­
header

Raceledelsen for Golden Retriever ønsker alle i Dansk Retriever Klub en rigtig god jul og et godt nytår.

Raceledelsen sender en stor TAK til terrænværter, sponsorer og hjælpere på racens arrangementer og til medlemmerne for at bakke op om og gennemfører de mange aktiviteterne!

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Golden Raceldelsen

Valgresultat for raceledelsen 2009

- det nye medlemmer tiltræder iflg. vedtægterne i 2009.
Valgt til raceledelsen for Golden Retrievere:
Connie Pallesen 146 stemmer (valgt)
1.suppl. Maria Lindegaard 82 stemmer
På racens årsmøde vælges 2.suppleant

Klubbens øvrige valgresultater kan ses på DRK’s hjemmeside under : Valgresultat
Vi ønsker alle tillykke med valget
Golden Raceldelsen

Årsmøde

Golden raceledelsens årsmøde afholdes søndag den 25. januar 2009 kl. 13,30 i Medborgerhuset, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør

*Medbring venligst gyldigt medlemsbevis dvs. kvittering for betalt kontingent, det vil lette afviklingen af stemmeseddel uddelingen.

Dagsorden ifølge DRK's vedtægter 1998. § 14 stk. 26:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af mindst 2 stemmetællere. Antallet afgøres af dirigenten.
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for det fremtidige arbejde.
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
f. Valg af revisor og revisorsuppleant.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Eventuelt


På årsmødet vælges en 2. suppleanter til raceledelsen fra femmødte stemmeberettigede medlemmer.

Indkomne forslag, 2 stk.: A & B.

Forslag A:
Raceledelsen for golden retriever udvides fra fem til syv medlemmer jvnf. DRK´s vedtægter §14 stk.3.

Begrundelse: Forslaget blev stillet sidste år, hvor der af forskellige grunde var meget få medlemmer tilstede. Jeg selv var ”arbejdsramt”, hvorfor jeg også trak forslaget tilbage. Jeg ønsker at fremsætte forslaget på et årsmøde, hvor jeg selv kan være tilstede og forsvare mit forslag. Begrundelsen for at fremsætte forslaget er, at den udvidelse af raceledelsen vil give flere personer at fordele de mange opgaver på, som der er i så stor en race som golden retriever. Et udvidet antal medlemmer i raceledelsen vil også gøre, at raceledelsen i højere grad vil kunne omfatte medlemmer med indsigt og engagement i racelivets mange forskellige facetter. Altså sammenfattende en endnu mere vidende og arbejdskraftig raceledelse.

Fremsat af: Hanne Mårtensson

Forslag B:
Det foreslås, at raceledelsens 1. og 2. suppleant deltager i raceledelsens møder uden stemmeret.
Begrundelse: Det er vigtigt, at suppleanterne, i det tilfælde hvor de skal overtage en plads i raceledelsen, har indsigt i raceledelsens arbejde. Derudover vil raceledelsen kunne bruge suppleanterne aktivt, idet de vil kunne bidrage til arbejdet i diverse udvalg.
Forslagsstiller: Hanne Mårtensson

På racens årsmøde vælges en 2.suppleant

Golden Bogen 2009

Raceledelsen giver tilmelding til ”Golden Bogen” en ny chance. – Der er alt for få tilmeldinger, vi forsøger derfor med direkte tilmelding på nettet - samt det er nu muligt at få bedste meritere med! –

På grund af sygdom & tekniske problemer fra leverandørens side, har raceledelsen endnu ikke modtaget "tilmeldingssiden".

Som tidligere omtalt, vil raceledelsen udsende en stamtavlebog i 2009, som er klubbens 50 års jubilæumsår.
Raceledelsen har besluttet, at bogen skal være i farver, samt at priserne for annoncering i bogen bliver følgende:

1. hund 325,00 kr. inkl. 1 eksemplar af bogen
2. hund 275,00 kr. og efterfølgende hunde
Prisen for bogen bliver 250,00 kr. + fragt, hvis man ønsker at købe den.

Pengene for annonceringen sendes til Golden konto i Nordea: konto nr. 1307 5495 645 691, med tydeligt oplysning om hvilke hunde betalingen omfatter (Stambogsnumre).

Vi regner med at udgivelsen sker på Goldens forårsarrangement i 2009 – hvor man kan få udleveret sit eksemplar, hvis man har annonceret. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe stamtavlebogen.

Golden seminar 2009

Lørdag d. 21. februar 2009 lukker vi op for race seminar i DKK’s lokaler i Solrød.
Afsæt allerede datoen i kalenderen nu.

Formiddag: Racens fysiske sundhed vil blive behandlet med information fra møde med DKK’s sundhedsudvalg i december - Derefter plenum.

Efter frokost: Racens mentale- & brugs-egenskaber. DKCHU på lånt tid ( 3 år tilbage )!!! Hvordan kommer vi videre? Herunder: mentaltest og kvalifikationsprøve. Plenum.

Endelig program og tilmelding i næste nr. af bladet "Retrieveren".

Årsmøde 2009

Golden raceledelsens årsmøde afholdes søndag den 25. januar 2009 kl. 13,30 i Medborgerhuset, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør

Forslag.
I følge vedtægter for Dansk Retriever Klub § 14 stk. 27 kan racens stemmeberettigede medlemmer fremsætte forslag til behandling på racens årsmøde.
Forslag skal være raceledelsesformanden i hænde, senest den 1. oktober 2008 (Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, Kagerup. 3200 Helsinge.)
Husk dato samt underskrift på de indsendte forslag.

Valg til racens ledelse

Følgende medlemmer er på valg: Lisbeth Bech - genopstiller ikke.
Forslag til nye kandidater skal være DRK's sekretariat i hænde senest den 10. oktober 2008.
I følge § 7 stk. 2 Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne.

Bemærk: Kandidater skal skriftlig acceptere opstillingen til raceledelsen - denne vedlægges opstillingen eller tilsendes også DRK's sekretariatet inden den 10. oktober 2008.

