­
header

Valg til raceledelsen for Golden Retriever 2011

Birger Knudsen - 88 stemmer - valgt
Jeanette Filskov - 77 stemmer – 1. suppleant

Desværre har Jeanette efterfølgende trukket sit kandidatur, hvorfor der på årsmødet, i henhold til paragraf 14 stk. 16, skal findes både en 1. og 2. suppleant. Har du noget på hjertet og kunne du at tænke dig at løfte en masse spændende opgaver for racen i samarbejde med raceledelsen, vil vi opfordre dig til at møde op d. 22. januar 2012 på årsmødet.

Vil du gerne høre mere om hvad vi laver, er du velkommen til at kontakte medlemmerne i raceledelsen.

§ 14 Stk. 16.

I medlemsbladets septembernummer offentliggøres navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmer til valg af nye raceledelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- og suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde.

Årsmødet 2012
Den 22/01-2012 kl. 1300

DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
 4. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
 5. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
 6. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt
Send venligst et billede af dig og din hund i høj opløsning til apport@falkirks.dk - så vil vi lave et fint galleri her på hjemmesiden og en lille reportage i Retrieveren med disse resultater.
Nu hvor julen står for døren og årets sidste arrangement er afholdt, er det blevet tid til en julehilsen.

Jeg vil på raceledelsens vegne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil gerne takke for den opbakning vi har fået det forgangne år, for det har ikke været nemt at implementere 10% reglen, v i har i forløbet prøvet at gøre reglerne så lempelige, at flest mulige blev tilgodeset/tilfredse.

Valget er overstået og vi ønsker tillykke til de indvalgte og suppleanter. På årsmødet skal vi have fundet endnu en suppleant, så har du tid og lyst til at være med til et godt og konstruktivt samarbejde i 2012, hvor vi vægter respekt for hinandens forskelligheder, skal du huske at møde op på årsmødet d. 22/1-2012 på Fraudgegaard.

Raceledelsen vil ligeledes benytte lejligheden til at sender en stor TAK til terrænværter, sponsorer og hjælpere på racens arrangementer og til medlemmerne for at bakke op om de gennemførte aktiviteter!
ml
Vi ser frem til et spændende år med en masse aktiviteter – B-prøver, DNA-dage, Triple arrangementer, udstillinger, trimmekurser og meget meget mere.

Vi glæder os til at se jer derude!

God jul og godt nytår!
Formand for raceledelsen for golden retriever
Maria Lindegaard
Der er i 2011 indsendt blodprøver fra 75 hunde til Dyrlæge Boysen i Klampenborg mhp. genetisk undersøgelse for ichthyosis i et samarbejde med KU-LIFE genetik. Prøverne er ved at blive analyseret i Frankrig, og det trækker lidt ud, så svar forventes først i starten af det nye år.
Vi glæder os til at kunne give jer besked.
Glædelig jul.
VH Lene Boysen
JYLLAND

