­
header
Nu hvor julen står for døren og sne og frost har fået godt fat i det meste af Danmark, er det blevet tid til en julehilsen.
Jeg vil på raceledelsens vegne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
2010 er ved at gå på hæld, mens 2011 banker på med spændende nye tiltag som holdudtagelse til og afholdelse af Nordisk mesterskab (WT),  etablering af udvalg for mentalbeskrivelser og afholdelse af flere af disse. Det sidste er noget som flere og flere medlemmer viser interesse for.
 
Vi i raceledelsen glæder os til at tage fat på de nye opgaver i 2011 og glæder os over et godt og konstruktivt samarbejde i 2010 med respekt for hinandens forskelligheder.
 
God jul og godt nytår!ml
Maria Lindegaard

Golden Retriever
Kaj Falk Andreasen - 120 stemmer - valgt
Marlene Birkebæk - 84 stemmer - valgt
Birger Knudsen - 64 stemmer - suppleant
Annitta Majbritt Hansen - 35 stemmer - suppleant
På grund af manglende tilmeldinger, må vi desværre aflyse prøven den 10.12.2010 i Sakskøbing.
Markprøve resultater er opdateret med nye billeder fra Agerup.
Kandidater Golden Retriever

Kaj Falk Andreasen
1981 var året hvor jeg købte min første Golden retriever og blev medlem af Dansk Retriever Klub (DRK).
Senere kom også medlemskab af Dansk Kennel Klub. Mit første opdræt var i 1989 under kennel navnet Shadowfax.
Jeg er utrolig fascineret af goldens, deres herlige temperament, afslappet og dog altid klar/frisk på opgaver og udfordringer. Fyldt med elegance, charme og lækker pels.
Jeg bor i Midtjylland med min familie, Vibeke, Andreas 8 år og Joachim 1 år. Vi har 5 goldens fra 3 mdr. til 9 år. Vore hunde er en del af familien på godt og ondt – derudover bliver alle hunde ført på prøver, udstillinger og brugt til jagt. Jeg har jagttegn, men nyder mest arbejdet med hundene.
Instruktør har jeg været på alle niveauer – lige fra hvalpe til voksne hunde på lydighed, Markprøve/apportering og udstillingsteknik. Er uddannet prøveleder og tilrettelægger af prøver. Har siddet i regionsledelsen i flere år, bl.a. som regionsleder. Siddet i Raceledelsen for Goldens for år tilbage, og via raceledelsen siddet i forskellige udvalg i DRK – jeg tør godt sige at jeg har et bredt kendskab til foreningsarbejdet i racen og klubben som helhed.
Jeg er autoriseret dommer for brugsprøve, markprøve og udstilling (goldens).
Golden racen er noget jeg brænder for, er stolt af hvad der er muligt med racen – alsidigheden og den brede interesse der er for racen.
Jeg ved at arbejdet i racen er udfordrende, lærerigt, tidskrævende og til tider et langt sejt træk – men racen står mig så nær at jeg gerne påtager mig arbejdet for at være med til at gøre en dejlig race endnu bedre.
Bredden i racen kan bruges endnu mere positiv. Jeg vil arbejde med at synliggøre de vigtige elementer som der indgår i racen.
Nedbrude de barrierer som der måtte være og ved fælles viden og information stå sammen om at højne racen.
Opstillet af:
Svend Åge Nielsen, Erling Kjær Pedersen, Helge Duus, Bettina Holkgaard Christensen, Helle Bak Mortensen, Lone Marbæk, Steen Marbæk, Per Lorenzen, Niels Knudsen, Kurt Vium, Laila Ager

Marlene Birkebæk
Jeg har sagt ja til at genopstille til Raceledelsen for Golden Retriever, da vi pt. har et godt samarbejde i raceledelsen.
Til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidst, kan jeg fortælle at jeg er 36 år, fik min første golden retriever i 1985 og har interesseret mig for prøver, udstilling, opdræt og avl siden starten af 90´erne. Jeg er gift med Lasse og vi har pt. 7 goldens, som vi bruger til jagt, markprøve, hundesport og lidt udstilling.
Jeg har siddet i raceledelsen i 3 år, en periode som udviklede sig til en turbulent, men også spændende periode, hvor jeg synes, at jeg har opnået nogle af de mål jeg havde, da jeg først blev stemt ind; ny hjemmeside og etablering af udvalg. Mit ønske om øget tolerance -udstillings- og markprøvefolket imellem, er noget vi i raceledelsen til stadighed arbejder på og det er bestemt min oplevelse, at vi indbyrdes har fået en langt større respekt for hinanden og vores særskilte interesser. En positiv udvikling, som jeg tror og håber, vil have en afsmittende effekt på, hvordan medlemmerne samarbejder og ser hinanden i fremtiden.
Jeg kunne i den næste periode tænke mig, at raceledelsen fortsætter med at bruge, samt udbygger de ressourcer, vi har blandt medlemmerne. Det er mit ønske at tilbyde medlemmerne en bredere vifte af arrangementstilbud. I 2011 har vi blandt andet sat flere nye tiltag i værk, vi skal have 2 udtagelser til det Nordiske Mesterskab i WT, som vi skal være værter for
i august, samt en "apporterings-dag" i det jyske, hvor raceledelsen vil afholde begge DJU´s apporteringsprøver samt en kvalifikationsprøve.
Tanken bag dette er at give medlemmerne mulighed for, at afprøve hundenes færdigheder i en lidt anderledes prøveform. Jeg håber, at vi med disse tiltag kan øge interessen for arbejdet med vores dejlige hunde, både trænings- men også prøvemæssigt. På udstillingsdelen er det mit klare ønske, at vi fra raceledelsens side, skal forny og
videreudvikle konceptet omkring forårs og efterårs udstillingerne, det kunne være et medlemsmøde, hvor raceledelsen samt udstillingsudvalget lytter til medlemmernes specifikke ønsker til fremtiden. Alt i alt ønsker jeg at være med til, at skabe nogle gode rammer, for jer medlemmerne de næste år.
HUSK at få stemt på din kandidat, til såvel racer som bestyrelsen, mød op på årsmøde og generalforsamling, og få indflydelse på udviklingen i vores klub.
Rigtig god jul og godt nytår til jer alle.