Ved evt. indvalg i raceledelsen skal kandidaten påregne medlemskab af Dansk Kennel Klub

A- markprøver

Åben A - raceledelsen har desværre p.t. ikke tilsagn om noget terræn – er der et medlem der har kendskab til en mindre jagt, vi evt. kan få lov at afholde prøve på - hører vi meget gerne fra jer – henvendelse til Marlene Birkebæk mail: apport@falkirks.dk tlf.: 26 37 18 21

Vinder A, lørdag d.01/11-2008, Agerup/Lolland. Dommere: Christian Brix Søndergaard & ... & anmeldelsesfrist 01/10

Bemærk: Tilmelding til racens A-prøver, skal klubbens ordinære anmeldelsesblanket & gebyr tilsendes Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge. Gebyret kan også indsættes på racens bank konto reg.nr. 2750 konto nr. 0345 149 848.

Racedyst Sjælland

Jagtforeningernes apporteringsprøve.

Sidste søndag i juli er traditionelt dagen for jagtforeningernes årlige racedyst, som på Sjælland finder sted i Hagested-Gislinge Jagtforening. Vort hold bestod af Peter Bruun / Morton Go On Gordon, Hanne Mårtensson / Morton Golden Lass Lovis og Heidi Gormsen / Hilderyth Helen. Gamefair havde sponsoreret veste til os, så dagen startede med at spise fælles morgenmad og lidt husflid med at klistre goldenmærkater på vestene.

DySj6

Det deltagende Sjællandske racedyst hold

Vores første post var kaninbanen, hvor vi var andet hold. Før os kunne vi overvære tre gordon settere få hvert sit 0, fordi de ikke kunne finde kaninen. Var der overhovedet en kanin? Så var det Peter, og jo, der var en kanin! Gordon fandt den om end med noget besvær, som kostede 2 points. Så var proppen af, og Lovis og Helen viste på et øjeblik, hvordan det skulle gøres.

Derefter fulgte vandet. Men med en kanonsommer og sol fra en skyfri himmel var vand en mangelvare. Helen pjaskede ud langs kanten af søen, men "det gør alle de stående hunde, så det kan jeg ikke dømme ned på"! Altså 10 p. Gordon og Lovis svømmede pænt frem og tilbage midt i søen. 30 p. til holdet.

Kaninbanen nåede vi lige før frokost. Ingen problemer og 30 p. til holdet. Slutresultat: Lovis og Helen havde fuldt hus 30 p. Gordon mistede de to points på kaninen, og Peter kunne så få lov til at være fotograf.

DySj2

DySj3

DySj4

DySj5

Så var der laaaang frokostpause. Med sol fra en skyfri himmel og 29 grader i skyggen krøb alle sammen hvor der var skygge. Vi hang ud med flatterne. Endelig nåede regnedrengene inde i huset frem til, at 23!! hunde havde 30 p. og skulle med til finalen. Derfor blev der kun tale om at finde én due på tid i stedet for de traditionelle to. Der viste unge Helen sin manglende rutine. Lovis måtte trods en fin tid afgive vinderplaceringen til en lab.

Slutresultat blandt de ikke stående hunde:

Flatcoat vandt med 29 p. chesapeake og golden delte 2.pladsen med 28 p. labrador fik 27 p. og fjerdepladsen. Bedste individuelle: Lars Mejby og labrador Seahill High Wind Twister.

Tekst & foto v/Hanne Mårtensson

Kvalifikationsprøve opfølgnings træf

Niels Møller følger op med kvalifikationsprøve trænings træf i august, sidste afpudsning inden racens officielle prøve ved markprøve B i Sydsjælland d. 31. august 2008.
Sted: Sorø jagtforenings terræn
Måned: August
Dage: Tirsdage
Gebyr: 150,- kr
Tilmelding: Niels Møller tlf. 51 51 41 49.

Fotos fra forårets træf

str1

str2

str3

str4

str6

str7

str10

str12


Årets Opdrætter Statuette m/diplom

Årets opdrætter markprøve og udstilling. Her menes en konkurrence opdrættere imellem.

Hvem har haft størst held med at få sit opdræt og deres førere på udstilling/markprøve?

Point tælles sammen og konkurrencen gælder for et kalenderår ad gangen.
Der er dog ingen point for 0 og D.

Der arbejdes på at Årets opdrætter tildeles en statuette og et diplom på racens årsmøde.

Marlene Birkebæk har udarbejdet et pointsystem, men RL modtager gerne forslag til andre pointsystemer: Raceledelsen

Konkurrencen om Årets opdrætter starter d. 1/1/2009
Forslag til pointsystem :

Pointsystem Årets Markprøveopdrætter

Begynder
klasse B
Åben
klasse B
Åben
klasse A
Vinder
klasse B
Vinder
klasse A
Workingtest
Begynder
Workingtest
Åbenklasse
Workingtest
Vinderklasse
10 hunde 50 60 70 110 120 50 60 70
9 hunde 45 55 60 100 110 45 55 60
8 hunde 40 50 55 90 100 40 50 55
7 hunde 35 45 50 80 90 35 45 50
6 hunde 30 40 45 70 80 30 40 45
5 hunde 25 35 40 60 70 25 35 40
4 hunde 20 30 35 50 60 20 30 35
3 hunde 15 25 30 40 50 15 25 30
2 hunde 10 20 25 30 40 10 20 25
1 hunde 5 15 20 25 30 5 15 20

Der gives ikke point for hunde der opnår 0 eller DIS ligegyldig hvilken klasse. Der kan ikke opnås point for opdrætterens egne resultater.

Pointsystem Årets Udstillingsopdrætter

Officielle
udstillinger
10 hunde 50
9 hunde 45
8 hunde 40
7 hunde 35
6 hunde 30
5 hunde 25
4 hunde 20
3 hunde 15
2 hunde 10
1 hunde 5

Der gives ikke point for hunde der opnår 0 eller DIS ligegyldig hvilken klasse. Der kan ikke opnås point for opdrætterens egne resultater.