Dyrehospitalet City Syd, Vandmanden 10D 9200 Aalborg SV

01.03

14-17

Thomas Larsen

98117400/98127425
post@dhcitysyd.dk

Dyrehospitalet City Syd Vandmanden 10D 9200 Aalborg SV

04.10

14-17

Thomas Larsen

98117400/98127425
post@dhcitysyd.dk

Dyrehospitalet MidtVest, Silkeborgvej 40, 7400 Herning

19.04

13-17

Anne Svane Sørensen

70225622
dyrehospitaletmidtvest@midtvest.com

Dyrehospitalet MidtVest, Silkeborgvej 40, 7400 Herning

01.11

13-17

Anne Svane Sørensen

70225622
dyrehospitaletmidtvest@midtvest.com

Dyrenes Læge og Øjenklinik, Håndværkervej 10, 8840 Rødkærsbro

29.02

12-17

Pia Bjerre Pedersen

27606069
pia@dlok.dk

Dyrenes Læge og Øjenklinik, Håndværkervej 10, 8840 Rødkærsbro

14.11

12-17

Pia Bjerre Pedersen

27606069
pia@dlok.dk

Dyrlægeteamet Sydvet, Rødding Dyrehospital, Ålykke 3, 6630 Rødding

18.04

13-18

Gunnar Gram

74252525/74841316

Dyrlægeteamet Sydvet, Rødding Dyrehospital, Ålykke 3, 6630 Rødding

03.11

13-18

Gunnar Gram

74252525/74841316

Århus Dyrehospital, Viaduktvej 8, 8260 Viby J

10.05

14-17

Claus Bundgaard

86282788/86288080

Århus Dyrehospital, Viaduktvej 8, 8260 Viby J

13.09

14-17

Claus Bundgaard

86282788/86288080


FYN

Dyreklinikken Hunderupvej 112, 5230 Odense M

19.04

Efter aftale

Jens Erik Sønderup

66120323/66120353
dunsinan@post12.tele.dk

Dyreklinikken Hunderupvej 112, 5230 Odense M

11.10

Efter aftale

Jens Erik Sønderup

66120323/66120353
dunsinan@post12.tele.dk

Ringe Dyrehospital, Gørtlervej 5, 5750 Ringe

21.03

13-17

Susanne Kaarsholm

62621760/62625474

Ringe Dyrehospital, Gørtlervej 5, 5750 Ringe

20.09

13-17

Susanne Kaarsholm

62621760/62625474


SJÆLLAND

Farum Dyreklinik, Nygårdsvej 2, 3520 Farum

19.04

15-18

Claus Nicolet

44950388
fd@farumdyreklinik.dk

Farum Dyreklinik, Nygårdsvej 2, 3520 Farum

15.11

15-18

Claus Nicolet

44950388
fd@farumdyreklinik.dk

Rudersdal Dyreklinik, Rudemarken 37, 2840 Holte

28.02

14-17

Finn Boserup

45410071

Rudersdal Dyreklinik, Rudemarken 37, 2840 Holte

27.11

14-17

Finn Boserup

45410071

Rudersdal Dyreklinik, Rudemarken 37, 2840 Holte

18.04

14-17

Henrik Bartholin

45410071

Rudersdal Dyreklinik, Rudemarken 37, 2840 Holte

10.10

14-17

Henrik Bartholin

45410071

Haslev Dyreklinik, Bækvej 7, 4690 Haslev

22.03

12-17

Tommy Hardon

56311062/56317020
haslevdyreklinik@vetnet.dk

Haslev Dyreklinik, Bækvej 7, 4690 Haslev

04.10

12-17

Tommy Hardon

56311062/56317020
haslevdyreklinik@vetnet.dk

Københavns Dyrehospital, Poppelstykket 11, 2450 København SV

30.04

14-18

Pernille Engraff

36175711
pen@dik.dk

Københavns Dyrehospital, Poppelstykket 11, 2450 København SV

22.10

14-18

Pernille Engraff

36175711
pen@dik.dk

Næstvedegnens Dyrehospital, Enggårdsvej 2 4700 Næstved

09.05

15-19

Jens Kai Knudsen

55771477

Næstvedegnens Dyrehospital, Enggårdsvej 2 4700 Næstved

07.11

15-19

Jens Kai Knudsen

55771477

Sallingvej Dyreklinik, Rebildvej 1-3, 2720 Vanløse

14.02

16-20

Marianne Aalund

38869697/38869515

Sallingvej Dyreklinik, Rebildvej 1-3, 2720 Vanløse

18.09

16-20

Marianne Aalund

38869697/38869515

Taastrup Dyreklinik, Taastrup Hovedgade 154

22.03

16-19

Flemming Obling

43991761/43997289

Taastrup Dyreklinik, Taastrup Hovedgade 154

20.09

16-19

Flemming Obling

43991761/43997289

Husum Dyreklinik, Frederikssundsvej 326, 2700 Brønshøj

26.01

13-17

Nerry Kamstrup

38287712
1@husumdyreklinik.dk

Husum Dyreklinik, Frederikssundsvej 326, 2700 Brønshøj

01.11

13-17

Nerry Kamstrup

38287712
1@husumdyreklinik.dk

Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Værløse

22.05

16-19

Ib Engelhard

44482712/44482879
vaerloese.dyreklinik@gmail.com

Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Værløse

04.12

16-19

Ib Engelhard

44482712/44482879
vaerloese.dyreklinik@gmail.com


BORNHOLM

Åkirkeby Dyreklinik, Almindingsvej 28, 3720 Åkirkeby

30.08

16-18

Ib Engelhard

44482712/44482879
vaerloese.dyreklinik@gmail.com


Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer.
Så kom resultatet fra valget. Stemmerne fordelte sig således:

Birger Knudsen fik 88 stemmer og er dermed er valgt ind i Raceledelsen.
Jeanette Filskov fik 77 stemmer og er dermed valgt ind i Raceledelsen som 1. suppleant.