Annitta Majbritt Hansen
Opstiller til Raceledelsen for Golden retriever.
Jeg er fra januar 1970, og er opvokset med Labrador det meste af min barndom.
Startede mit medlemskab i DRK og DKK med Flat Coated retriever i 1995, Jiggers Kassan, som blev brugt på udstilling og praktisk jagt.
Fik min første Golden Retriever fra kennel Kildespring i 2004. som er brugt på udstilling, markprøve og træning i DRK regi.
Har DKK opdrætter uddannelse, og overbygning i 2006.
Fik kennel mærke i 2006 under: Kennel Caankiss, og har til dato lavet 2. kuld hvalpe. Har i dag 2. Golden retrievere, som bruges til markprøve - træning, og udstilling. Jeg har virkeligt nydt at arbejde med mine hunde til træning, og min træning har båret frugt “kvalifikationsprøven”, en prøve som jeg syntes er kommet for at blive. Vores Goldens er jo avlet til jagt. Men skal også kunne begå sig eksteriør mæssigt på udstilling. Det er jo en fryd for øjet at se en flot Golden i ringen og vide at de jagtlige egenskaber stadig er bevaret i racen.
Men ej at forglemme familie hunden, som der også skal være mere plads til i vores race. Det er jo ikke alle som går op i udstilling eller markprøver. De skal også have tilbud at forholde sig til.
Jeg har hjulpet til i raceledelsen nu i 2 år, som ekstern medhjælper til de forskellige opgaver. Det har været et virkeligt spændende år, med mange nye tiltag og vil meget gerne fortsætte i det nye med endnu flere spændende ting for vores race.
Jeg ønsker virkelig at lægge meget arbejde i at vi bevarer vores race som pæne, sunde, og med gode temperamenter, samt de jagtlige egenskaber bevares i vores Golden Retriever i fremtiden.
Opfordret af raceledelsen for Golden retriever.

Birger Knudsen
Mit navn er Birger Knudsen og jeg har været aktiv i Racelededelsen siden januar 2009 og tager gerne en tørn mere.
Jeg har sammen med min kone opdrættet golden retrievere i 12 år under navnet Windwood og er meget bidt af hundearbejdet i det hele taget. I øjeblikket deler vi hus med 4 dejlige goldens. Ud over at være opdrætter er jeg vildtforvalter i Region Syd og er træner i Sydvest og har været prøveleder nogle gange. Desuden har jeg tidligere været regionsformand i Region Syd. Min store fritidsinteresse er jagt og jeg deltager sammen med hundene som opsamler på mange jagter rundt omkring i Danmark. En dejlig sport for både hund og fører, hvor samarbejdet virkelig bliver afprøvet/styrket og hundens sociale adfærd sammen med mange andre hunde bliver afprøvet. Jeg deltager både i markprøver og Working Tests.
Golden Retrieveren er jo i bund og grund en brugs- og jagthund. For mig er det alfa og omega at vi gennem seriøst avlsarbejde bestræber os på at bevare disse medfødte egenskaber og udvikle disse egenskaber ved at lade hundene deltage i bl.a. praktiske prøver. Kendsgerningen er jo, at der i dag faktisk findes to typer golden retrievere i Danmark og vi har både som raceledelse og bestemt ikke mindst som opdrættere pligt til at acceptere hinanden, være ærlige over for hinanden og bestemt ikke mindst over for hvalpekøberne omkring denne forskel i avlen.
Når man taler om sundhed hos golden retrievere er det næsten altid HD, AD og øjne der tales om. For mig er det meget vigtigt at vi når vi taler sundhed tager fat om hundens psyke og sociale adfærd og dermed også de genetiske og nedarvede brist i psyken. Jeg vil i raceledelsen arbejde for at arbejdsglæden, sundheden og det gode temperament, vores race er kendt for, ikke bliver en saga blot.
Som nævnt i indledningen er jeg parat til at yde en positiv indsats for vores race også frem over.
Markprøveresultater fra Harestedgård er opdateret
Golden Retriever Club of Sweden har til hensigt at udgive en ny Goldenbog med en moderne layout i fire farver tryk med hårdt omslag.
Læs mere her.
PRA-test hos Golden retriever

Det er muligt at få registreret DNA-test for 2 slags PRA hos Golden retriever.  prcd/PRA kan foretages hos Optigen i USA og GR-PRA1/PRA kan foretages hos SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i sverige og hos AHT (Animal Health Trust) i England.