Efterårs weekend Nord- & Sydsjælland

Lørdag d. 30. august starter racens weekendarrangement med afholdelse af Certudstilling, på Nordsjællands Landboforenings adresse, Industrivænget 22, 3200 Hillerød - Region Nordsjælland -

Dommer, Mr. Malcolm Godefroy (GB), dømmer alle tilmeldte hunde.
Mr. Godefroy har opdrættet golden retriever fra midten af 1970-erne under kennelnavnet Fenwood.
Adskillige hunde med topplaceringer bære dette kennel navn – her kan nævnes
SH.CH. Fenwood Jagger of Canina, Int. CH Fenwood Chasing Dreams, CH Fenwood Enforcer, samt rigtig mange hunde i Danmark har i deres stambogs aner den kendte SH.CH. Perrimay Hugo of Fenwood.
Mr. Malcolm Godefroy er velkendt i de europæiske lande som dommer og vi ser frem til han kommer og bedømmer de danske goldens for første gang her i landet.

Der vil være baby (3 til 6 måneder) & hvalpebedømmelse (6 til 9 måneder) inden de voksnes hunde bliver bedømt. - 5 ugers tilmeldingsfrist.

Anmeldelsesfrist til markprøve & kvalifikationsprøve, udstilling og hvalpebedømmelse er senest den 28. juli til DRK's sekretariat. Husk 5 ugers anmeldelsesfrist for ALLE klasser.

OBS nyt DKK udstillingsreglement er tråd i kraft d. 1.1.08 - fulde ordlyd kan hentes i PDF-fil fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside (her)- Bemærk senior klasse er bortfaldet - veteranklasse: fra 8 år og opefter. Opdræts- og avlsklasser består fremover af minimum 3 og maksimum 5 eksemplarer af samme race. - Nye præmiegrader/betegnelser som er fastsat af FCI udstillingsregler.

Online tilmelding til DRK og race certifikatudstillinger er nu aktiv til alle fremtidige klubudstillinger. Tilmeldes online via www.hundeweb.dk

BEMÆRK nye gebyrer på udstilling og markprøver - smid alle gamle anmeldelses blanketter ud.
Tilmelding "via postvæsen" kan stadig benyttes - benyt en kopi af de nye blanketter som sidder i bladet "Retrieveren" eller hent dem på DRK's hjemmeside (her)

BEMÆRK nye gebyrer på udstilling og markprøver - smid alle gamle anmeldelses blanketter ud.

Tilmelding "via postvæsen" kan stadig foretages - benyt en kopi af de nye blanketter, som sad i bladet "Retrieveren" nr. 1-2/08 side 65 til 68 eller hent dem på DRK's hjemmeside www.dansk-retriever-klub.dk (tilmeldingsblanket til kvalifikationsprøven findes samme sted) - eller kontakt DRK's sekretariat tlf.: 65 97 34 94.

Markprøve B søndag d. 31. august, Region Sydsjælland.
Dommere: Begynder klasse Leif Brøndum Holm, Åben klasse Niels Lorentzen, Vinder klasse John Bech.
Bedømmelserne start kl. 9.00.

Kvalifikationsprøve
Kvalifikationsprøven (kun for golden retriever) afholdes samtidig med racens forårsmarkprøve B søndag d. 31. august.
Dommere: Eksteriør, Susanne Forchhammer - Prøve, Torben L. Poulsen
Eksteriører delen tages før den praktiske.
Gebyr 300,00 kr.

Dansk Retriever Klubs nye brugs- & markprøver- & kvalifikationsprøvens reglement og vejledning se www.dansk-retriever-klub.dk

Alle anmeldelsesblanketter for markprøve B & kvalifikationsprøve & udstilling SKAL være DRK’s sekretariat i hænde senest d. 28. juli med morgenposten.

Der er brugsprøve søndag d. 31/08 om formiddagen fra 9-12. Alle retrieverracerne kan deltage på brugsprøven, hvis man medbringer DKK-stambog, vaccinationsattest og 120,-kr. Tilmelding på stedet. Ejer/fører skal være medlem af DRK eller DKK.

Tilskuere er velkomne begge dage, gratis adgang.

Overnatningsmuligheder: Hotel Hillerød, Milnersvej 41 · 3400 Hillerød, http://www.hotelhillerod.dk/ Telefon: 48240800 Fax: 48240874 e-mail: hotel@hotelhillerod.dk Hillerød Camping tlf.: Tlf. +45 48 26 48 54 http://www.publiccamp.dk/hilleroed/camping/hillerod.html der er også flere muligheder for bead & brakfast

Husk ved bestilling at oplyse, at du medbringer hund.

Golden Trippelarrangement - Juni 2008

1000 Tak til alle hjælpere, dommere og deltagere fordi I hjalp mig med at gøre 14/6/2008 til en helt speciel dag.

Jeg vil naturligvis takke alle hjælperne fordi de gad bruge en dag på vores med poter, men en særlig tak skal altså lyde til de tre hjælpere der ikke engang ejer eller har ejet en golden - Allan Skovbølling, Janni Morsing og Hanne Larsen.

Der var sponsoreret ærespræmier fra følgende Kenneler:

Kennel Dueslagets Border Terrier (hundelegetøj og vin)

Kennel Golden De Luxe (Kaffe og kage til alle deltagere)

Kennel Falkirk's (gufferglas, fjervildt + ræv)

Kennel Windwood (kaniner)

Kennel Kildespring ( hundelegetøj mm.)

Dommer Johnny Eckhaus havde sponsoreret en lanterne til den hundefører der hele prøven igennem, så et lys i sin hund.

Vinder af lanternen blev Golden De Luxe Diamons Are Forever ejer Zenia Lilja.

Skinddummies til 1.vinderen i Uøvet og Øvetklasse WT sponsoreret af dommer Johnny Eckhaus.

Royal Canin havde sponsoreret foderpræmier for 5500,-

Billederne er taget af Marlene Birkebæk, Lasse Birkebæk, Christian Jensen og Søren Jensen.

For resultater rul ned i bunden af siden eller klik her

En nybegynders oplevelse af working test i forbindelse med golden raceledelsens trippelarrangement d. 14. juni 2008

På opfordring af min opdrætter, Germaine Nielsen, vil jeg her fortælle om mine oplevelser som deltager i working test i forbindelse med Trippelarrangementet for Golden Retriever lørdag d. 14. juni 2008. Jeg deltog med min golden han, Bosco, på 2 år.