Øvrige resultater er:

Bestyrelsen:
Lars Mejlby: 301
Hans Jørgen Lundgaard: 383
Pernille Schwartz: 395
Connie Svane: 458

Curly Coated:
Jens M. Jensen: 19
Janne Hjorth: 17
Ingelise Koed: 18
Merete Stub: 14

Flatcoated:
Annette Jakobsen: 40
Jesper Hvidt Mortensen: 49

Labrador:
Helle Golstrup: 173
Henrik Hansen: 184
Gunnar Holm Jensen: 129
Camilla Juelsgaard Jørgensen: 160
Thorleif Rigenstrup: 176

Blanke stemmesedler: 3
U-udfyldte kuverter: 7
Ugyldige stemmesedler (for mange krydser): 1

Modtagne stemmesedler i alt: 806

Jeanette Filskovjeanette

Jeg har på opfordring sagt ja til at opstille til Golden Raceledelsen.

Siden barns ben har jeg altid været fascineret af golden retrieverens herlige sind, temperament og smukke udseende. Min mand: Ole Filskov og jeg købte vores første hund i 1989. Med golden retrieveren åbnede der sig en helt ny verden for os, og vi anskaffede os hurtigt nummer to golden. Vi blev meget aktive med både lydighedstræning i DCH og Dansk Retriever Klub, udstillinger og markprøver.

I 1997 fik jeg kennelnavnet Giddygold og vores opdræt startede.

I dag har vi 11 hjemmegående goldens fra alderen 3 måneder til 9 år. Vi har tre børn på henholdsvis 7, 10 og 14 år. Vi bor på en nedlagt ejendom med alle hundene integreret i vores familie og i huset hos os. Min mand nyder jagtdelen med vores hunde og jeg nyder udstillingsdelen.

Vi har begge været instruktører til markprøvetræning, og jeg har været instruktør på lydighed/brugsprøve træning og hvalpetræning.

Golden retrieveren er en hund jeg brænder for at opdrætte. Jeg elsker dens kærlige væsen, dens ”will to please”, dens bløde temperament og udseende. Jeg nyder at man både kan have den trofaste og roligste sofahund, og stadigvæk have den anden side af hunden; når man fx finder træningstøjet/jagttøjet/snoren frem, at den kan forvandles til den bedste samarbejdspartner der findes, hvor instinkterne hersker.

Golden Retrieveren er Danmarks tredje største race og bruges både på jagt og er en meget populær familiehund. Det fordrer en klub med brede skuldre og plads til alle. Jeg vil arbejde for, at alle kan dyrke deres interesser med deres golden.

I raceledelsen vil jeg også arbejde for at vi fortsætter med at lave racetypiske goldens med vægt på temperament, sundhed og udseende.

Jeg vil være meget obs på, at vi som opdrættere ikke skal underlægges for mange avlsrestriktioner, som ud fra mit syn vil medføre, at vores golden population vil blive meget mindre og måske for lille til at vi kan fortsætte med at avle den kvalitet vi avler i dag, dog samtidig skal vi opdrættere naturligvis også fortsætte med at være lige så seriøse og bruge den viden vi får og kan erhverve, som vi altid har gjort.

Birger Knudsen

Jeg har sagt ja til at genopstille til Raceledelsen for Golden Retriever, da vi pt. har et godt samarbejde i raceledelsen.

Birger-kandidatur-2011

Til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidst, kan jeg fortælle at jeg er 59 år, fik min første golden retriever i 1974 og har interesseret mig for prøver, udstilling, opdræt og avl siden starten af 90’erne. Jeg er gift med Jytte og vi har pt. 4 Goldens, som vi bruger til jagt, markprøve, hundesport og lidt udstilling.