Hvis du ønsker et sundhedsresultat registreret hos DKK, så skal du på forhånd have købt en rekvisition, inden undersøgelsen.
Resultatet af undersøgelsen fra ovennævnte laboratorier, skal indsendes til DKK for registrering.

Disse DNA-test er ikke en avlsrestriktion for racen, men er en frivillig undersøgelse med mulighed for registrering i DKK.

Rekvisitioner kan købes på www.hundeweb.dk

Læs mere på http://www.dansk-kennel-klub.dk/Frivillige-DNA-test 
Racen har fået mulighed for at afholde en Vinder A prøve mere her i 2010. Den vil blive afholdt i Sakskøbing den 10.12.2010.
Online tilmelding er åben og sidste tilmeldig er den 01.12.2010. Se mere under Aktiviteter, nederst på siden. Se her
hanhunde_2010.pdf er opdateret.
Det er nu også muligt at annoncere på DKK's hvalpeliste med en kvalifikationsprøve.

Ordlyden på www.hundeweb.dk er herefter:

DKK's hvalpeliste
En bestået kvalifikationsprøve (avlsgodkendelse) i Dansk Retriever Klub, er berettiget til optagelse på DKK’s hvalpeliste.

De almindelige krav for at stå på DKK's hvalpeliste er:

1. Opdrætter skal være medlem af DKK

2. Begge forældredyr skal være udstillingspræmieret (for racer med præmieringskrav skal det være mindst en FCI anerkendt ’good’ (lovende) på udstilling eller avlsgodkendt på et avlsgodkendelsesarrangement i henhold til klubbens regler. For racer uden præmieringskrav – skal det være mindst en FCI aner-kendt ’sufficient’ (tilstrækkelig) på udstilling fra unghundeklassen og opefter. (golden retriever har ingen udstillingskrav)

3. Kuld, hvor forældredyr har hoftestatus D/E, eller albuestatus 3 kan ikke optages på listen

4. DKKs etiske anbefalinger skal være fulgt (Se eventuelt DKKs hjemmeside under punktet ”Avl/opdræt”).

5. Hvalpene står på listen, til de er 2 mdr. Herefter kan de forlænges en måned af gangen, til hvalpene er først 3 og derefter 4 mdr. gamle. Er hvalpene ikke solgt, når de er 4 mdr., kan kuldet mod fornyet betaling på 380,- pr. måned, stå der, til de er 7 mdr. gam-le. Herefter er det ikke muligt at stå på hvalpelisten længere.
 
Der er referat fra RL møde den 01.09.2010 og fra TMU møde den 15.10.2010
Det var en fornøjelig gruppe goldenentusiaster, der mødte op til Racens første officielle workingtest i Teglstrup Hegn, tæt ved Helsingør. Vi startede morgen tidligt og slog teltet op for en sikkerheds skyld.
Posterne bestod af 2 dobbeltposter og en enkeltpost. Opgaverne fordelte sig med markeringsarbejde, trampejagt, retningsdirigeret søg og vandarbejde.
Der var knap 40 deltagende hunde fordelt med 16 i begynderklasse, 9 i åbenklasse og 15 i vinderklasse.
Vejret udviklede sig  tilpas mht. vind og fært forhold. Det var nærmest lunt for årstiden. Deltagerene kom fra vidt forskellige steder fra, tre tog turen fra Bornholm og enkelte jyder var der også.
Efter morgenparolen gik man hurtigt ud i terrænet. Selve formen på en workingtest, hvor hundene afprøves hele dagen,
gør som regel, at folk finder sammen undervejs eller på forskellige poster. Nogle enkelte var mødt op for første gang og skulle lige have repeteret forskellene mellem markprøve og workingtest. Her var der god hjælp at hente hos de andre deltagere, derude ved ventelinierne, hvor vejret tillod, at man satte sig i skovbunden og kunne slippe snakken og hyggen løs. Efter sigende kunne der være mange afledningsfærter i moseområdet, men de rutinerede  fik løst opgaven. Terrænet bød ellers på lidt af hvert, højskov, lette skrænter, græsarealer og vand indgik på forskellig, varieret vis. Terrænet krævede vel, at man havde forsøgt sig med lidt af hvert under træning, men svært for alvor var det ikke.

Stor tak til Raceledelsen, hjælperne, dommere og terrænværter, der gjorde dette muligt.
Forhåbentlig kan det blive til en tilbagevendende tradition.

Placeringerne og foto's i begynderklasse, åbenklasse og vinderklasse var som følger: Se her
Lørdag d. 2/10 afholdte Golden Raceledelsen mentalbeskrivelse i det skønne område: Søby v. Herning. Arrangementet var allerede booked ud med deltagere i april, så der var vist mange, som havde ventet på denne dag. Deltagerne på dagen var 8 Golden Retrievere og 2 Labrador Retriever - der kom 2 afbud 1 uge før arrangementet fra to goldens, men heldigvis fik vi fyldt pladserne ud.

