­
header
Golden Retriever - valg til:
Marie Lindegaard (87)
Gitte Sjælland (81)

1. og 2. suppleant er:
Birger Knudsen (74)
Anitta Hansen (58)


Vandrepokaler
Skrevet d. 03-12-2009

Kunne du tænke dig at skænke racen en vandrepokal? Vi mangler givere til 2 pokaler der uddeles som årspokal til Workingtest i begynderklasse og vinderklasse.

Kontakt Birger Knudsen på Tlf: 7475 7640 eller mail birger@windwood.dk

Først til mølle....

Markprøveresultater opdateret
Skrevet d. 03-12-2009

Raceledelsens Vinderklasse A
Dato: 14.11.2009

Sted: Agerup
Dommer: Niels Lorenzen, Torben L. Paulsen og Kaj Lübcke.
Prøveleder: Lene Sørensen

1.vinder med certifikat Foglmanns Dina / Birger Knudsen
2.vinder Tanjin Gizmo / Morten Rasmussen
3.vinder Doubleuse Grouse Mountain / Palle Ingemann
4.vinder Hilseryth Gabriele / Peter Schou Andersen

agerup2009


Markprøveresultater opdateret
Skrevet d. 22-11-2009

Resultater for efteråret lagt ind.

Blanket til ansøgning om avl på hund med status C
Skrevet d. 18-11-2009

Du skal i fremtiden sende blanketten til formanden for Raceledelsens Sundhedsudvalg: Laila Ager, Viumvej 5, 6990 Ulfborg

Blanketten kan downloades her

Ny Dansk Brugschampion
Skrevet d. 14-11-2009

Raceledelsen glæder sig over endnu en Dansk Brugschampion!hilderyth_gabriele

Championatet er opnået på baggrund af følgende resultater:
30.08.2008 Exc.BK Plac.2 udstilling
31.08.2008 Markprøve B-Suserup
05.09.2009 Markprøve B-Søholt
11.11.2009 Markprøve A-Lerchenborg

Inger & Peter Schou Andersen med DKBRCH Hilderyth Gabriele ønskes tillykke med denne meget flotte præstation. Det bør ligeledes nævnes at Gabriele er Inger og Peters eget opdræt gennem flere generationer.

Markprøveresultater opdateret
Skrevet d. 12-11-2009

Resultater for efteråret lagt ind.

Udstillingsudvalg.
Skrevet d. 04-11-2009

Referat fra UU møde d. 16/10/2009

Trænings- og markprøveudvalg.
Skrevet d. 04-11-2009

Referat fra TMU møde d. 23/10/2009

Aktiviteter 2010
Skrevet d. 04-11-2009

Aktiviteter tilføjet.

Opdrætterpokaler
Skrevet d. 28-10-2009

Det er tid til at sende point.

Opdrætter pokal Markprøve
Administrator Hanne Mårtensson
Tlf. 48181233 mail: morton.hm@mail.dk

Pointsystem

Opdrætter pokal Udstilling
Administrator Bettina Holkgaard Christensen
Tlf. 27124785 mail: btina@ofir.dk

Pointsystem

Referater
Skrevet d. 28-10-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 14/10/2009

2 Nye champions
Skrevet d. 28-10-2009

Racen har fået to Danske Champions, begge ejet af Vagn Donskov, der ønskes tillykke med det flotte resultat.

jokos_sir_obi_av_eikelandsosen dewmist_world_of_spice
DKCH Jako's Sir Obi Av Eikelandsosen WJW-08 DKCH Dewmist World Of Spice

Etiske anbefalinger
Skrevet d. 15-10-2009

Opdrættere af golden retrievere skal være opmærksomme på Raceledelsens nye etiske anbefalinger. De kan læses her

Første Golden Retriever i Schweiss-registeret i mange år
Skrevet d. 15-10-2009

foglmannsjuvel

Efter 2-dages kursus er 6 nye hundeførere blevet optaget i Schweiss-registret. I blandt de 6 hundeførere er Dan Foglmann med hans golden retriever Foglmanns Juvel. Vi ønsker Dan knæk og bræk med den 2 årige uddannelse som legitimeret schweiss-hundeførerer.

Oversigt over 2010 er tilgængelig
Skrevet d. 08-10-2009

Du finder oversigten her

Har vi glemt et racearrangement er du velkommen til at kontakte raceledelsen.

Markprøveresultater opdateret
Skrevet d. 08-10-2009

Resultater for efteråret lagt ind.

Golden blev Danmarksmester i Agility 2009
Skrevet d. 03-10-2009

Charmaine's Aika og ejer Lene Poulsen vandt d. 27-09-2009 DCH's Danmarksmesterskaber i Agility 2009. Se alle de fine resultater opnået af golden retrievere her

dm-agility-1


Billeder fra B-prøven
Skrevet d. 28-09-2009

Der er lagt et par billeder på resultatsiden fra årets efterårs B-prøve

Vinder A på Agerup
Skrevet d. 25-09-2009

Dato: 14.11.2009

Sted: Agerup
Dommer: Niels Lorenzen og Torben L. Paulsen
Prøveleder: Lene Sørensen
Prøveassistent: -

Husk tilmelding til A-prøver kan IKKE ske på hundeweb eller DRKs webtilmelding. Anmeldelse kan ske ved at benytte anmeldelsesblanketten, som findes her.
Modsat andre prøver skal der IKKE betales ved anmeldelse, men først
efter der er foretaget lodtrækning og deltagelsen er bekræftet.