Efter at brugsprøven kom i hus i foråret, så lå verden jo åben for min hund og jeg, i hvert fald mht. deltagelse i wt og markprøver, og hvorfor så ikke prøve en wt, hvor der endda var en klasse for uøvede hunde, super godt. På nær en deltagelse på markprøve C begynderkl., hvor min hund gjorde erfaring med meget brugt vildt, så havde vi ingen erfaring i konkurrencer indenfor DRK´s regi. Så med tanke på, at er her kunne jeg undgå at træne unoder med "ulækkert" vildt, tilmeldte jeg mig.

Lørdag den 14. juni 2008, vejret var flot med sol, vind og lidt truende skyer i horisonten, jeg var klar, bilen pakket, maden var med og hunden selvfølgelig også. Jeg bor selv i Kolding, så turen ud til Marlene og Lasse Birkebæk i Møsvrå, Almind tog ingen tid, og stedet var nemt at finde takket være god og tydelig skiltning. På P- området fandt jeg hurtigt sammen med Lene og Germaine, - Lene er ligesom jeg, lykkelig ejer af en hund fra kennel Charmaine´s .

Trippelarrangementet bestod af DJU APPORTERINGSPRØVE, working test og et skue.

Efter parolen var det tid til indskrivning, og lynhurtigt fandt Marlene et bord inde fra huset, og vupti så var indskrivningen klar! Jeg kunne mærke at nervøsiteten efterhånden lagde sig, det var umuligt ikke at blive smittet af den gode, spontane og afslappende stemning, der efterhånden bredte sig.

Post1


Arrangementetopmrksom

Skuet gik i gang og vi andre kunne så småt begive os af sted til de to første poster, der bestod af 1. post en dirigering, en apportering på land og en på vand. 2. post en dirigering og en apportering. Begge steder var der kø, dog aldrig mereend at det var overskueligt, og dermed slet ikke trættende. Her stod vi så uøvede og øvede blandt hinanden, det gav anledning til god snak, pjat og udveksling af erfaringer, hvilket var dejligt og hyggeligt.

Begge poster havde super søde og forstående, samt hjælpsomme dommere, man blev med det samme spurgt og om erfaring og alt blev omhyggeligt forklaret. Især på post 2 ved dommer Charlotte Staun, var der meget fokus på ros både til hund og fører, samt sjove kommentarer. F.eks. når min hund pludselig får den ide, at ville aflevere til kasteren, tja så mente Charlotte da, at Bosco bare ville ha´ mest muligt for pengene!!! Så var det da umuligt at ærgre sig seriøst med sådan en kommentar.

Efter de første 2 poster var det tid til frokost og dermed pause, 3. og sidste post lå efter pausen. Vejret havde på nær en enkelt heftig byge vist sig medgørligt, sol og masser af vind.

pause

Pausen blev tilbragt oppe ved Marlene og Lasses hus, hvor de fleste af os efterhånden lidt trætte og forblæste, nød kaffe, sodavand og kage, lækkert med sukkertilskud til de tobenede!

Rævebanen
Da jeg havde indtaget min frokost lød der rygter om kapløb og rævebane, det er for mig en total ukendt disciplin, så det måtte da undersøges nærmere. Ved morgenparolen havde Christian godt nok gjort klart at en aktivitet ville være at finde i grusgraven, hvor "noget" skulle hentes med munden, mere ville han ikke sige.

Vi var et par stykker, der hankede op i vores hunde og af sted til rævebanen! Disciplinen bestod i at fører skulle vælge et stykke vildt – eller en dummy, dette blev så lagt for enden af et langt spor i grusgraven, fører vender tilbage og sender hunden af sted, og her var det altafgørende tiden, KUN tiden. Ikke fokus på hverken knaldapportering, spontan opsamling el. mangel på samme osv. som normalt bedømmes. Næ, nej her gjaldt kun tiden, så der var skam tidtager på helt seriøst, når hunden passerede et bestemt sted så tikkede sekunderne.

Jeg tror jeg taler på alle deltageres vegne i denne "sportsgren", når jeg påstår, at adrenalinet blev pumpet godt og grundigt ud i kroppen. Og dette ikke kun som deltager også som publikum, for her blev der hujet, råbt og heppet til den helt store guldmedalje. Jeg tror næsten, at det er overflødigt at skrive, at dette var dagens ubestridte højdepunkt- I hvert fald underholdningsmæssigt!

reveban2


revebanen

Sidste post
Godt varmet op både mentalt og fysisk begav vi os videre til dagens 3. og sidste post, der bestod af et frit søg rundt om en lille sø.
Igen mødte der os de samme veloplagte og hjælpsomme dommere fra de foregående poster. Ved denne post ville der blive lagt vægt på samarbejdet fører og hund imellem.

Præmiering
Da alle endelig var igennem både "væddeløbsbanen" og det frie søg, så var det tid til præmiering og slutparole. Dommerne kom med deres kommentarer til dagen og deltagerne, alt fortalt i positive og særdeles uhøjtidelige vendinger, dejligt når der er plads til humor.

De 4 bedst placerede i hhv. øvet og uøvet klasse blev præmieret, ligeledes vinderne af DJU apporteringsprøve og så kom det vi alle ventede spændt på nemlig rævebane-resultatet. Der var præmie til hurtigste hund med ræv og hurtigste hund med dummy, og præmierne fik de fleste af os til at blive grønne af misundelse. Der var sandelig også præmie til en hund, der lige ved og næsten samlede en ræv op, og point for at være en hyggelig hund, og en lanterne til en fører, der havde set et lys i sin hund.

DJU110

DAGENS VINDER
1.vinder øvet WT
Dagens Bedste på DJU Apporteringsprøve

wt-uovet

UØVET WORKINGTEST

1. vinder - Amberfield Sweet Cherry - Eva Lind
2.vinder Charmaines Aika - Lene Poulsen
3.vinder Golden De LUxe Diamonds Are Forever - Zenia Lilja
4.vinder Charmaines Buddy - Kirsten Ebbesen

wt-ovet

ØVET WORKINGTEST

1. vinder - Vassruggen Trittil Bragaskal - Henrik Billeschou
2.vinder Catcombe County - Lars Nordenhof
3.vinder Khemosabi Touchdown - Rasmus Nygaard Jørgensen
4.vinder Go WIld American Beauty - Karin Nordenhof

Dyst111

DJU Holdet (mangler Eva Lind)

BabyWT113

BABY WORKINGTEST

1. vinder - Falkirk's Bad Boy Boogie - Søren Jensen
2.vinder Kildespring In My Heart Forever - Gitte Sjælland
3.vinder Golden Oggy Jazmin - Louise Mortensen

Konklusion
Klokken havde passeret 17, da jeg forlod arrangementet og jeg samt hund var godt trætte, desuden var der ikke det sted, hvor jeg ikke havde grus og sand! Men hold op en dag fyldt med gode, lærerige og sjove oplevelser, så derfor en stor tak til Marlene og Lasse Birkebæk samt dommere, assistenter og alle andre der gjorde denne dag så god.

