvalpe!!!
Lynn Kipps dømmer alle tilmeldte hunde.
Afviklingen sker efter det nye udstillingsreglement, der er tråd i kraft d. 1.1.07 (se bladet "Retrieveren" nr. 11/12-2006 side 49)
Overgangsordning for fuldcertede hunde, der skal anmeldes udstillingen - læs reglerne i bladet "Retrieveren" nr. 1/2-2007 side 34

Markprøve B afholdes om søndagen. I år har region Midtjylland stillet sig til rådighed med terræn og hjælpere.
Terræn: Søby gamle brunkulslejer
Dommere: Begynder klasse, Jørgen Ulsøe - Åben klasse, Ulla Lindner - Vinder klasse, Jon Andersen
Dansk Retriever Klubs brugs- & markprøvereglement kan hentes på www.dansk-retriever-klub.dk

BEMÆRK
For intereserede goldenejere vil der blive afholdt kvalifikationsprøve samme dag og sted som markprøven = søndag d. 22. april.
Sted: Søby
Eksteriør bedømmelse dommer: Susanne Forchhammer
Praktisk bedømmelse dommer: Lars Nordenhof
Gebyr: 300,00 kr tilmeldingsfrist 5 uger - Anmeldelsesblanket kan kopieres fra "Retrieveren" nr. 1/2 2007 side 65!
Alle anmeldelsesblanketter for markprøve, udstilling & kvalifikationsprøve skal være DRK’s sekretariat i hænde senest d. 17. marts med morgenposten.
Bemærk - der er nye gebyrer i år, både for udstilling og markprøve - anmeldelsesblanketter til udstilling og markprøve kan hentes på DRK's hjemmeside www.dansk-retriever-klub.dk, samt er trykt i bladet "Retrieveren" nr. 1/2-2007 side 65 til 67
Der er brugsprøve begge dage om formiddagen fra 9-12. Alle retrieverracerne kan deltage på brugsprøven, hvis man medbringer DKK-stambog, vaccinationsattest og 100,-kr. Tilmelding på stedet. Ejer/fører skal være medlem af DRK eller DKK.

ORIENTERING OM TILMELDINGSFRIST, BETALINGSFRIST, TRÆNINGSTIDSPUNKTER M.M. FOR GOLDENS MARKPRØVETRÆNING FOR NYBEGYNDERE.

Træningsdeltagere:
Førere med goldens, der er nybegyndere med markprøvetræning, men det forudsættes, at hundene som minimum er i besiddelse af et lydighedsniveau, der svarer til bestået brugsprøve.

Træner:
Niels Møller, tlf. 57 83 58 52, mail: nm@avn.dk., til hvem yderligere forespørgsler kan rettes.

Træningstidspunkter:
Lørdag den 10. marts 2007, kl. 12:30
Lørdag den 24. marts 2007, kl. 12:30
Lørdag den 31. marts 2007, kl. 12:30
Tirsdag den 24. april 2007, kl. 17:00
Tirsdag den 8. maj 2007, kl. 17:00
Tirsdag den 29. maj 2007, kl. 17:00

Mødested:
Slettevej, Suserup ved Kongskilde (ved den nye golfbane).

Tilmelding:
Senest den 6. marts 2007 til
Peter Schou Andersen, Smedievej 103, 3400 Hillerød, tlf. 48 25 01 22,
mail hilderyth@webspeed.dk (helst tilmelding via mail).
Tilmelding registreres først når, betaling er foretaget, jf. nedenstående.

Betaling:
Pris for alle træningsdage er 500,00 kr. Indbetaling foretages på racens konto:
Reg. nr. 2276 kontonummer 0345 149 848. Eller ved fremsendelse af check til racens kasserer, Peter Schou Andersen, Smedievej 103, 3400 Hillerød.

Ændringer i forhold til teksten i Retrieveren nr. 1 / 2 - 07:

­