Tilmelding sendes til

Birger Knudsen
Algade 9
6780 Skærbæk

Antal deltagere: max. 10

OBS: OBS: OBS:
HAR DU TILMELDT VIA DRKs ONLINE TILMELDING SKAL DU TILMELDE IGEN MED BLANKET TIL BIRGER KNUDSEN

Åben A på Harrestedgård
Ændret d. 25-09-2009

Dato: 06.12.2009

Sted: Harrestedgård ved Fuglebjerg (Mellem Sorø og Næstved)

Dommer: John Bech
Prøveleder: Kenneth Schmidt
Prøveassistent: Palle Ingemann

Husk tilmelding til A-prøver kan IKKE ske på hundeweb eller DRKs webtilmelding. Anmeldelse kan ske ved at benytte anmeldelsesblanketten, som findes her.
Modsat andre prøver skal der IKKE betales ved anmeldelse, men først
efter der er foretaget lodtrækning og deltagelsen er bekræftet.

Tilmelding sendes til

Birger Knudsen
Algade 9
6780 Skærbæk

Antal deltagere: max. 8

OBS: OBS: OBS:
HAR DU TILMELDT VIA DRKs ONLINE TILMELDING SKAL DU TILMELDE IGEN MED BLANKET TIL BIRGER KNUDSEN

Hvalpetræning for goldens - Sjælland
Skrevet d. 11-09-2009

Der vil blive arrangeret træning for sommerens hvalpe i løbet af efteråret. Følg med her på hjemmesiden.

Goldens i Danmark 2009
Ændret d. 21-09-2009

GOLDENSIDANMARK-OMSLAG

Du kan vælge at afhente bogen hos raceledelsesmedlemmerne der kan kontaktes på følgende telefoner og mails;

Birger Knudsen Tlf: 7475 7640 birger@windwood.dk -Sydjylland
Svend Åge Nielsen Tlf.: 55 43 21 91 djima@post10.tele.dk -Midtsjælland
Maria Lindegaard Tlf: 22 42 92 26 gold.force@hotmail.com - Midtsjælland
Marlene Birkebæk Tlf.: 26 37 18 21 apport@falkirks.dk -Midtjylland
Gitte Sjælland Tlf: 2830 1211 gittesjaelland@gmail.com - Fyn
Annitta Hansen Tlf: 2613 6388 caankiss@gmail.com - Fyn
Annoncører 1 stk.: GRATIS
Porto & ekspedition: DKK 50,00
Sprog: Dansk

Har du ikke mulighed for at afhente bogen kan du rekvirere dit eksemplar hos Birger Knudsen på mail: birger@windwood.dk

Gebyret bedes overført til racens konto i Nordea

Registreringsnummer: 2750
Kontonummer: 0345149848

Salg, forsendelse & porto
Pris: DKK 200,00
Porto & ekspedition: DKK 50,00
Sprog: Dansk

Du kan købe bogen på de arrangementer hvor raceledelsen er repræsenteret. Der er endvidere mulighed for at købe et eksemplar hos Birger Knudsen.
Bestilling på på mail: birger@windwood.dk

Gebyret bedes overført til racens konto i Nordea

Registreringsnummer: 2750
Kontonummer: 0345149848

OPSLAG!
Skrevet d. 11-09-2009

Kunne du tænke dig at blive udstillingsleder? Nu har du muligheden for det. RL ønsker at medvirke til at flere kan give en hånd med i vores klub, så hvis det er noget for dig kontakt da Maria Lindegaard og hør nærmere om opgaven.

Vi mangler interesserede til både forårs og efterårsudstillingen 2010.

Maria Lindegaard Tlf: 22 42 92 26 gold.force@hotmail.com

Valg til raceledelsen
Ændret d. 23-08-2009

Raceledelsen skal i Retrieverens september nummer offentliggøre navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes hermed forslag fra medlemmerne til valg af nye raceledelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- som suppleantposter, skal ledelsen sørge her for senest den 25. oktober.

Følgende medlemmer er på valg:

Birger Knudsen - MODTAGER GENVALG
Maria Lindegaard - MODTAGER GENVALG

I følge § 7 stk. 2 Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne.

Bemærk: Kandidater skal skriftlig acceptere en evt. opstilling til raceledelsen - denne vedlægges opstillingen eller tilsendes ligeledes DRK's sekretariatet inden den 10. oktober 2009. Ved evt. indvalg i raceledelsen skal kandidaten ligeledes påregne medlemskab af Dansk Kennel Klub.

Har du noget på hjertet og kunne du at tænke dig at løfte en masse spændende opgaver for racen, vil vi opfordre dig til at stille op til raceledelsesvalget. Send din opstilling til:

Dansk Retriever Klub
Fraugdegårds Allé 4, Fraugde
5220 Odense SØ

Indkaldelse til årsmøde
Skrevet d. 21-08-2009

Hermed indkaldes til årsmøde for golden retriever racen på
Fraugdegaard søndag d. 31.Jan. 2010 Kl.13oo.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referant
c) Valg af mindst 2 stemmetællere(antallet afgøres af dirigenten)
d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
f) Valg af revisor samt revisorsupplant.
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt.