Jeg tror ikke kategorien findes, men dette arrangement er en klar favorit til at vinde titlen som "Årets alternative og kreative arrangement 2008"

….Sluttelig vil jeg gerne lige høre om Marlene påtænker at starte hold op i rævebane-spurt? For så vil jeg gerne tilmelde mig!

Med stor hilsen
Kirsten Ebbesen

Hurtig112

HURTIGAPPORTERING
Dagens Hurtigste Ræveapportør - 17 sek


Skueresultater:

DualB-B-baby08

Kildespring Goldie Hawn 1.pr 1.vinder BIK BIR
Chavenis Real Passion 1.pr 1.vinder BIK BIM

BABYKLASSE (herover Bir & Bim)
Kildespring Golden Heart BIR BABY
Kildespring In My Heart Forever BIM BABY
Golden Oggy Jazmin SL 2.vinder
Amberfield Milka af Bonita SL 3. vinder
Falkirk's Bad Boy Boogie SL 2.vinder

HVALPEKLASSE
Dusky Sound's Sweet Soffy SL BIR HVALP

UNGHUNDEKLASSE
Kildespring Goldie Hawn 1.pr 1.vinder BIK BIR
Golden Tunes Just Wait And See 1.pr 2.vinder
Dusky Sound's Rock'n'Roll Rebel 2.pr

ÅBENKLASSE
Amberfield Sweet Cherry 1.pr 1.vinder
Yaqui's Plastic Explosive 1.pr 2.vinder

Sjællandsk Trippelarrangement 08.06.2008

Veloplagt prøve tilrettelægger Leif Tholstrup, bød velkommen ved parolen kl. 9. på Hedehusene - Fløng jagtforenings herlige terræn.
Alle dommere og hjælpere havde fået uddelegeret opgaverne i 3 poster, med forskellig sværhedsgrad indenfor hver post.

Workingtest og apporterings posterne var alle velbesøgt med ca. 8 - 10 deltager i hver klasse.
Hvalpe showet havde baby og hvalpeklasser, samt små lydigheds og apporteringsopgaver.

Klubhusets personale sørgede for dejlig forplejning - specielt de kolde vand, var der hårdt brug for hele dagen, på grund af en af årets første store hedebølge.

Alle vindende deltagere nød godt af de sponsorerede foder - & godte poser fra foderfirmaet Oliver's Petfood, tusinde tak for de sponsorerede præmier.

Babytrip08

Susanne Jensen, kennel Hot-News, dømte hvalpeshowet. Bir og Bim baby blev fra ventre:
Rentilla's Pinoccio /Svend Aage Nielsen Dewmist What About Spice / Laila Pedersen

hvalptrip08

Hvalpeklassens Bir og Bim blev vundet af.
Inassicas Santos /Viki Rachlitz - Heinemosens Rebecca /Laila Pedersen
Santos blev samtidig Shows bedste hvalp.

Tripplearrangement Sjælland

Søndag den 8. juni var der tripple…øh –dualarrangement her på Sjælland. "Dual", fordi skuedelen af en eller anden grund var blevet skrællet af. Til gengæld var der et hvalpearrangement, som jeg ikke nåede at stifte nærmere bekendtskab med. Men det, som jeg så på afstand, så sjovt ud. En rigtig god idé, som dog ikke kompenserer for det manglende skue. Ideen med tripplearrangementet var vel, at man skulle kunne møde et udvalg af de muligheder for aktiviteter, som man har, når man ejer en golden. Tilbage var en workingtest-light og jagtforeningernes apporteringsprøve. Begge dele uofficielle.

Workingtesten bestod som udgangspunkt af tre poster, men blev udvidet med en post mere efter frokost. Der var to niveauer: øvet og ikke øvet. Det var lidt svært at gennemskue på forhånd, hvor en uøvet hund med en øvet fører hørte hjemme, så jeg gamblede og meldte både min unge begynderklassehund og den lidt ældre vinderklassehund til "øvet". Jeg tror nu nok at den lille havde haft udfordringer også på uøvet niveau. På øvet niveau fik hun et par gode poster på markering og søg, og to dårlige, fordi hun endnu ikke er dirigerbar. Vinderklassehunden havde det som en fisk i vandet.

Apporteringsprøven er bl.a. en del af arrangementet for at finde frem til årets goldenhold til jagtforeningernes racedyst i slutningen af juli. Fire hunde bestod testen, men den ene ønskede ikke at deltage. Holdet består derfor af: Peter Bruun / Morton Go On Gordon, Hanne Mårtensson / Morton Golden Lass Lovis og Heidi Gormsen / Hilderyth Helen på bare 15 måneder!

Jeg havde meldt begge hunde til både workingtest og apporteringsprøve. Det gjorde, at dagen blev lidt stresset.

Alt i alt synes jeg nu, at vi havde en hyggelig dag. Desværre synes jeg overvejende, at jeg så kendte ansigter. Nogle af "Tordenskjolds soldater" havde taget hvalpekøbere eller træningskammerater med. Men ellers synd, for egentlig var vi vel ikke arrangementets primære målgruppe. Måske skulle man krydre dagen med nogle tilbud fra "spøg- og skæmtkassen" for at lokke nogle flere til. Måske skulle man overveje, om averteringen har været den optimale for også at lokke nye goldenejere til. Under alle omstændigheder håber jeg, at raceledelsen holder fast ved et rigtig godt arrangement, men at der bliver lidt større opbakning til næste år, både fra de gamle og garvede og fra de nye og forventningsfulde.