Det var en meget kold dag, men et super godt team, bestående af den meget dygtige teamleder Sten Søndergård, beskriverne Reli Reimann, Kenneth Bodholdt og Jens Mauritzen, ledte os trygt igennem dagen. Jeg fornemmede, at alle havde en god dag, og at alle lærte lidt mere om deres hund.

Samtlige 8 Golden Retrievere gennemførte beskrivelsen, og disse 8 er:

FarmXena Mount Lhotse - ejet af Cecilie Kaufmann
West Chamber New Look - ejet af Cecilie Kaufmann
Rosa - ejet af Christina Schiødt Nielsen
Giddygold Match Grace Kelly - ejet af Naja Friis Andersen
Skylock A Winter's Tale - ejet af Kirsten Vestergaard
Giddygold Passion For Strong Beer - ejet af Helle Seehagen
Abinvale Traquardo - ejet af Jeanette Filskov
Giddygold Passion For Corona Beer - ejet af Sanne Madsen

havanna1 havanna2 havanna3
havanna4 havanna5 havanna6
toby1 toby2 toby3

Tak for en dejlig dag til hundeførerne og beskriver-teamet.

Hilsen Prøveleder på dagen,
Germaine Nielsen
Genetikere på det engelske Animal Health Trust (AHT), har fundet mutationen der forårsager den klassiske PRA hos Golden Retriever. Mere information d. 15/11-2010.

Du kan læse mere her: http://www.aht.org.uk/news.html#DNATest

Nye sundhedsstatistikker pr. 01.07.2010 kan nu downloades under sundhedsudvalget egen side.

pdf hanhund-2010.pdf

Der tages forbehold for tastefejl.
Åbenlyse tastefejl kan indberettes til Marlene Birkebæk på apport@falkirks.dk

Listen opdateres næste gang ca. d.  01.02.2010
Listerne er udskrevet d. 01.07.2010

Registrering af prcd-PRA hos Golden Retriever

Det er nu muligt at købe en rekvisition og efterfølgende få registreret DNA-test for prcd-PRA på Golden retriever hos Dansk Kennel Klub. Rekvisitionen bestilles via www.hundeweb.dk ligesom de almindelige sundheds-rekvisitioner.
Tilmeldinger til DRK's A-prøver - sæson 2010
- kommer fra denne sæson til at foregå elektronisk via klubbens webside. Der er udarbejdet et tilmeldingssystem specielt tilpasset DRK’s prøver, hvor der efter endt tilmeldingsfrist skal foretages lodtrækning.

OBS: Golden Racens prøver kan IKKE tilmeldes via DRK's website. Se under Tilmeld Online

Sådan fungerer det!
I kalenderen findes den aktuelle prøve, der skal tilmeldes til - og tilmelding foretages. Betaling finder sted ved hjælp af betalingskort.
Efter endt tilmelding foretager MU lodtrækning - og først her hæves beløbet fra anmelderens konto.
Startlisten bliver herefter offentliggjort på prøvens side, ligesom vi kender det fra B-prøver og WT.
Bemærk: tilmelding til A-prøver kan ikke finde sted via Hundeweb.

Manuel tilmelding er stadig mulig
Tilmeldingsskema sendes til klubbens kontor,
DRK, Fraugdegaards Alle 4, 5220 Odense SØ
- check medsendes. Checken returneres hvis anmeldelsen ikke fører til deltagelse på prøven. Tilmeldingen skal være fremme senst ved fristens udløb. Anmeldelser modtaget for sent returneres sammen med check.

Indkaldelse som reserve
Hvis der blandt de startende deltagere indløber afbud, vil reserve blive indkaldt i den rækkefølge de er opført i kataloget. Reserven skal enten medbringe prøvegebyret kontant til prøvelederen på prøvedagen eller medbringe en kvittering for overførsel pr. netbank til DRK’s konto 3737 9743863.
Generelt får ingen lov at starte på en prøve medmindre gebyret forinden er betalt. Opstår der specielle forhold i denne sammenhæng skal formanden for MU kontaktes.
Der er nu muligt at hente Index oplysninger på Hundeweb
Golden Raceledelsen afholder officiel WT

Sted: Esrumvej  3000 Helsingør   
Prøveleder Annelise Johansen
Dommere: Johnny Henriksen, Hanne Søndenbroe og Leif Tolstrup

OBS: Prøven er kun åben for Golden

Sidste tilmelding er den 11.09.2010 Læs mere på www.hundeweb.dk
Der har d. 21/8-10 været afholdt racedyst på Bornholm og der var 7 deltagende hold.
Goldenholdet bestod af: Holdleder Martin Andersen, Leif Grønnegaard med Kiebitz´s Isak, Dorte Mahler med Gleen Mhor´s Mia, Anja Vilsholm med Golden Baltic Sea Christmas Andy og Jørn Andersen med Amberfield Hugo Boss.
Vi havde en flot andenplads at forsvare fra 2009 og da dagens strabasser var slut og resultatet gjort op, så blev det igen i år til en andenplads.