Forslag til behandling på racens årsmøde
Skrevet d. 21-08-2009

Ifølge vedtægternes §14 stk. 27 + 28 kan racens stemmeberettigede medlemmer fremsætte forslag til behandling på racens årsmøde. Forslag skal være raceledelses formanden i hænde senest den 1. oktober. Disse forslag samt ledelsens eventuelle kommentarer skal derefter offentliggøres i medlemsbladets november nummer.

Har du noget på hjertet skal du allerede nu overveje, hvilke forslag du ønsker behandlet.

Forslag sendes til:

Svend Aage Nielsen
Marvedevej 61, Menstrup
DK - 4700 Næstved

OPSLAG!
Skrevet d. 21-07-2009

Kunne du tænke dig at blive udstillingsleder? Nu har du muligheden for det. RL ønsker at medvirke til at flere kan give en hånd med i vores klub, så hvis det er noget for dig kontakt da Maria Lindegaard og hør nærmere om opgaven.

Maria Lindegaard Tlf: 22 42 92 26 gold.force@hotmail.com

Nye regler for hvalpelisten
Skrevet d. 21-08-2009

Raceledelsen har midlertidigt åbnet for muligheden for annoncering uden meriter på vores hvalpeliste. Raceledelsen ønsker at servicere et lidt større publikum, men har sat en tidsfrist på denne ændring, så medlemmerne kan tage stilling til ændringen på det kommende årsmøde.

Ønsker du at tilmelde et kuld til hvalpelisten?

Krav for optagelse:

Hvalpene skal registreres i Dansk Kennel Klub
Annoncør skal være medlem af Dansk Retriever Klub

HVALPELISTEN UDKOMMER D. 1. OG D. 15. I MÅNEDEN

Gebyr for optagelse er 100 kr pr. periode = 14 dage

Lisbeth Bech
Gribskovvej 116
3200 Helsinge
tlf.: 48793109 / 23377773
Lisbeth.Bech@os.dk

Bemærk! Bank ekspeditionstid!
Kuldet annonceres først, når betaling er registreret! Vær opmærksom på at
der kan gå op til 5 hverdage ved
helligdage før beløbet indgår på kontoen og jeg får besked.
Reg. nr. 1577 Konto nr. 10103452 Dansk Bank

Du finder vores online tilmelding her

Referater
Skrevet d. 21-08-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 04/08/2009

DKCH(U) listen
Skrevet d. 21-08-2009

DKCH(U) listen er opdateret

Goldens i Danmark 2009
Skrevet d. 21-08-2009

Bogen er sat i tryk og det forventes at annoncører kan afhente deres eksemplar både på udstillingen og b-prøven på efterårsarrangementet.

Mentalbeskrivelse
Skrevet d. 21-08-2009

Mentalbeskrivelse af Golden & Labrador Retriever - Herning / Jylland

I samarbejde med Raceledelsen for Labrador Retriever afholdes der mentalbeskrivelse søndag den 6. september

Prøveleder er Marlene Birkebæk tlf. 26371821
Du finder tilmeldingsblanket

2. Unghundemester 2009
Skrevet d. 09-08-2009

Gleen Mhor's Mia gav 100 labradors baghjul og erobrede 2. pladsen ved årets unghundemesterskab. STORT tillykke til Mia og Dorthe med den flotte præstation!

2UHMgleenmhorsmai


Markprøveresultater
Skrevet d. 09-08-2009

Resultatsiden er opdateret

Referater
Skrevet d. 12-07-2009

Referat fra sundhedsudvalgsmøde d. 28/06/2009

Efterlysning
Skrevet d. 11-07-2009

Har du et godt billede af din golden fra hverdagen, jagt, markprøve, udstilling, mentalbeskrivelse eller andet som vi må bruge i den kommende Goldens i Danmark, må du meget gerne sende det til bog@goldenretriever.dk hurtigst muligt.

OPSLAG!
Skrevet d. 10-07-2009

Hvis du kunne tænke dig at blive udstillingsleder har du nu muligheden for det. RL ønsker at medvirke til at flere kan give en hånd med i vores klub, så hvis det er noget for dig kontakt da Maria Lindegaard og hør nærmere om opgaven.

Maria Lindegaard Tlf: 57 67 00 71 gold.force@hotmail.com

Referater
Skrevet d. 10-07-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 14/04/2009

Goldens i Danmark
Skrevet d. 02-07-2009

Raceledelsen har de sidste dage modtaget rigtig mange tilmeldinger til bogen - TAK FOR DET - Der kan derfor godt gå op til 14 dage før du hører mere. Har du mod forventning ikke hørt fra os inden d. 15. Juli, bedes Marlene kontakte mig på apport@falkirks.dk

SIDSTE CHANCE !
Skrevet d. 28-06-2009

Goldens i Danmark er for alle og DEADLINE er 01-07-2009

Bogen udgives i A5 størrelse og alle kan annoncere deres hund uanset, om den er en stjerne på de bonede gulve eller familiens elskede kæledyr.

Hensigten med denne udgivelse er at dokumentere for eftertiden, hvilke hunde vi havde i 2009.

Kom ud af busken og sæt en annonce i bogen.

Læs mere om Goldens i Danmark her

Nye regler for avl på C-hunde
Skrevet d. 18-06-2009

Dansk Kennel Klub har godkendt Raceledelsens ansøgning om ændring af reglerne for avl på C-hunde. Læs mere om reglerne her

De nye regler træder i kraft d. 01-07-2009

Racedyst Jylland & Sjælland
Skrevet d. 16-06-2009

Er du interesseret i at repræsentere Golden Retrieveren denne weekend ?
Nærmere information om tid og sted følger snarest.