Tekst v/Hanne Mårtensson

Vinderne på workingtesten blev:

uov08-1

WT uøvede - de 4 bedst placerede blev fra venstre:
Hilderyth Helena / Inger & Peter Schou Andersen - Hilderyth Helen / Heidi Gormsen -
Kiebitz's Fancy Freddie /Connie Rasmussen - Chili/Kim Baundal

oved8

WT øvede - de 4 bedst placerede blev fra venstre:
Hilderyth Gabriele / Inger & Peter Schou Andersen - Morton Golden Lass Lovis /Hanne Mårtensson - Doubleuse Grousemountain /Palle Ingemann - Morton Go On Gordon/Peter Bruun

dyst-8

Apporterings dystens 4 bedst placerede blev:
Doubleuse Grousemountain /Palle Ingemann - Morton Golden Lass Lovis / Hanne Mårtensson - Morton Go On Gordon - / Peter Bruun -Hilderyth Helen / Heidi Gormsen

 


Hjemmesiden - tid til fornyelse.

Raceledelsen er på de sidste mange årsmøder blevet opfordret til at få lavet en ny og mere nutidig hjemmeside. Det er naturligvis noget vi gerne vil efterkomme, men i den forbindelse vil vi gerne have medlemmernes input med, inden den store omlægning.
Vi søger derfor medlemmer der har forstand på opdatering af hjemmesider lavet i simpel HTML. (Frontpage) For at mindske arbejdsbyrden for raceledelsens medlemmer, skal vi bruge webmastere der har tid og lyst til at styre enkelte sider på den nye side. Alle ansøgere er meget velkomne og kan henvende sig via mail her.

GOLDENRETRIEVER.DK skal naturligvis stadig være Raceledelsens formidlingsorgan til medlemmerne, men for at skabe noget dynamik og medlemsaktivitet modtager vi gerne jeres ønsker til den nye hjemmeside.

Alle ønsker om indhold er meget velkomne send dem til Raceledelsen

Hjælp os med at lave GOLDENRETRIEVER.DK til en flot og spændende hjemmeside.
-uden jeres bidrag bliver den fattigere.

Ønsker til Opdrætterseminar Februar 2009

Vi har pt. modtaget følgende ønsker om emner til opdrætter seminar.
HD – hvorfor ændres resultaterne?
Mentaltest -hvordan står det til?
Visionsplan? -hvad sker der?
Arvelige jagtlige egenskaber og DKK's 5 års prøveperiode for DKCH(U)

Da seminaret skal afspejle medlemmernes ønsker, vil vi hermed opfordre alle til at sende ønsker ind på følgende mail Raceledelsen inden d. 1/9/2008

Alle emner er velkomne, og vi vil prøve at efterleve medlemmernes ønsker.

Gør seminaret vedkommende, og send og dine ønsker.

Mvh Raceledelsen

Goldenbog 2009

Bogen fremstille i A5 ringbinds version, bogen opdateres hvert 2 år.
Stambogsannonce : 1. side koster 325. kr. inkl. bog efterfølgende side/er koster 275 kr.

Udgivelse: Jubilæumsåret 2009 1. kvartal

Bindende tilmelding:

Søren Grindsted
Kildemosevej 14, Meløse
3320 Skævinge
Telf. +4540207328
golddream@email.dk


Sidste frist: 1. Oktober 2008

Materiale til brug for annonce:

Billede af hunden. (hvis muligt stående med side til) Billede kvaliteten: 3 megapixels minimum.
Stambogsnavn og stambogsnummer på annoncerede hund.
Ejer / adresse / telefon nr. / e-mail / web side.
Det vil ikke være muligt at tegne kennelannoncer.

Kvalifikations prøve træning Sjælland

Tema: Kvalifikationsprøve.
Der undervises i Kvalifikationsprøvens forskellige poster.
Træner: Niels Møller, tlf. 51 51 41 49 til hvem yderligere forespørgsler kan rettes.
Start dato:
Tirsdag d. 06/05 kl. 18.00
Tirsdag d. 20/05 kl. 1800
Tirsdag d. 03/06 kl. 1800
Tirsdag d. 10/06 kl. 1800
Tirsdag d. 17/06 kl. 1800
Mødested: Slettevej Suseup 4180 Sorø

Soigneringskursus

På Sjælland holdes kursus i soignering af golden, Grundlovsdag torsdag d. 5. juni kl. 13.00 til ca. 16.00?
Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening

Kursusplan:
* Trimme udstyr
* Sorienering / trimning af Golden
* Hjælp til egen hund

Lisbeth Bech viser soignering og trimning på en hund, vejleder deltagerne med deres egen (medbringes).
Gebyr: 50,- kr.
Tilmelding til Lisbeth Bech tlf.: 48 79 31 09 / lisbeth.bech@os.dk

Trippel Arrangement

Trippel arrangementet Sjælland - ny dato: søndag d. 8 juni

Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening
Hovedgaden 610C, Fløng, 2640 Hedehusene

Møde tid kl. 9.00

Fodersponsor: Oliver's Petfood

HVALPESHOW dommer: Susanne Jensen (ikke autoriseret)

Babyklasse: 3-6 mdr.
Hvalpeklasse: 6-12 mdr.

Workingtest dommere:

Babyklasse:
Uøvet: Erik Nielsen
Øvet: Lars Mertz
DJU Apporteringsprøve: Niels Møller

Gebyr pr. aktivitet 125, -kr.

Prøvedelen afholdes efter samme koncept som det Jyske

Prøveleder Marlene Birkebæk - 26371821 / apport@falkirks.dk
Foreløbig deltager katalog


Fodersponsor:

logo

I Jylland afvikles skue med følgende klasser:

Baby (3-6 mdr.)
Hvalpe (6-9mdr.)
Juniorklasse (9-18mdr.)
Åbenklasse (over 18 mdr.)
CK Klasse (CK/Exellent på off udstilling)
Senior/Veteran (over 7 år)

Workingtest:

Babyklasse: Lise Lotte Jensen
Begynder & Uøvet: Johnny Eckhaus, Charlotte Staun.

DJU Apporteringsprøve: Bo Northoff Jensen

Gebyr pr. aktivitet 125, -kr.