Jørn Andersen

DSC00691 DSC00721
DSC00732
DSC00742
DSC00794
Alle pladser r optaget
Team Golden havde en mægtig dag i Viborg, resultatet kan bestemt forbedres næste år.
En mægtig dag med højt humør og god sportsånd.

Bedste ikke-stående hold blev Labrador
2. bedste ikke-stående hold blev Flatcoat
3. bedste ikke-ståede hold blev Golden

team-golden

Se billeder fra dysten her.

Vi ses næste år
RAPPORT fra Goldenholdets deltagelse på den sjællandske racedyst 2010:

Efter holdudtagelse med efterfølgende diverse afbud kom holdet til at bestå af:
•    Hilderyth Gabriele (Gaby) med Peter Schou Andersen som fører.
•    Doubleuse Grousemountain (Frida) med Palle Ingemann som fører.
•    Hilderyth Helena med Peter Schou Andersen som fører.

Helena kom i løbetid få dage før prøven, men da næste reserve ved Hilderyth Helen v/ Heidi Gormsen også var kommet i løbetid, valgte jeg at stille med Helena, som herefter skulle afprøves i de forskellige poster som sidste hund.

Holdet opnåede følgende point:
•    Gaby:     30 point.
•    Frida:     29 point
•    Helena: 30 point
Ialt               89 point,

Hvilket var samme pointtal som Labradorholdet opnåede.
Hos stående hunde opnåede Kleine Münsterlænderholdet og Ruhåret Hønsehundholdet også 89 point.
Disse 4 hold skulle herefter matche om titlen som prøvens bedste hold. Denne matchning blev vundet af Labradorholdet, som herefter blev både prøvens bedste hold og prøvens bedste ikke-stående hold..

Herefter skulle 15 hunde med max. point, 30, matche om titlerne som henholdsvis prøvens bedste hund, bedste stående hund og bedste ikke-stående hund.
Denne matchning blev vundet af  Hilderyth Helena.

Der deltog i alt 15 hold forskellige jagthunde i racedysten.

Peter Schou Andersen

P7250667
Certifikatudstillingen afholdes lørdag d. 28. august 2010
Sted: Ringsted og Omegns jagtforenings areal, Tolstrupvej 23, Tolstrup, 4100 Ringsted.
Eddie Webster dømmer de tilmeldt 62 golden retriever (der kan ikke tilmeldes på dagen)
Bedømmelserne starter kl. 10:00 - tilskuere er velkomne - gratis adgang.
PM/program for dagen kan ses her:
For yderligere oplysninger, se her.

Markprøve 29.08.2010
Afholdes på Bationen i Ringsted

Prøveleder: Kresten Henriksen
Prøveleder ass: Jonna Fisker

Dommere:
Flemming Nøhr (Vinderklasse) 19 hunde tilmeldt
Niels Lorntzen (Vinderklasse)
Kresten Henriksen (Åbenklasse) 19 hunde tilmeldt
Hans Erik Møller (Begynderklasse) 19 hunde tilmeldt
Bent Müller (Kvalifikationsprøve Markprøvedel) 15 hunde tilmeldt
Marianne Holm-Hansen (Eksteriør del)
Lene Sørensen (Brugsprøve) Tilmelding på dagen

Sponsorer på dagen:
hundefotografen
 
petshoplogo
 
dummy-shoppen
Foder sponsor:
Iwersen Petfoods
rclogo
OliversPetfood_logo.gifOBS: Kvalifikations prøven er åben for alle retriever racer.

Skue

Placcering Katalog nr. Fører
Baby 1 26 Lotte Høhrman Goldenfocus Close To You
2 42 Astrid Vestergaard Strawgold's Melody in Night

Placcering Katalog nr. Fører
Hvalp 1 41 Laila Pedersen Kildespring Brigdes Of My Hearth

Placcering Katalog nr. Fører
Unghund 1 21 Hanne Rie Østergaard Inassicas Dancing Quen
2 33 Susanne Jensen Hot-News Field's Fashion
3 25 Randi Jensen Sequins Sesterce
4 10 Gunilla Penzien Gold Force Crack of Dawn
5 29 Frederikke Nissen Spellbinder's Melty Muffin

Placcering Katalog nr. Fører
Åben 1 17 Hanne Rie Østergaard Tallygold Zafran
2 3 Svend Christensen Sungold Fonzy Fast Foot
3 35 Vicky Rachlitz Inassicas Wings Of Passion
4 11 Svend Christensen Sungold Joe & The Juice
5 31 Katrine Kirkegaard Golddream Stella Nova
6 38 Jytte Knudsen Wiindwood's Loch Lomond

DJU's apporteringsprøve
Placering Katalog nr. Fører
1 13 Svend Christensen Søbjergaard Jolene
2 11 Svend Christensen Sungold Joe & The Juice
3 15 Tina Seligmann Gleen Mhor's Ophelia
4 12 Peter Schou Andersen Hilderyth Helena
5 3 Svend Christensen Sungold Fonzy Fast Foot
6 9 Palle Ingemann Doubleuse Grousemountain Frida
7 2 Peter Schou Andersen DKBRCH Hilderyth Gabriele
8 16 Tommy Petersen Kiebitz's Just Othello
9 6 Heidi Gormsen Hilderyth Helen