Interesserede kan henvende sig til:

Jylland: Inger Berger 75594099
Sjælland: Lene Sørensen 21428183

For at komme i betragtning skal din hund som minimum have opnået en 2. præmie på B-prøve i åbenklasse.

Du kan læse mere om DJU's Apporteringsprøve via dette link http://www.danskjagthundeudvalg.dk/Regler/FMR_2008.pdf .

Afsnittet om den almindelige apporteringsprøve starter på side 18 - Kapitel 12

Kvalifikationsprøvetræning -Nordsjælland
Skrevet d. 27-05-2009

Der startes kvalifikationsprøvetræning lørdag d. 6. juni kl. 10.15 i Frederikssund, Grusgraven ved Åvej. Ved tilmelding, ring helst aften mellem 18.00 og 19.00 Der er et par tilmeldinger allerede, men der er endnu pladser..

Kontakt Annelise Johansen på tlf. 23 60 43 94

Trænings- og markprøveudvalg.
Skrevet d. 24-05-2009

Referat fra TMU møde d. 14/04/2009

Sundhedsudvalg.
Skrevet d. 24-05-2009

Nye medlemmer i sundhedsudvalget

Goldens I Danmark -er for alle!
Skrevet d. 24-05-2009

Goldens i Danmark er for alle! Bogen udgives i A5 størrelse og alle kan/bør annoncere deres hund uanset, om den er en stjerne på de bonede gulve eller familiens elskede kæledyr. Hensigten med denne udgivelse er at dokumentere for eftertiden, hvilke hunde vi havde i 2009. Kom ud af busken og sæt en annonce i bogen.

Læs mere om Goldens i Danmark her

Trænings- og markprøveudvalg.
Skrevet d. 16-05-2009

TMUhar afholdt deres første møde, referat kommer snarest.
TMU er opdateret.

Hjemmesiden
Skrevet d. 08-05-2009

Ny menu.
Er der fejl og mangler, kan disse rapporteres til apport@falkirks.dk

Referater
Skrevet d. 07-05-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 14/04/2009

Efterårs B-prøven er sikret
Skrevet d. 07-05-2009

Goldens i Danmark 2009
Skrevet d. 07-05-2009

NY DEADLINE d. 01-07-2009

Har du problemer med at udfylde og sende PDF filen sender du bare følgende informationer til bog@goldenretriever.dk :

DKK-registreringsnummer
Fotograf
Opdrætter
Ejerforhold
Adresse
Telefon
Mailadress
Hjemmesideadresse
+ billede i min. 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB)

Læs mere om Goldens i Danmark her

Goldens Forårsweekend 2009
Skrevet d. 26-04-2009

Markprøveresultater

Træningsweekenden 2009
Skrevet d. 26-04-2009

Der er enkelte pladser ledige på træningsarrangementet i St. Bededagsferien d. 8 – 10 maj 2009 i området omkring Vordingborg

Kontakt Tina Seligmann på telefon 21 46 28 20 eller e-mail post@gia.dk hurtigst muligt.

Goldens Forårsweekend 2009
Skrevet d. 20-04-2009

Udstillingen
Uldum Hallen
Kærvejen 30
7171 Uldum

B-prøven
Ørumgaard, Daugaard
Fra motorvejsafkørsel 59, (DTC Transportcenter/McDonnalds) køres mod Juelsminde ad rute 23. Efter ca. 10 km vil der være skiltet til området.

Goldens i Danmark
Skrevet d. 18-04-2009

Det er nu muligt at købe kennel-annoncer og stamtavlesider i den kommende Goldens I Danmark. Klik her hvis du vil vide mere om priser og annoncering.

Sundhedsudvalg
Skrevet d. 17-04-2009

Udvalget er opdateret

Referater
Skrevet d. 15-04-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 25/03/2009

Trænings- og markprøveudvalg
Skrevet d. 15-04-2009

Udvalg er opdateret

Sundhedsudvalg
Skrevet d. 14-04-2009

Referat fra SU mødet d. 21-03-2009

Resultater 2009
Skrevet d. 11-04-2009

Resultater for 2009 er klar

Kvalifikationsprøve kursus Fyn
Skrevet d. 10-04-2009

Klik her for mere information.
Aktiviteter er opdateret.

Goldens i Danmark 2009
Skrevet d. 07-04-2009

Som tidligere omtalt, vil raceledelsen udsende en stamtavlebog i 2009. Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver.

Raceledelsen har besluttet, at bogen skal være i farver, samt at priserne for annoncering i bogen bliver følgende:

1. hund 250,00 kr.
Inklusiv 1 eksemplar af bogen

2. hund 100,00 kr.

Denne pris gælder også efterfølgende hunde

Kennelannoncer

Pr. side 250,00 kr.

Bogen vil blive udleveret til annoncørerne på racens arrangementer.

Klik her for mere information

*Det er naturligvis stadig muligt at præsentere alle kennelens hunde på én og samme side fx gruppefotos eller collager, men raceledelsen ønsker dog, at man primært køber stamtavlesider, hvis man ønsker at præsentere mere end en avlshund.

OBS Har du tilmeldt Goldens i Danmark tidligere, skal du tilmelde igen.

