­
header
Nu hvor julen står for døren og årets sidste arrangement er afholdt, er det blevet tid til en julehilsen.

Jeg vil på raceledelsens vegne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

2012 har budt på mange udfordringer for raceledelsen. Den allerstørste var formentlig forhandlinger med DKK om avlsrestriktioner for vores race. Desværre blev udfaldet langt fra som vi, opdrætterne og medlemmerne ønskede og det var med nogen bekymring at vi modtog DKK´s beslutning om de fremtidige "restriktioner". Men da DKK har det sidste ord er vi nødt til at acceptere og håbe at det ikke betyder en forringelse i sundheden på vores race. 

Årsmødet afholdes denne gang d. 3/2 i Korsør kl.13. Raceledelsen håber at medlemmerne i år, i højere grad end tidligere, vil møde op og deltage i debatten. Hvis man ønsker indflydelse og at give sin mening tilkende er årsmødet den klart mest oplagte og konstruktive måde at gøre det på!

mlRaceledelsen vil ligeledes benytte lejligheden til at sender en stor TAK til terrænværter, sponsorer og hjælpere på racens arrangementer og til medlemmerne for at bakke op om de gennemførte aktiviteter!

Vi ser frem til et spændende år med en masse aktiviteter og nye tiltag. Bl.a. vil der i 2013 for første gang blive afholdt DM/WT og vi vil førsøge at implementere baby og hvalpe klasse på goldens egen WT-er. Så der skulle være muligehder far at alle hunde, ung som gammel, kan komme ud og blive prøvet af!

Vi glæder os til at se jer derude!

God jul og godt nytår!
Formand for raceledelsen for golden retriever
Maria Lindegaard
- til bestyrelsen og raceledelsen for Golden.
Revisionsfirmaet JS Revision har optalt de indkomne stemmer med følgende valgresultat:

Golden Retriever:
Palle Ingemann - valgt med 91 stemmer
Jeanette Filskov - valgt med 70 stemmer
Randi Jensen - 1. suppleant - 59 stemmer
Gunilla Perzien - 2. suppleant - 38 stemmer

Bestyrelsen:
Luise Linnemann Rasmussen - valgt med 294 stemmer
Tina Jungshoved Bjerre - valgt med 292 stemmer
Marlene Birkebæk - 1. suppleant - 254 stemmer
Golden har fået en Åben A prøve i Juellund den 09.12.2012 .
Prøveleder er Palle Ingemann 21900369
Tilmelding er her på hjemmeside. Se under Aktiviteter / Kalender.
Max. 6 deltager.
Skytten på Hjortholm har meddelt Raceledelsen, at jagten på fredag den 23.11.2012 er flyttet -prøven er dermed aflyst.

Raceledelsen beklager aflysningen.
Stort udbrud af hvalpesyge hos jyske mink. Risiko for smitte til hunde, gør vaccination ekstra vigtig

Hvalpesyge hus mink forårsages af en såkaldt paramyxovirus, der er samme virustype som giver hundesyge, en af de dødelige sygdomme, vi vaccinerer vores hunde imod.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor at hundeejere undersøger deres hunds vaccinestatus. Hvis hunden ikke er revaccineret i henhold til det anbefalede, bør man få hunden vaccineret igen. Dato for vaccination kan ses i vaccinationsbog / hundepas. Er du i tvivl, hvorvidt din hund er korrekt vaccineret, skal du kontakte din dyrlæge.

Smitterisikoen er størst, hvis man bor i nærheden af en minkfarm.
Tillykke til Palle med de flotte resultater

NOJCH Doubleuse Grousemountain
(Bell Oktave Apollo - Doubleuse Lingonberry)

Opdrætter: Gunilla Wedeen, Sverige
Ejer: Palle Ingemann


NOJCH-Doubleuse-Grousemountain
Så lykkedes det langt om længe - bogen er trykt og leveret og kan for de af jer der ikke har betalt for levering, afhentes hos raceledelsesmedlemmerne. Vi vil naturligvis også sørge for at bøgerne kommer med på årets sidste arrangementer, hvor vi er repræsenteret.

Ring og aftal nærmere hos raceledelsesmedlemmerne

GiD2012

Så er det nu!!

Sidste chance for at indstille kandidater til Raceledelsen er d. 10. oktober 2012

Har du noget på hjertet og kunne du at tænke dig at løfte en masse spændende opgaver for racen, vil vi opfordre dig til at stille op til raceledelsesvalget.

Dit kandidatur skal sendes direkte til DRK på nedenstående adresse -senest den 10. oktober. Bemærk også ige, at hvis du indstiller andre end dig selv, skal den/de pågældende kandidater skriftlig acceptere en evt. opstilling til raceledelsen - denne vedlægges opstillingen eller tilsendes ligeledes DRK's sekretariatet inden den 10. oktober 2012.

Ved evt. indvalg i raceledelsen skal kandidaten påregne medlemskab af Dansk Kennel Klub.

Send din opstilling til:

Dansk Retriever Klub
Fraugdegårds Allé 4, Fraugde
5220 Odense SØ

I følge § 7 stk. 2 Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne.