Dummyprøve

Placering Katalog nr. Fører
Åbenklasse 1 13 Svend Christensen Søbjergaard Jolene
2 2 Peter Schou Andersen DKBRCH Hilderyth Gabriele
3 12 Peter Schou Andersen Hilderyth Helena
4 3 Svend Christensen Sungold Fonzy Fast Foot
5 32 Stig Hansen Fogelmann's Fight The Good Fight
6 30 Stig Hansen Be Active's Quickstem Prius
7 7 Ernst Munk Johansen Stella Aurum Delta Juliet

Placering Katalog nr. Fører
Begynderklasse 1 38 Jytte Knudsen Wiindwood's Loch Lomond
2 14 Allan Mortensen Vesterlyng´s Token Of Clyde
3 10 Gunilla Penzien Gold Force Crack Of Dawn
4 31 Katrine Kirkegaard Golddream Stella Nova

Dummyprøve
Ny begynder Ingen præmieringer

IMG_6762
Det blev Joe Christensen og Søbjerggaards Jolene (Pepsi – yderst til højre) som løb med pokal, præmier og titel som
Triple-vinder 2010. Joe og  Pepsi blev 1. vinder på apporteringsprøven, 1 vinder på dummyprøven og fik 1 præmie på
skuet. Stort tillykke med den flotte "titel” Triple-pokalen er venligst sponsoreret af Kennel Niclanoma
Se billed reportage fra arrangementet her
Da Raceledelsen desværre blev nødt til af aflyse Triple arrangementet på Fyn og dermed også udtagelser til årets Jyske Golden Hold, vil udtagelser til årets Racedyst i Viborg den 25. juli, blive foretaget på de jagtforeninger som afholder Apporteringsprøven. Resultaterne indsendes til Raceledelsen, der så sammensætter holdet, som skal repæsentere det jyske Golden hold ved Racedysten i Viborg. Se i "Jægeren" hvor der afholdes apporterings prøve og få meldt til denne.. Kontakt til Raceledelsen her.
Husk sidste tilmelding den 29.03.2010 til Racens forårs weekend. Tilmelding via Hundeweb

Den 24.04.2010
afholdes udstilling i Uldum og den 25.04.2010 er der B-Prøve og Kvalifikations prøve i Kulsø. Der afholdes brugsprøve på dagen. Tilmelding til brugsprøven er på dagen
Så er katalog til Golden Markprøven og kvalifikations prøven i Centrum den 25.04.2010 klar. Kan hentes her
Arrangør: Raceledelsen for Golden Retriever i samarbejde med DRK's 4 andre racer.

Vigtigt - til jeres orientering:

Informations breve (PM) til DRK og raceledelsernes udstillinger i Vildbjerg henholdsvis den 25. og den 26. juni er på vej til udstillerne via det danske postvæsen.

Sammen med informationen er der vouchers, som udstillerne kan få refunderet på selve udstillingsdagen.

Skulle du mod forventning ikke modtage dit materiale til udstillingen bedes du kontakte Connie Svane på telefon 21713293 eller 48713292 eller på denne e-mail: tilmeld@dansk-retriever-klub.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Golden Retriever tilmeldinger:
Lørdag 26. juni VILDBJERG
Mrs. Wendy Andrews - 75 hanner (inklusiv han 3 hvalpe)
Mrs. Pauline Bevis - 81 tæver (inklusiv 1 baby og 6 hvalpe)

PM er unsendt - kan ses her på Dansk og Engelsk.

Oplysninger om World Dog Show i Herning torsdag den 24 juni 2010
Deltagerantal golden retriever:
121 Tæver – øvrige klasser + BIR Dommer: Marianne Holm-Hansen, DK
99 Hanner – øvrige klasser Dommer: Elina Tan-Hietalahthi, FI
132 Hvalpe, junior- & veteranklasse Dommer: Claudio de Giuliani, IT
Yderlig oplysninger kan ses på DKK's "World Dog Show"

Oplysninger om Dansk Retriever Klub, 7480 Vildbjerg (Herning), fredag den 25. juni 2010
Deltagerantal golden retriever:
76 hanner Dommer: Henric Fryckstrand (S)
81 tæver Dommer: Agneta Cardell (S)
Yderlig oplysninger kan ses på DRK's hjemmeside
i Gribskov ved Hillerød deltog 5 golden retrievere og alle gennemførte beskrivelsen.

Tillykke til jer alle.
Golden Ciba Samos-Bijou Nalle ,  Lilian Hansen
Flashlight Image US Bomber, Michael Staxen petersen
Golden Ciba Perles Bella, Lilian Hansen
Hilderyth Hasse, Mette Linsaa
Kopparhults Nora, Hanne Mårtensson

Se billeder her

TRIPLE ARRANGEMENTET PÅ FYN DEN 5. JUNI 2010

ER   AFLYST

På grund af for få tilmeldinger, ser raceledelsen med beklagelse
sig nødsaget til at aflyse dette arrangement.
De, der ønsker det, kan deltage i triple arrangementet
på Sjælland – se under aktiviteter!