Golden Markprøve B
Skrevet d. 27-03-2009

Kørselsvejledning til jer der ønsker at komme og kigge.

Ørumgaard, Daugaard

Fra motorvejsafkørsel 59, (DTC Transportcenter/McDonnalds) køres mod Juelsminde ad rute 23. Efter ca. 10 km vil der være skiltet til området.

Goldenbogen 2009
Skrevet d. 27-03-2009

Vi arbejder på sagen, mere information følger snarest her på siden og i bladet.

Raceledelsen
Skrevet d. 27-03-2009

Raceledelsen er opdateret. Raceledelsen har valgt at indkalde de to suppleantkandidater fra årsmødet som eksterne medhjælpere.

Udvalg
Skrevet d. 27-03-2009

Der er sket nogle ændringer i racens udvalg.

Introduktion til kvalifikationsprøve
Skrevet d. 19-03-2009

Sydsjælland
v/Svend Aage Nielsen
Tlf.: 55 43 21 91
Start: 22.apr. Kl.18.30
Pris: 250,-
Antal gange: Min.5 gange.
Betaling på dagen

Referater
Skrevet d. 18-03-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 17/02/2009

Raceledelsen
Skrevet d. 17-03-2009

Søren Grindsted har d. 17-03-2009 valgt at trække sig fra Raceledelsen.

Birger Knudsen indtræder derfor på Sørens post og sidder som medlem.

Raceledelsen vil hermed takke Søren for hans engagement i de forgangne år.

Medlemssiden
Skrevet d. 09-03-2009

Medlemssiden er opdateret.

Tilmelding til Championatlisten
Skrevet d. 07-03-2009

Tilmeldingen har været ude af funktion, så du bedes venligst sende evt. tilmeldinger en gang til. Vi undskylder ulejligheden.

Træningsweekend 2009
Skrevet d. 03-03-2009

På grund af den gode tilslutning til træningsarrangementet i St. Bededagsferien er trænerstaben udvidet med yderligere to kompetente hundetrænere: Preben Jørgensen, Bornholm og Palle Ingemann, Midtsjælland.

Præsentation af de to herrer kommer snarest.

Der er således igen plads til flere deltagere, så skynd jer at melde til :-)
Læs mere om arrangementer her

Hilsen
Tina Seligmann
21 46 28 20 eller e-mail post@gia.dk

Championlisten
Skrevet d. 01-03-2009

Championatlisten er opdateret med billeder af racens to første udstillingschampions i Danmark. De forskellige championlister er ligeledes opdateret med informationer og billeder, men vi mangler stadig billeder af netop din CHAMPION, send venligst billede og information om titel, stambogsnavn, fødselsår, køn, opdrætter og ejer.

Markprøve B
Skrevet d. 27-02-2009

Information om sammenfald af racens efterårs B-prøve og DRK’s jubilæums B-prøve på Samsø. Raceledelsen har modtaget en del henvendelser og vi har undersøgt mulighederne for at ændre datoen, men dette er desværre ikke muligt. Vi håber naturligvis på stor deltagelse på racens B-prøve alligevel, og beklager at interesserede ikke får mulighed for, at deltage i begge arrangementer.

Sundhed prcd-PRA
Skrevet d. 24-02-2009

Artiklen fra Retrieveren om prcd-PRA kan nu læses under Avl eller her

Referater
Skrevet d. 23-02-2009

Du finder Årsberetning + referat fra årsmødet under referater.

Træningsweekend 2009
Skrevet d. 22-02-2009

Du kan læse en præsentation af de to trænere Kenn Lysegaard &
Frank Graversen her

Raceledelsen
Skrevet d. 18-02-2009

Anette Damm har d. 17-02-2009 pga. personlige årsager valgt at trække sig fra Raceledelsen.

Maria Lindegaard indtræder derfor på Anettes post og sidder som sekretær i resten af hendes valgperiode. Birger Knudsen er herefter 1.suppleant

Raceledelsen vil hermed takke Anette for hendes engagement i de forgangne år.

Kennellink
Skrevet d. 18-02-2009

Har du link fra racens hjemmeside til din egen, så er det sidste chance for den årlige linkbetaling.

Gebyret på 100,00 kr. kan indsættes på racens Danske Bank Reg. nr. 1577 Konto 10103452 - skriv venligst så meget af kennel navnet som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge.

Har vi ikke modtaget din betaling mandag d. 23-02-2009
-vil dit link blive fjernet.

Ny Dansk Brugschampion
Skrevet d. 18-02-2009

Raceledelsen glæder sig over endnu en Dansk Brugschampion!

Championatet er opnået på baggrund af følgende resultater:

22.04.2007 Kvalifikationsprøve
25.11.2006 Markprøve A
22.04.2007 Markprøve B
06.09.2008 Markprøve B

Lars Mertz og DKBRCH Ida Red My Melodie of Golden Spirit
ønskes tillykke med denne meget flotte præstation.
ida_red_my_melodie

Hjemmesiden
Skrevet d. 18-02-2009

Ønsker du en mail når hjemmesiden opdateres kan du tilmelde dig nyhederne ved at klikke her

Kurser
Skrevet d. 18-02-2009

TEMA: Raceledelsen har landet over arrangeret kurser om Kvalifikationsprøven. Der undervises i prøvens forskellige poster. Er du interesseret i, at lære mere om hvad din hund skal kunne for at bestå kvalifikationsprøven, er dette en oplagt mulighed, for at komme i gang med træningen. Disse kurser henvender sig til nye som gamle, erfarne som uerfarne, med andre ord ALLE der ønsker at tage kvalifikationsprøven. Pris: 200,00