Jeg har siddet i raceledelsen i 3 år, en spændende periode hvor jeg har varetaget etableringen af vores nye hjemmeside, endelig etablering og videreudvikling af racens Trænings- og markprøveudvalg, i hvilket jeg varetager de praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og afholdelse af vores markprøver og udstillinger. Jeg har i samarbejde med resten af Raceledelsen muliggjort online tilmelding via vores hjemmeside, hvilket i den sidste ende gør tilmelding og frister mere fleksible til gavn for jer – medlemmerne.

Jeg kunne i den næste periode tænke mig, at raceledelsen fortsætter med at bruge, samt udbygger de ressourcer, vi har blandt medlemmerne. Det er mit ønske at raceledelsen skal fastholde den brede vifte af arrangementstilbud vi har haft de sidste par år. I 2012 er der igen planlagt holdudtagelser til det Nordiske Mesterskab der denne gang skal afholdes i Finland. I 2011 havde oplevede vi en overvældende succes på vores triple-arrangementer på begge sider af bæltet og det er naturligvis mit ønske at gøre denne dag endnu mere attraktiv i 2012, hvor medlemmerne skal have mulighed for at debutere/afprøve hundenes færdigheder i en hyggelig atmosfære hvor der er plads til alle. Det er den siddende raceledelse og mit ønske at vi skal forny og videreudvikle konceptet omkring forårs og efterårs udstillingerne, hvordan er endnu ikke klarlagt, men en oplagt mulighed er at inddrage medlemmernes ønsker til dette. I 2012 har raceledelsen planlagt at udgive Goldens i Danmark 2012, hvor vi ved at lave det meste selv, vil forsøge at holde priser på annoncering på en fornuftigt og forbrugervenligt niveau. Det er i det hele taget min overbevisning, at de penge racen tjener i løbet af et år, bør genbruges på medlemmerne i form af arrangementer mm.

Det er min faste overbevisning at vi i raceledelsen de sidste par år har fået et godt og dynamisk samarbejde op at køre, noget vi til stadighed arbejder på og det er bestemt min oplevelse, at vi indbyrdes har fået langt større respekt for hinanden og vores særskilte interesser. En positiv udvikling, som jeg tror og håber, vil have en afsmittende effekt på hvordan vi ser hinanden ude i klubben.

Alt i alt ønsker jeg fortsat at være med til, at skabe nogle gode rammer, for jer -medlemmerne, de næste år.

HUSK at få stemt på din kandidat, til såvel racer som bestyrelsen, mød op på årsmøde og generalforsamling, og få indflydelse på udviklingen i vores klub.

Rigtig god jul og godt nytår til jer alle.

Opstillet af Raceledelsen

Beklageligvis har skytten på Hjortholm meddelt, at jagtselskabet som skulle have jagten den 02.12.2011, har aflyst jagten med kort varsel.
Dermed er vores Vinder A prøve også desværre aflyst. TMU arbejder på at evt. finde ny dato. Alle tilmeldte deltager har fået mail tilsendt.

Raceledelsen fik tilbudt at afholde en anden Vinder A prøve den 09.12.2011, men desværre må denne prøve aflyses, på grund af for få tilmeldninger og dermed kan prøven ikke gennemføres.

TMU / Birger Knudsen - 28.11.2011
Så er det ved at være tid til at finde kameraet frem igen. Som tidligere omtalt vil raceledelsen udsende endnu en stamtavlebog med udgivelse i 2012.

Du kan se de tidligere udgivelser her.

Goldens i Danmark 2012 er for ALLE, og det er meningen at alle er velkomne til at annoncere deres hund, uanset om den er en stjerne på de bonede gulve, markprøver/jagter og/eller familiens elskede kæledyr. Hensigten med denne udgivelse er at dokumentere for eftertiden, hvilke hunde vi havde i 2012. Så kære opdrætter, kom ud af busken, skriv til jeres hvalpekøbere og bestil en annonce til hele hundefamilien i den nye bog.

Raceledelsen vil arrangere fotografering i forbindelse med forårsudstillingen i Jylland og om muligt på Sjælland i samme periode - nærmere information herom i det første nummer af Retrieveren 2012.

Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver og i digitaltryk som Goldens i Danmark 2009.

Annoncepriser:
1. hund 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
2. hund 100,00 kr. Denne pris gælder alle efterfølgende stamtavlesider.
Kennelannoncer pr. side 300,00 kr.