Den beredvillige hjælperstab består af:

Hanne Larsen, Fredericia (borderterrier)
Tommy Jakobsen, Hedensted (labrador)
Lars Bruun, Kolding (labrador)
Janni Morsing, Odense (flatcoated)
Tommy Eckhaus, Sønderborg (flatcoated)

WORKINGTEST:

Babyklasse: Denne klasse henvender sig til helt nye hvalpe og førere, og er en sjov måde at komme i gang med DRK’s workingtests.
Momenter: 3 poster med små apporteringer og samarbejde hund og fører imellem.
Aldersgruppe: 3-6 mdr

Uøvetklasse: Denne klasse henvender sig til unghunde og lettere øvede førere, og er en sjov måde at komme i gang med DRK’s workingtests.
Momenter: 3 poster med markeringsarbejde på land og i vand.

Øvetklasse: Denne klasse henvender sig til jer der allerede kender DRK’s workingtest.
Momenter: 3 poster med dirigering, markering og søg.

Der vinderplaceres 4 hunde i hver klasse.

Arrangementet er bygget op omkring samme system som Dansk Retriever Klubs officielle Workingtests, og er derfor en konkurrence præget aktivitet, som består af 3-4 poster, der hver er pointgivende. Der bruges kun dummier til denne aktivitet.

Denne dag er prøven uofficiel og ingen hunde kan diskvalificeres.

HVALPESHOW

Skuedommeren dømmer alle tilmeldte hunde på skuet. Dette arrangement henvender sig til alle nye som gamle goldenejere. Giv jeres hvalp mulighed for at se en udstillingsring på en sjov og uhøjtidelig måde.

Babyklasse: 3-6 mdr.
Hvalpeklasse: 6-12 mdr.

Jylland : efter hvalpebedømmelserne er der skue for de voksne hunde (uofficielle præmieringer) afholdes efter 2007 udstillings lignende regler. Der vil blive placeret "Best i køn" 1. - 2. - 3. - 4.

DJU-APPORTERINGSPRØVE

DJU-apporteringsprøve (uofficiel prøve) med udtagelse af hunde til goldenholdet der stiller til Jagtforeningens racedyster (Jylland og Sjælland) Prøven vil blive afholdt efter jagtforeningens gældende prøveregler. Der vil blive brugt duer og kaniner under afprøvningen.

Ønsker du yderligere information om dagen er du velkommen til at kontakte Marlene Birkebæk på 26371821.

Sponsorgaver modtages med kyshånd, kontakt gerne prøvelederen for uddeling af disse.

Database

Racens database nedlægges, da data køb fra DKK ikke længere kan foretages, hvorved basen ikke er aktuel.
Til medlemmer der linker til racens data base: I bedes ændre henvisningen af jeres hunds data, til Dansk Kennel Klub’s side: www.hundeweb.dk.

Racens base forside vil i ca. ½ år informere om lukningen og henvise til DKK’s www.hundeweb.dk, der har alle opdaterede tilgængelige officielle informationer til rådighed – derefter vil racens base blive taget af nettet.

Stor tak til Claus Larsen for oprettelse og drift at basen i de forgangne år.

Årsmøde 27.01.2008

Beretnings for året 2007, samt referat for årsmødet d. 27.01.2008 på Fraugdegaard kan ses under referater.

Træning Sjælland

Tema: Introduktion til kvalifikationsprøve.

Trænings niveau: Førere med goldens, der er nybegyndere med markprøvetræning, men det forudsættes, at hundene som minimum er i besiddelse af et lydighedsniveau, der svarer til bestået brugsprøve.

Træner: Niels Møller, tlf. 57 83 58 52, til hvem yderligere forespørgsler kan rettes.
Start dato: Tirsdag d. 18. marts kl. 17.00
Mødested: Skovvej 34, Søndre Overdrev, 4200 Slagelse

Tilmelding: Til Lisbeth Bech tlf: 48 79 31 09 lisbeth.bech@os.dk eller Niels Møller, tlf. 57 83 58 52, mail nmejendomme@googlemail.com .

Tilmelding registreres først når, betaling er foretaget, jf. nedenstående.

Betaling: Pris for træningsdage er 300,00 kr. Indbetaling foretages på racens konto: Reg.nr. 2750 konto nr. 0345 149 848.(skriv venligst ved netbank "TræningSjæll") Eller ved fremsendelse af check til racens kasserer, Svend Aage Nielsen, Marvedevej 61, 4700 Næstved

Goldentræning 2008

Raceledelsen for Golden Retrievere indbyder hermed til træningsweekend 18.-20. april i området omkring Silkeborg, Jylland. Den eksakte adresse på træningsarealet afhænger af antallet af deltagende hunde og deres træningsniveau, da der er flere arealer at vælge mellem.

Træningen varetages af Gunilla Wedeen fra kennel Doubleuse, Sverige (www.kenneldoubleuse.com) og Kurt Becksteiner, Østrig. (www.bell-oktave.at )

Træningen forgår i Bededagsferien 2008 og strækker sig over 3 dage.

Vi mødes fredag kl. 10.00. og der trænes herefter hele fredagen, der afsluttes med en teoretisk del fredag aften.
Lørdag startes op kl. 9.00. og der trænes hele dagen. Lørdag aften vil der være arrangeret fællesspisning.
Søndag startes ligeledes kl. 9.00. og der trænes indtil kl. 15.00., hvor der er afslutning.

Hundene vil blive inddelt i hold efter hundens alder og træningsniveau. Al træning vil foregå på dummier. Hvordan Kurt Becksteiner og Gunilla Wedeen deler hundene mellem sig besluttes, når deltagernes træningsbehov kendes. Gunilla Wedeen underviser hovedsaligt på svensk og Kurt Becksteiner på et let forståelig engelsk.

Hver træner kan have maks. 12 hunde på holdet. Ved mere end 24 tilmeldte hunde skrives disse på venteliste indtil der er skaffet flere trænere. Det vil være muligt at deltage uden hund.

Hermed en mulighed til at få ny inspiration med hjem til den daglige træning, samt ikke mindst at få alletiders mulighed for socialt samvær med andre goldenejere og få knyttet nogle nye kontakter.