HUSK Races årsmøde

Det afholdes på Fraugdegaard søndag d. 31.Jan. 2010 Kl.13oo.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referant
c) Valg af mindst 2 stemmetællere(antallet afgøres af dirigenten)
d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
f) Valg af revisor samt revisorsupplant.
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt.
Goldenklubben i Sverige havde inviteret til Nordisk Mesterskab på en workingtest d. 24. april 2010. Dagen inden var vi 7 håbefulde hundeførere med 8 hunde, der mødtes på en campingplads i nærheden af Kungsbyn,  hvor NM skulle afholdes.

Deltagerne var:

Joe Christensen og Sungold Fonzy Fast Foot
Viggo Berger og Kiebitz's Daddie
Palle Ingemann og Doubleuse Grousemountain
Morten Rasmussen og Tanjin Gismo
Tina Seligmann og Gleen Mhor's Ophelia

Individuelle deltagere:

Joe Christensen og Sungold Joe and the Juice
Dorte Mahler og Gleen Mhor's Mia
Hanne Mårtonsson og Jouikapojkens Gouika

IMG_0836_3


Mentalbeskrivelse afholdes i Gribskov i Nordsjælland, Helsingevej 7, 3400 Hillerød.
Kontaktperson er Lisbeth Bech tlf. 48793109
Tilmelding online her
Golden Retriever har fortrinsret for deltagelse indtil deadline - derefter kan alle retriever racerne tilmelde.
Max 8 hunde (- Følg med på oversigten for tilmeldte hunde -)


OBS: Sidste tilmelding 12.04.2010

Billeder af det danske hold, der vandt SØLV til Nordisk Mesterskab i WT.
Holdet fra Danmark
Holdet fra Danmark
Holdet fra Danmark

Raceledelsen indbyder hermed til Triple arrangement på Fyn og Sjæland.

NYT NYT: Foder sponsor er Royal Canin
rclogo

På Sjæland: På Fyn:
Hedehusene-Fløng
Jagtforeningsareal
Hovedgadeb 610c,
2640 Hedehusene
Højstrup øvelsesplads
ved Odense
Kørselvejledning: Se her


Pris:  125,00 kr. pr. aktivitet, 300,00 kr. for alle 3 aktiviteter.
OBS: Betaling på dagen, ingen forudbetaling.
Indskrivning starter kl. 08.00, parole kl. 09.00.
Prøver og skue starter efter parolen
Se i øvrigt under Aktiviteter:

Der er åbnet for On-Line tilmelding på hjemmesiden, som bedes benyttes. Der vil være mulighed for tilmelding på dagen i WT og Skue, men DJU prøven kræver tilmelding.

On-Line tilmelding her:

OBS: DJU approterings prøven er officiel og er stambogsført.

Sponsor præmier modtages gerne. Henvendelse til Lene Sørensen
Mentalbeskrivelse d. 20/03/2010 i Søby ved Brande deltog der 10 golden retrievere og alle gennemførte beskrivelsen.

Tillykke til jer alle.

Twinkle Of Joy Elvira Madigan / Birgit Christensen
Caankiss Sweetheart / Annitta Hansen
Crawfields Comma / Zenia Lilja
Crawfields Carlo / Christian Jensen
Crawfields Cougar / Lasse Birkebæk
Crawfields Corner / Anne Birgitte Gehrt
Windwood’s Loch Lomond / Jytte Knudsen
Tawnyfur / Yvonne Lauritsen
Charmaine’s Di-Sienna / Saskia Rau
Charmaine’s Dumle / Helle Larsen

Har du lyst til at være prøveleder på en mentalbeskrivelse er du meget velkommen til at kontakte Marlene på 26371821
eller apport@falkirks.dk

mentalbeskrivelse_marts_2010_250


Der vil komme flere billeder fra arrangementet på et senere tidspunkt.


Ny billedserie fra årsmødet 2010 på Fraugdegård. Se her Eller se under Medlemssider / Galleri

Vigtig meddelelse - Tilmeldingsfristen til World Dog Show 2010 forlænges med 5 dage:

Grundet en meddelelse fra DIBS vedr. perioder med betalingsproblemer i sidste weekend, har vi besluttet at udvide anmeldelsesfristen til World Dog Show 2010 til mandag den 10. maj 2010 kl. 12.00 (middag).

Anmeldelsesfristen for tilmelding til specialklubbernes Modsat dag-udstillinger i forbindelse med WDS 2010 vil ligeledes blive udvidet til mandag den 10. maj kl. 12.00 (middag).

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at denne forlængelse af er definitiv, og fristen vil således ikke efterfølgende blive forlænget yderligere.

DANSK KENNEL KLUB
Udstillingsafdelingen
5. maj 2010

Har du link fra racens hjemmeside til din egen, så er det tid til den årlige linkbetaling for år 2010.

Gebyret på 100,00 kr. kan indsættes på racens Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto 10103452 - skriv venligst så meget af kennel navnet som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes Lisbeth Bech, Gribskovvej 116, 3200 Helsinge.

Såfremt betaling ikke er tilgået kassereren inden d. 15.2.2010, fjernes linket, da raceledelsen ikke vil bruge urimelig megen tid på administration af rykkere.