Stamtavlesider:
Billeder skal min. være 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB)
Kennelannoncer leveres klar til tryk som en PDF-fil.

Bogen vil blive udleveret på racens arrangementer. Bogen kan også afhentes hos raceledelsens medlemmer eller fremsendes med post mod betaling af porto & ekspedition på 100,- kr.

Deadline:
1. juli 2012 for billeder og 1. juni 2012 for tekst.
For at gøre udgivelsen nærværende og vedkommende for netop dig, bedes du sende billeder og artikler til bog@goldenretriever.dk

Er du interesseret i at hjælpe med at samle stof, har du en god ide til en artikel, er du god til at læse korrektur eller taste informationer, er du meget velkommen til at kontakte Marlene på apport@falkirks.dk eller pr. tlf. 26371821

Betaling:

Racens konto i Nordea:

Reg. nr.: 2430  Konto nr.: 0345 149 848

IBAN nr.: DK7120000345149848
Swiftadresse: NDEADKKK


Sådan gør du hvis du ønsker en stamtavleside;

1. Download: Goldens_i_Danmark_-_Stamtavleside.docx  eller Goldens_i_Danmark_-_Stamtavleside.doc eller Goldens_i_Danmark_-_Stamtavleside.txt
2. Udfyld skemaet
3. Send det udfyldte skema til bog@goldenretriever.dk
4. Send det billede du ønsker skal med i bogen til samme adresse - men i en selvstændig mail som en vedhæftet fil. Det er vigtigt at du anfører hundens navn og stambogsnavn i denne mail.
HUSK det giver det bedste resultat, hvis billedet er horisontalt og min. 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB) Er du i tvivl, er det bedst at sende original billedet.

Du kan se et eksempel på en stamtavle side nedenfor.
stamtavleside-goldens-i-danmark-2012
Referat fra den 29.09.2011 mødet blev afholdt på Fraugdegård. Læs her

Valg til raceledelsen

Raceledelsen skal i Retrieverens september nummer offentliggøre navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg, denne annoncering er desværre faldet ud af korrekturen, så vi vil hermed minde medlemmerne om, at forslag fra medlemmerne til valg af nye raceledelsesmedlemmer skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- som suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde.

Følgende medlemmer er på valg:

Birger Knudsen der MODTAGER GENVALG

I følge § 7 stk. 2 Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne.

Bemærk: Kandidater skal skriftlig acceptere en evt. opstilling til raceledelsen - denne vedlægges opstillingen eller tilsendes ligeledes DRK's sekretariatet inden den 10. oktober 2011. Ved evt. indvalg i raceledelsen skal kandidaten ligeledes påregne medlemskab af Dansk Kennel Klub.

Har du noget på hjertet og kunne du at tænke dig at løfte en masse spændende opgaver for racen, vil vi opfordre dig til at stille op til raceledelsesvalget. Send din opstilling til:

Dansk Retriever Klub
Fraugdegårds Allé 4, Fraugde
5220 Odense SØ

Der er kommet ny dato til Vinder A i Agerup. Det bliver søndag den 30.10.2011. Der er igen åbnet for tilmelding.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen;

Indkaldelse til årsmøde 2012
Den 22/01-2012 KL 1300

DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
 4. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
 5. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
 6. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt
Så er det nu!

Har du lyst til at komme ud og se nogle af de bedste goldens i Norden slå deres folder på Workingtest, er arrangementet åbent for tilskuere og meget tilskuervenligt. Der er stillet hold fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Vi glæder os til at se dig!

Mødetid: kl. 8.00 (for hundeførere)
Parole: kl. 8.30
Prøvestart: kl. 8.45
Raceledelsen for golden retriever holder trimmekursus søndag d. 11/9 fra kl 10-14.