Tilmelding:
Tilmelding sker efter først til mølle princippet til Tina Seligmann på telefon 48 39 20 50 / 20 41 98 20 eller e-mail post@gia.dk
Ved tilmeldingen skal hundens alder og niveau oplyses, eks. bestået brugsprøve, markprøvepræmiering m.v.
Pris kr. 900,- for førere med hund og kr. 350,- for førere uden hund.
I gebyret er indeholdt morgenmad og let frokost lørdag og søndag, samt aftensmad fredag og lørdag. Madpakke til fredag frokost samt drikkevarer til hele weekenden skal medbringes.
Samtidigt med tilmeldingen skal gebyret indbetales på racens bankkonto 2750 0345149848. Tilmeldingen er først gyldig, når gebyret er modtaget.
Medlemskab af Dansk Retriever Klub, samt Sædvanlige stambogs- og vaccinationskrav er gældende.

Seneste tilmelding torsdag den 27. marts 2008.

Overnatning:
Overnatningsmulighed kan anvises på Askehøj Camping
Askhøjvej 18
Gl. Laven
8600 Silkeborg
Tlf 86841282
Fax 86841280

Der er 10 hytter på pladsen, der kan indeholde 2-4 personer med hunde. (et rum med dobbeltseng og et rum med køjesenge) Overnatningsgebyr er ikke inkluderet. Prisen pr. hytte i bededagsferien kr. 995,00 (fra torsdag aften til søndag aften)
Hytte skal bookes direkte hos Campingpladsen. Opgiv venligst Raceledelsen for Golden Retriever som reference.
Alternativt kan medbringes egen campingvogn eller telt. Husk at book plads.

Forårs weekend 2008

Raceledelsens forårsarrangement afholdes i år d. 26. og 27. april i region Centrum og Fyn.

Lørdagens certudstilling bliver, i lighed med tidligere år, afholdt i Vonge/Kollemorten-hallen, region Centrum. En hal med god plads, ude som inde, og et dejligt cafeteria med alt godt til ganen.

Til at dømme på racens første officielle udstilling er inviteret: Mrs. Sandra Lane (GB) Kennel Kulawand.
Sandra Lane og hendes mand Bob opdrætter Goldens under kennelnavnet Kulawand. Vi glæder os til at gense Sandra Lane, hun dømte første gang i 2001 på Sjælland (Stestrup hallen).

Der vil være baby (3 til 6 måneder) & hvalpebedømmelse (6 til 9 måneder) inden de voksnes hunde bliver bedømt. - 5 ugers tilmeldingsfrist.
Sandra Lane dømmer alle tilmeldte hunde.

OBS nyt DKK udstillingsreglement er tråd i kraft d. 1.1.08 - fulde ordlyd kan hentes i PDF-fil fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside (her)- Bemærk senior klasse er bortfaldet - veteranklasse: fra 8 år og opefter. Opdræts- og avlsklasser består fremover af minimum 3 og maksimum 5 eksemplarer af samme race. - Nye præmiegrader/betegnelser som er fastsat af FCI udstillingsregler.

Online tilmelding til DRK og race certifikatudstillinger er nu aktiv til alle fremtidige klubudstillinger. Tilmeldes online via www.hundeweb.dk

BEMÆRK nye gebyrer på udstilling og markprøver - smid alle gamle anmeldelses blanketter ud.
Tilmelding "via postvæsen" benyt en kopi af de nye blanketter som sidder i bladet "Retrieveren" eller hent dem på DRK's hjemmeside (her)

Markprøve B & kvalifikationsprøve& brugsprøve afholdes søndag. I år har region Fyn stillet sig til rådighed med terræn, prøveleder og hjælpere.
Dommere: Begynder klasse, Marianne Ankjær - Åben klasse, Anders Mølgaard - Vinder klasse, Christian Brix Søndergaard.

Kvalifikationsprøve, eksteriør, Marianne Skøtt Jespersen - praktisk prøve, Keld Jørgensen.
Dansk Retriever Klubs brugs- & kvalifikations- & markprøvereglement kan hentes på www.dansk-retriever-klub.dk

Alle anmeldelsesblanketter for markprøve og udstilling skal være DRK’s sekretariat i hænde senest d. 26. marts med morgenposten.

Der er brugsprøve søndag om formiddagen fra 9-12. Alle retrieverracerne kan deltage på brugsprøven, hvis man medbringer DKK-stambog, vaccinationsattest og 120,-kr. Tilmelding på stedet. Ejer/fører skal være medlem af DRK eller DKK.

Linkbetaling 2008

Har du link fra racens hjemmeside til din egen, så er det tid til den årlige linkbetaling for år 2008.
Opkrævningen følger kalenderåret.
Gebyret på 100,00 kr. kan indsættes på racens bank konto nr. 2276 0345149848 - skriv venligst så meget af kennel navnet som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes racens kasserer.
Såfremt betaling ikke er tilgået kassereren inden d. 1/03-08, fjernes linket, da raceledelsen ikke vil bruge urimelig megen tid på administration af rykkere.

Medlemmer der har oprettet nye link inden for de sidste 6 måneder skal ikke indbetale igen for år 2008, men vente til næste års opkrævning.

Nye regler for HD- og andre sundhedsundersøglser

NYT, NYT!! Nye regler fra d. 1. janaur 2008.

Hvis din hund skal til HD- eller andre sundhedsundersøgelser hos dyrlægen, skal du huske, at du forinden skal købe en rekvisition på www.hundeweb.dk. Ellers vil resultatet ikke kunne registreres hos DKK. Hvis din hund skal til HD- eller andre sundhedsundersøgelser hos dyrlægen, skal du huske, at du forinden skal købe en rekvisition på www.hundeweb.dk Ellers vil resultatet ikke kunne registreres hos DKK.
Priser og gebyrer pr. 1. jan. 2008
Som omtalt i HUNDEN i decembernummeret er priser og gebyrer på en række områder reguleret pr. 1. jan. 2008.
Mht. gebyrer på sundhedsområdet, opfordrer vi til at læse artiklen "Sundhed for fremtiden", som også indeholder en oversigt over gebyrer for diverse sundhedsydelser.

Artiklen fra Hunden - kan læses her.

­