Sidste års sundhedsstatistikker kan nu downloades under sundhedsudvalget egen side.

pdf hanhund-2009.pdf
pdf kennel-2008.pdf

Der tages forbehold for tastefejl.
Åbenlyse tastefejl kan indberettes til Marlene Birkebæk på apport@falkirks.dk

Listen opdateres næste gang d. 1/7/2010
Listerne er udskrevet d. 27/1/2010

OPDRÆTTERSEMINAR & MEDLEMSMØDE

Søndag d. 14 februar kl. 0900 – 1600

Skydehuset Lombjerre 5750 Ringe
Pris: 100,00
Prisen er inklusive morgen‐ og middagsmad
Øl og vand kan købes for 10 kr

Formiddag: Øjenlidelser v/ Dyrlæge Susanne Kaarsholm

Frokost: Kl. 12.00 – 12.45

Eftermiddag: ”Racens eksteriør og brugsegenskaber” ved Pernille Lillevang og Marianne Skøtt Jespersen 12,45 vil Pernille vil stille de inviterede prøvehunde en række opgaver og Marianne vil efterfølgende gennemgå deres eksteriør.

  • Hvordan ser vi goldenracen i dag?
  • Hvad er en god apportør?
  • Hvad er en velbygget hund?
  • Sundhed kommer det af sig selv – qua ovenstående?
  • DKCH(U) på lånt tid (2 år tilbage)

Tilmelding til Annitta Hansen
Tlf: 26 13 63 88 caankiss@gmail.com

Kørselsvejled. Rute 9, ny Svendborg motorvej mod Ringe. Afkørsel 13 RingeC. Hold til venstre mod rundkørsel 2.vej mod Ørbækvej (323) 1. vej højrehånd‐mod Lørup, Egelundsvej, 1. vej igen til højre, skilt med Skydehuset, følg grusvejen til Skydehuset længere fremme på venstre hånd.

Soignerings-/Trimmekursus afholdes  i Uldum, region centrum - Program og tilmelding til Anette Damm se her:
Referat fra årsmødet vil blive offentliggjort senere.

Forslag 1 - VEDTAGET
Ændring af racens hvalpeliste

PÅ årsmødet blev der vedtaget ændring af hvalpe listen som træder i kraft pr. 01.03.2010
Se ændringerne her.

Der afholdes Trimmekursus afholdes (St. Bededag) i Vallensbæk Jagtforenings klubhus - Program og tilmelding se her:

Der afholdes den 24 april 2010 Nordisk Mesterskab for Golden Retrievere for hold (4 hunde + 1 reserve) såvel som individuelt.
Prøven afholdes som en Working test. I år er det den svenske goldenklub, som er værter.

Se deltagernes hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/nm2010

Arrangementet afholdes i Kungsbyn (Vest for Stockholm) i Sverige. Vi har fra Danmark sammensat et stærkt hold, som vi forventer
at ville klare sig godt. Ud over holdet er der yderligere 4 hunde, som deltager i den individuelle konkurrence. Ønsker du/din kennel
af være sponsor for vores landshold, så kan dette lade sig gøre ved at indbetale kr. 150,- eller mere på følgende konto
i Den Danske Bank. Reg. nr: 3698 og konto nr: 3698018089.
Husk tydeligt at skrive navn på kennel. Som sponsor vil I blive nævnt i de artikler, som vi skriver fra vores første oficielle landskamp.

Holdet består af

Joe Christensen og Sungold Fonzy Fast Foot
Viggo Berger og Kiebitz's Daddie
Palle Ingemann og Doubleuse Grousemountain
Morten Rasmussen og Tanjin Gismo
Reserve: Tina Seligmann og GleenMohr's Ophelia

Beklageligvis bliver der ingen Golden Træning i bededagene i år.
Træningsudvalget og Raceledelsen har haft et stort ønske om at få dette arrangement gennemført,
med de kræfter som succesfuldt har arrangeret det de sidste år.
Desværre har de nu meddelt, at det ikke kan gennemføres i år på grund af familiære årsager.
Der vil blive gennemført trænings weekend i 2011, da dette er på plads på nuværende tidspunkt.

Fra TMU og RL skal der lyde en tak for det arbejde, der har været gjort i forbindelse med afholdelse af træningsweekenderne.

** B E M Æ R K N Y P R I S **

Har du din hanhund på hanhundelisten, så er det tid til den årlige betaling for 2010.

Gebyret på 100,00 kr. kan indsættes på racens Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto 10103452 - skriv venligst så meget af hundens navn som muligt i "overførsels ruden". Beløbet kan også tilsendes kasseren

Såfremt betaling ikke er tilgået kassereren inden d. 15.2.2010, fjernes hanhunden, da raceledelsen ikke vil bruge urimelig megen tid på administration af rykkere. Du bedes samtidig tjekke din hanhunds meriter og øjenlysningsdato ved samme lejlighed.

Rettelser sendes til Lisbeth Bech Lisbeth.Bech@os.dk

Annoncører skal være opmærksomme på at kuldet først annonceres når betalingen er registreret på vores konto.
Husk derfor at tilmelde eller forlænge senest 5 dage før deadline.
Der er optælling iflg. Dansk Retriever Klub d. 14. og 15. December

Opdrætterseminar
Mentalbeskrivelse
Verdensudstilling
Raceweekender
­