Kurset foregår I region midstsjællands klubhus på Billesborgvej i Herfølge. På kurset vil blive gennemgået almindelig hverdagstrimning og trimning til udstilling. Vi starter med lidt teori og går derefter over til at prøve tingene af på vore egne medbragte hunde.
Kurset koster 150 kr. og tilmelding kan ske til Maria Lindegaard på mail gold.force@hotmail.com
Undervisere vil være Maria Lindegaard og Jane Broberg Jensen

Medbring: Hund, saks og børste/karte
Side 39 under sundhedsudvalget:
facebook-find-os1 
Besøg os på Facebook, tryk "Synes godt om nederst på siden"
- så er du med...
Efterårsmarkprøve & kvalifikationsprøve i Suserup d. 28.08.2011
Dommere: Keld Jørgensen (DK - OF), Jan hansen (DK), Erling Skotner (NO), Owe Rindstrand (SE), Torben L. Poulsen (DK),
Niels Lorentzen (DK), Tobina Nyman (FI) , Marianne Holm Hansen
Sidste tilmelding: d. 02.08.2011

Vi håber på stor opbakning!
Efterårsudstilling i Tolstrup mellem Ringsted og Haslev d. 27.08.2011
Dommer: Pat Tuck
Udstillingsleder: Kate Groos
Sidste tilmelding: d. 03.08.2011

Vi håber på stor opbakning !
Marlene Birkebæk er trådt ud af TMU / Trænings og markprøveudvalget og tiltrådt MBU / Mentalbeskrivelsesudvalget.
Stort tillykke til Lars Mertz & Ida Red My Melodie Of Golden Spirit, der nu kan pryde sig med titlerne DKBRCH DKWTCH. Ida er den første danske RETRIEVER der har opnået at blive WT Champion. Resultatet blev opnået den 15.05.2011 da de blev WT1 med 88 point på Midtsjælland.
dkwtch
DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melodie Of Golden Spirit
(Boy Quiver Creek's Owlsburgh - Gleen Mhor's Awe)
Opdrætter: Olaf & Gisela Dorgarthen, Tyskland
Ejer: Lars Mertz
Artikel om metode som kan beregne arvegangen på en ”simpelt recessiv nedarvet” lidelse, i dette tilfælde PRA.
Ny Dansk Brugschampion Tanjin Gismo
Raceledelsen glæder sig over endnu en Dansk Brugschampion!
Championatet er opnået på baggrund af følgende resultater:


01.11.2008 Vinderklasse A 1.vinder /cert
21.08.2010 Vinderklasse B 1.vinder /cert
06.11.2010 Vinderklasse A 1.vinder /cert
03.04.2011 Kvalifikationsprøve / Bestået
39
Morten Rasmussen & DKBRCH Tanjin Gismo ønskes tillykke med denne meget flotte præstation.

Vi har igen i år fået Royal Cannin til at være sponsor på vores sommer arrangementer på Sjælland og Jylland
RoyalCaninLogoDer er lavet et nyt menu punkt i øverste bjælke: Aktuelt fra Raceledelsen.
Her vil der komme indlæg skrevet af Raceledelsens medlemmer.
Da det er raceledelsens opfattelse, at der ikke er blevet informeret fyldestgørende vedr. Dansk Kennel Klub's ønske om at Raceledelsen For Golden Retriever skal medvirke aktivt til et øget antalt HD & AD fotograferinger, bringes her et uddrag fra referatet fra Raceledelsens møde med Dansk Kennel Klubs sundhedsudvalg.

"SU påpeger, at denne ændring ikke nødvendigvis vil resultere i en bedring af racens HD-statistik. Samtidig gør SU opmærksom på, at SU’s tilslutning til det foreslåede forudsætter, at Raceledelsen for Golden Retriever aktivt medvirker til at få flere hunde HD undersøgt, samt at flere hanhunde indgår i avl."

Det fulde referat kan læses under Raceledelse/Udvalg - Sundhedsudvalg eller ved at klikke her

Heldigvis kan vi på www.hundeweb.dk se at flere af de ca. 20 opdrættere der ikke havde 10% undersøgt ved årsskiftet, allerede nu har fået fotograferet så meget afkom fra kennelen, at de igen er berettiget til at annoncere frit på vores publikationer.
De etiske anbefalinger er ændret til regler

DKK's bestyrelse har besluttet, at DKK's etiske anbefalinger for avl fremover ændres til etiske regler. Samtidig vil der fremover kun kunne optages hvalpe på DKK's hvalpeliste, såfremt de etiske regler er overholdt.