Sted: Nordsjælland / Maj eller Juni
Kontakt: Annelise Johansen tlf. 23 60 43 94

Sted: Sydsjælland / April
Kontakt: Niels Møller tlf. 51 51 41 49

Sted: Fyn / April
Kontakt: Annitta Hansen tlf. 26 13 63 88

Sted: Sydjylland / April
Kontakt: Birger Knudsen tlf. 74 75 76 40

Sted: Sydøstjylland / April
Kontakt: Ole Filskov tlf. 74 68 70 68 / 29 40 10 58

Sted: Midtjylland / April
Kontakt: Marlene Birkebæk tlf. 26 37 18 21

Sted: Nordjylland / April
Kontakt: Flemming Bang tlf. 98 23 54 55/ 20 967 528

Sundhed
Skrevet d. 18-02-2009

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres hvis begge forældre før parring er HD-fotograferet og bedømt inden parring med følgende status:

- HD-status A + B: Har ingen restriktioner.

- HD-status C: Alle parringer skal forlods skriftligt være godkendt af Raceledelsen for Golden Retriever. Dokumentation (kopi af godkendelsen) skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe.

- HD-status D + E: Må ikke anvendes i avl.

BEMÆRK: Denne avlsrestriktion gælder for alle hunde i racen efter den 1. juli 2009.

– mere information om dette snarest.

Træningsweekend 2009
Skrevet d. 18-02-2009

Raceledelsen for Golden Retrievere indbyder hermed til træningsweekend i St. Bededagsferien d. 8 – 10 maj 2009 i området omkring Vordingborg, Sydsjælland.

Træningen henvender sig til alle med en Golden Retriever stambogsført i Dansk Kennel Klub. Om hund og fører er erfarne eller ej har ingen betydning. Alle er velkommen og der bliver arrangeret træning for alle niveauer.

Træningen varetages af Kenn Lysegaard og Frank Graversen fra Bornholm. Begge har flere gange deltaget på Bornholms hold ved DM, og har også solid erfaring som trænere.

Vi mødes fredag kl. 10.00. og der trænes indtil aftensmaden. Dagen afsluttes med teori om aftenen.

Lørdag startes op efter morgenmad og der trænes hele dagen. Lørdag aften er der fællesspisning og socialt samvær.

Søndag trænes fra vi har spist morgenmad og afleveret hytter og indtil eftermiddagskaffen, hvor der er afslutning.

Al træning foregår på dummyer. Hvordan hundene deles på hold besluttes, når deltagernes træningsbehov kendes.

Der trænes på hold med ca. 8 hunde. Ved flere end 16 tilmeldte hunde skrives disse på venteliste indtil der er skaffet flere trænere. Det vil være muligt at deltage uden hund.

Hermed en mulighed til at få ny inspiration med hjem til den daglige træning, samt ikke mindst at få knyttet nogle nye kontakter til andre goldenejere i løbet af dagene. Samt ikke mindst at møde alle de gamle venner i ”Familien Golden”.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først til mølle princippet til Tina Seligmann på
telefon 21 46 28 20 eller e-mail post@gia.dk

Ved tilmeldingen skal hundens alder og niveau oplyses, eks. bestået brugsprøve, markprøvepræmiering m.v.

Pris kr. 600,- for førere med hund og kr. 350,- for førere uden hund. I gebyret er indeholdt morgenmad og let frokost lørdag og søndag, samt aftensmad fredag og lørdag.

Madpakke til fredag frokost samt drikkevarer til hele weekenden skal medbringes.

Samtidigt med tilmeldingen skal gebyret indbetales på racens bankkonto 2276 0345149848. Tilmeldingen er først gyldig, når gebyret er modtaget.

Sædvanlige stambogs- og vaccinationskrav er gældende.

Seneste tilmelding onsdag d. 8. april 2009.

Overnatning

Overnatningsmulighed kan anvises på

Ore Strand Camping
Orevej 145
4760 Vordingborg
Tlf.: 27 89 94 95
mail@orestrandcamping.dk

Der er 15 hytter på pladsen, der kan indeholde 2-4 personer med hunde. (2 x 2 køjesenge)

Overnatningsgebyr er ikke inkluderet. Prisen pr. hytte pr. overnatning er 350,00. Der gives dog 20 % rabat, hvis man siger at man kommer med Golden Retriever J

Hytte skal bookes direkte hos Campingpladsen. Alternativt kan medbringes egen campingvogn eller telt. Husk at booke plads.

En kort præsentation af Frank Graversen

Fik min første hund i 1980, det var en schæferhund, som blev brugt til brugshundearbejde samt spor, efter et 1år i schæferhundeklubben, blev jeg inddraget som instruktør og virkede som instruktør i hele mit ”schæferhundeliv”

1996 skifter jeg race, det blev en labrador, da jagtinteressen havde fået tag i mig, Max som han hed, var en fantastisk lærenem og lydig hund, som jeg opnåede mange flotte resultater med.

Samtidig med skiftet blev jeg instruktør i Retrieverklubben, har været instruktør i alle klasser, har været på diverse instruktør kurser samt prøveleder kurser.