Se reglerne for optagelse på hvalpeliste her og de etiske regler her
Der stadig 1 ledig plads på mentalbeskrivelsen på lørdag.
Tilmelding via online tilmelding
I lighed med, at hunde med HD (hofteledsdysplasi) status D og E ikke må anvendes i avlen, vil det fra den 1. juli 2011 ikke være tilladt at anvende hunde med AD (albueledsdysplasi) status 3 i avlen. Restriktionen gælder for parringer, som foretages efter denne dato.
Kilde: HUNDEN NR. 3 2011 side 75

Adgang for kastrerede hanhunde til DRKs officielle prøver

Dansk Retriever Klub´s bestyrelse har på telefonmøde den 6. februar besluttet at
det fra dags dato er muligt for kastrerede hanhunde at deltage i:
- brugsprøve
- markprøve B+A
- WT
der afholdes som officielle prøver i Dansk Retriever Klub´s regi.

Ved deltagelse i adgangsgivende brugsprøve skal ejeren medbringe en dyrlægeattest, der beskriver at hunden inden kastraktion havde normalt ansatte testikler.

Referatet fra årsmødet kan downloades her
Raceledelsen ønsker tillykke med 2 nye champions;

Ny DKCH Woodstar Loke 

Opdrætter: Erling Kjær Pedersen
Ejer: Lone & Steen Marbæk

woodstar_loke
Championatet er opnået på baggrund af følgende resultater:

05.07.2009  Kreds 8, Rønne, Bornholm DKK Opara, Janusz Exc.ÅK Plac.1 1.BHK CERT BIM 
07.11.2010  Herning DKK Rautala, Eeva Exc.BK Plac.1 2.BHK CERT R.CACIB 
13.02.2011  Fredericia DKK Andreasen, Kaj Falk Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB 
25.04.2010  Centrum DRK Nørgaard, Lars  1.præmie begynderklasse B

&

Ny DKCH(u) Gembæk's French Kiss
Opdrætter og ejer: Marianne Skøtt Jespersen

gembaeksfrenchkiss
Championatet er opnået på baggrund af følgende resultater:

13.09.2009  Middelfart DRK Johansen, Lene Exc.JK Plac.1 2.BTK CERT
30.01.2010  Fredericia DKK Sverre Exc.MK Plac.1 1.BTK CERT CACIB BIM    
13.02.2011  Fredericia DKK Andreasen, Kaj Falk Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM
DRK´s generalforsamling flytter til Nyborg Strand på grund af misforståelse er der ikke tilfredsstillende lokaler til generalforsamlingen i Borgerforeningens Hus i Nyborg.
I stedet er generalforsamlingen den 20. februar kl. 13 flyttet til Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Hilsen Connie Svane
FODERSPONSOR ved
NM Holdudtagelser
techni-cal-solutions
SIDSTE NYT VEDR. PRCD-PRA, GR-PRA1, OG ICHTHYOSIS

Vi har fået en enestående mulighed for at registrere alle DNA resultater: prcd-pra, GR_Pra1, og ichthyosis (fiskeskæl) hos
www.GoldenDNA.org. De har i forvejen registreret prcd-pra resultater fra USA og hele Europa.
Vi vil hermed kraftigt opfordre alle danskere, som får testet deres hunde til, at man registrerer resultatet på siden.
Registreringen sker på denne hjemmeside: www.GoldenDNA.org
Det er gratis at få sit resultat registreret på goldendna.org
Referatet kan downloades her
Conni Pallesen er pr. 17.01.2011 udtrådt af raceledelsen pga. sit helbred.
Ny kasserer er Birger Knudsen og indtrådt i RL er Annitta Hansen.

Nye sundhedsstatistikker pr. 05.01.2011 kan nu downloades under sundhedsudvalget egen side.

pdf Hanhunde

pdf Opdrættere

Der tages forbehold for tastefejl.
Åbenlyse tastefejl kan indberettes til Marlene Birkebæk på apport@falkirks.dk

Listen opdateres næste gang ca. d.  01.07.2011
Listerne er udskrevet d. 05.01.2011

ÅRSMØDE d. 23/01-2011 KL 1300

Korsør medborgerhus kl.1300
Skolegade 1
4220 Korsør

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent
c) Valg af mindst 2 stemmetællere(antallet afgøres af dirigenten)
d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år.
f) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt.

Vel mødt !
­