Min store interesse ligger i den opbyggende fase, hvor især lydighed og dirigering har fascineret mig, har de senere år været fast mand på DM holdet, både som hundefører samt holdkaptajn, havde fornøjelsen at stå i spidsen for holdet i 2004, hvor guldet gik til region Bornholm.

Pt. har jeg en labrador han på 5 år som er i vinderklassen, han har vist gode takter især i 2008, hvor han flere gange var bland top 5, både her på øen samt til B-prøver på Sjælland. Det ser ud til at 2009, bliver året hvor indlæringen og rutinen går op i en højre enhed.

Har flere gange være C-prøve dommer samt instruktør i de øvrige regioner.

En præsentation af Kenn Lysegaard:

Jeg er 51 år og arbejder i det daglige som assurandør. Altså i et job hvor man har med mennesker og salg at gøre.

Der kan drages rigtig mange lighedspunkter fra mit daglige job som sælger, og så det at sælge budskaber til hundeførere der er under indlæring.

Jeg har været medlem af DRK siden 1996 hvor jeg anskaffede min første lab.

Fulgte derefter forløbet i alle klasser med denne hund, og fik dermed ”smag” for træning af hunde.

Med denne, min første hund Tasja, var jeg med til at vinde DM holdmesterskabet 2004

Jeg har siden 2000 været instruktør i alle klasser – prøveleder på Bornholmske prøver og ind i mellem også fungeret som C prøvedommer i andre regioner.

For nogle år siden havde jeg, sammen med en del af det vindende DM hold fornøjelsen af at tilrettelægge træningsweekend 2 år i træk for flatcoat, som på daværende tidspunkt blev afholdt i Jylland.

I øjeblikket er jeg i gang med en ny ”fin lab tæve” der lige er blevet 1 år. Og i Bornholms retrieverklub forestår jeg pt. træningen for vinder hundene.

Mit motto er: Det skal være sjovt at føre hund !

Referater
Skrevet d. 15-02-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 08/01/2009

Goldenseminar 2009 -Sidste tilmelding d. 14-02-2009
Skrevet d. 11-02-2009Lørdag d. 21. februar 2009 lukker vi op for race seminar i DKK’s lokaler i Solrød.
Start kl. 10.00Formiddagens emne: ”Racens sundhed - de arvelige faktorer” v/ Dyrlæge Birgitte Schjøth medlem af DKK's sundhedsudvalg.


Kl. 12.00 – 12.45 Frokost


Eftermiddag: ”Racens brugsegenskaber” – DKCH(U) på lånt tid (3 år tilbage) hvordan beholder vi den? Skal DKK/FCI fastsætte vilkårene eller skal vi fortsat have indflydelse?


Søren Grindsted modtager tilmeldinger på mail: golddream@email.dk eller telefon: 4821 0540


Gebyr: 100,00 kr. inklusiv sandwich / vand / kaffe
Tilmeldings frist senest 14/2.

Er du fra Jylland og mangler du en at køre sammen med, kan du kontakte Germaine Nielsen på telefon 3023 2820

Referater
Skrevet d. 11-02-2009

Referat fra Raceledelsesmøde d. 05/11/2008

Succes på vinder A
Skrevet d. 11-02-2009

Resultater fra den sidste vinder A i 2008 finder du her

Hjemmesiden
Skrevet d. 09-02-2009

Vi mangler billeder til hjemmesiden, så har du et eller flere billeder vi må bruge, kan du sende dem til apport@falkirks.dk

Medlemsgalleriet kører, så ønsker du at bidrage med billeder eller tekst, skal du endelig sende det til apport@falkirks.dk. Billeder må max være 550 pixels i bredden, og Raceledelsen forbeholder sig ret til at lave billederne større eller mindre.

Raceledelsen
Skrevet d. 08-02-2009

Referat fra raceledelsens møde med DKK's sundhedsudvalg her
Vi gør opmærksom på at dette forslag endnu ikke er godkendt af DKK.

Sundhedsudvalget
Skrevet d. 08-02-2009

Referat fra mødet d.25-01-2009 finder du her

Trænings og markprøveudvalget
Skrevet d. 04-02-2009

Referat fra mødet d.25-01-2009 finder du her

Top 10
Skrevet d. 02-02-2009

Top 10 for 2008 er opdateret.

Medlemssiden
Skrevet d. 30-01-2009

Medlemssiden er opdateret.
Pga. tekniske omstændigheder virker alle gallerier endnu ikke.

Raceledelsen, valg & årsmøde
Skrevet d. 26-01-2009

Den nye raceledelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Svend Aage Nielsen
Næstformand: Marlene Birkebæk
Kasserer: Conni Pallesen
Sekretær: Anette Dam
Medlem: Søren Grindsted

1.suppleant: Maria Lindegaard
2.suppleant: Birger Knudsen

Vedrørende de indkomne forslag:

Forslag A faldt
Forslag B vedtaget

Lisbeth Bech bestyrer stadig;

*

Hvalpelisten
*

* Hanhundelisten

Omplaceringslisten
*

Kenneloversigten


Så er vi i luften med en ny hjemmeside.
Skrevet d. 24-01-2009

Vi håber I vil tage godt i mod den.

Siden er stadig helt ny og fuld af fejl og mangler, så har du kommentarer bedes du rette disse til apport@falkirks.dk eller medbringe dem på racens årsmøde der afholdes d. 25-01-2009 kl. 13,30 i Medborgerhuset Skolegade 1 4220 Korsør.

Vi mangler billedmateriale til vignetterne i venstre side. Der er ganske få krav til billederne, de skal være klare i farverne, skarpe og hovedmotivet skal være en golden.

Hanhundelisten er opdateret med billeder, og det vil i fremtiden koste 250,- årligt at annoncere på listen. Nærmere følger snarest. Læs mere her

Betaling til hanhundelisten og kennellinksiden kan naturligvis medbringes på årsmødet.

Goldenseminar 2009
Skrevet d. 24-01-2009Lørdag d. 21. februar 2009 lukker vi op for race seminar i DKK’s lokaler i Solrød.
Start kl. 10.00Formiddagens emne: ”Racens sundhed - de arvelige faktorer” v/ Dyrlæge Birgitte Schjøth medlem af DKK's sundhedsudvalg.


Kl. 12.00 – 12.45 Frokost


Eftermiddag: ”Racens brugsegenskaber” – DKCH(U) på lånt tid (3 år tilbage) hvordan beholder vi den? Skal DKK/FCI fastsætte vilkårene eller skal vi fortsat have indflydelse?


Søren Grindsted modtager tilmeldinger på mail: golddream@email.dk eller telefon: 4821 0540


Gebyr: 100,00 kr. inklusiv sandwich / vand / kaffe
Tilmeldings frist senest 14/2.

Linkbetaling
Skrevet d. 24-01-2009

Har du link fra racens hjemmeside til din egen, så er det tid til den årlige linkbetaling for år 2009.

Opkrævningen følger kalenderåret.

Gebyret på 100,00 kr. kan indsættes på racens Danske Bank Reg. nr. 1577 Konto 10103452 - skriv venligst så meget af kennel navnet som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge.

Såfremt betaling ikke er tilgået kassereren inden d. 15.2.2009, fjernes linket, da raceledelsen ikke vil bruge urimelig megen tid på administration af rykkere.

Betaling til hanhundeliste
Skrevet d. 24-01-2009

Har du din hanhund på hanhundelisten, så er det tid til den årlige betaling for 2009.

Opkrævningen følger kalenderåret.

Gebyret på 250,00 kr. kan indsættes på racens Danske Bank Reg. nr. 1577 Konto 10103452 - skriv venligst så meget af hundens navn som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge.

Såfremt betaling ikke er tilgået kassereren inden d. 15.2.2009, fjernes hanhunden, da raceledelsen ikke vil bruge urimelig megen tid på administration af rykkere. Du bedes samtidig tjekke din hanhunds meriter og øjenlysningsdato ved samme lejlighed. Du finder hanhundelisten her og rettelser sendes til Lisbeth Bech Lisbeth.Bech@os.dk

Årsmøde d. 25-01-2009
Skrevet d. 24-01-2009

Golden raceledelsens årsmøde afholdes søndag den 25. januar 2009 kl. 13,30 i Medborgerhuset, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør

*Medbring venligst gyldigt medlemsbevis dvs. kvittering for betalt kontingent, det vil lette afviklingen af stemmeseddel uddelingen.

Dagsorden ifølge DRK's vedtægter 1998. § 14 stk. 26:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af mindst 2 stemmetællere. Antallet afgøres af dirigenten.
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for det fremtidige arbejde.
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
f. Valg af revisor og revisorsuppleant.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Eventuelt


På årsmødet vælges en 2. suppleanter til raceledelsen fra femmødte stemmeberettigede medlemmer.

Indkomne forslag, 2 stk.: A & B.

Forslag A:
Raceledelsen for golden retriever udvides fra fem til syv medlemmer jvnf. DRK´s vedtægter §14 stk.3.

Begrundelse: Forslaget blev stillet sidste år, hvor der af forskellige grunde var meget få medlemmer tilstede. Jeg selv var ”arbejdsramt”, hvorfor jeg også trak forslaget tilbage. Jeg ønsker at fremsætte forslaget på et årsmøde, hvor jeg selv kan være tilstede og forsvare mit forslag. Begrundelsen for at fremsætte forslaget er, at den udvidelse af raceledelsen vil give flere personer at fordele de mange opgaver på, som der er i så stor en race som golden retriever. Et udvidet antal medlemmer i raceledelsen vil også gøre, at raceledelsen i højere grad vil kunne omfatte medlemmer med indsigt og engagement i racelivets mange forskellige facetter. Altså sammenfattende en endnu mere vidende og arbejdskraftig raceledelse.

Fremsat af: Hanne Mårtensson

Forslag B:
Det foreslås, at raceledelsens 1. og 2. suppleant deltager i raceledelsens møder uden stemmeret.
Begrundelse: Det er vigtigt, at suppleanterne, i det tilfælde hvor de skal overtage en plads i raceledelsen, har indsigt i raceledelsens arbejde. Derudover vil raceledelsen kunne bruge suppleanterne aktivt, idet de vil kunne bidrage til arbejdet i diverse udvalg.
Forslagsstiller: Hanne Mårtensson

På racens årsmøde vælges en 2.suppleant

Golden Bogen 2009
Skrevet d. 24-01-2009

Den planlagte bog er forsinket!

På grund af sygdom & tekniske problemer fra leverandøren, har raceledelsen endnu ikke modtaget "tilmeldingssiden" til racens hjemmeside.

Deadline må derfor udsættes – information kommer her på siden.

­