Det er nu muligt at få registreret GR-PRA2 restulater hos Dansk Kennel Klub, husk blot at købe rekvisition inden I får taget blodprøven.

SU arbejder på at få endnu en DNA dag på benene i indeværende år, mere følger herom.
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)  

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Øjenkrav: Afkom kan kun registreres i DKK, såfremt begge forældre er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge før parring. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Retriever Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1.    Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK
2.    Begge forældredyr skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK
3.    Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom hos DKK.

Ikrafttrædelsesdato bliver 1. januar 2013
Danmark havde 2 hold i Finland for at forsvare sidste års guld-medaljer og toppræstationen for vores vedkommende, blev helt bestemt WT3 og individuel BRONZE vinder DKBRCH Tanjin Gismo & Morten Rasmussen.

Gismo fik i øvrigt også en flot 1. præmie på B-prøven dagen efter hvilket udløste et finsk brugschampionat - en titel der vist ikke tidligere er tildelt en dansk golden retriever, men da vi endnu ikke har helt styr på bogstaverne mht titlen, venter vi lige lidt med at hylde Morten og Gismo for denne præstation.

nwt2012 tanska 3

De øvrige resultater/point blev som følger;

54 point DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melodie Of Golden Spirit & Lars Mertz
54 point Sungold Joe & The Juice & Svend Christensen
52 point Doubleuse Grousemountain & Palle Ingemann
34 point Kiebitz's Daddy & Inger Berger
0 point Duckflight Coyduck in October / Tina Seligmann

Du finder meget mere om NWT her;

www.nwt2012.com
Goldenring Finland
Pointtavle
Golden Retriever DM for Hold er en en-dagsprøve der afvikles på racens sommer WT.

Der kan stilles hold i alle klasser, og det står enhver fri for at tilmelde hold, der dog minimum skal bestå af 3 hunde.
Der skal ved tilmelding angives en holdkaptajn samt navn på holdet.

Tilmelding af de enkelte hunde sker i henhold til de til gældende regler og takster for DRKs WT-prøver.
Tilmelding af hold er gratis.

Holdkonkurrencen er uofficiel hvorimod de individuelle resultater stambogsføres.

Adgangskrav: Hundene skal opfylde de gældende krav om deltagelse i klasser iht. DKKs WT-reglement.
Der kan ikke dispenseres fra dette.

Ved tilmelding af hold gælder følgende;

Begynderklasse:
der kan ikke stilles hold i begynderklassen, hvis en eller flere af hundene har været tilmeldt/deltaget/præmieret i åben eller vinderklasse på officielle prøver.
I begynderklasse bliver hundene afprøvet og præmieret individuelt. De enkelte deltageres point lægges sammen hvorefter de 3 hold med flest point tildeles hhv.– Guld, sølv og bronze.

Åbenklasse: der kan ikke stilles hold i åbenklasse, hvis en eller flere af hundene har været tilmeldt/deltaget/præmieret i vinderklasse på officielle prøver.
I åbenklasse kan hundene i momenter blive bedømt med anden hund under disciplinerne: ro på post, trampejagt, søg eller kombinationer heraf. De enkelte deltageres point lægges sammen hvorefter de 3 hold med flest point tildeles hhv.– Guld, sølv og bronze.

Vinderklasse: hundene i vinderklasse kan i momenter bedømmes med anden hund under disciplinerne: ro på post, trampejagt, søg eller kombinationer heraf. Desuden kan der arrangeres klapjagtslignende situationer, hvor flere hunde afprøves i forskellige discipliner på samme tid. De enkelte deltageres point lægges sammen hvorefter de 3 hold med flest point tildeles hhv.– Guld, sølv og bronze.

Afbud: Eventuelle afbud skal meddeles raceledelsens tovholder snarest og senest dagen før prøven. Anmeldelsesgebyr refunderes i henhold til DRKs gældende regler.

For alle klasser gælder følgende;
Ved pointlighed er der fortrin til det hold med højeste pointscore på en post, herefter gælder flest 20-taller, 19-taller, 18-taller osv.

Administrative bestemmelser; Officielle Working Test administreres og arrangeres af Dansk Retriever Klub’s markprøveudvalg efter aftale med bestyrelsen. DRK’s raceledelser kan arrangere officielle Working Test efter aftale med markprøveudvalget. Gebyrer og anmeldelsesfrister annonceres i klubbladet eller kommer til medlemmernes kendskab på anden måde.
Vi er desværre nødt til at aflyse Vinder A prøven på Hjortholm den 16.09.2012 på grund af manglende tilslutning.
Vi har fra RL forsøgt at ringe til medlemmer, men der var ikke nogen der ønskede at deltage i prøven.
Ligeledes har vi søgt om dispensation hos DRK, men fik et nej.
 
 
Birger Knudsen
Tilmeldingen er lukket. Alle som er tilmeldt er med på prøven og der vil blive sendt yderlig info i løbet af ca. 7 dage.

Birger Knudsen
Prøveleder på Åben A-Prøven
PRØVEN ER AFLYST!!!!

Der er stadig pladser åben for deltagelse på sæsonens 1. Vinder A på Hjortholm. Kom nu frem, støt op omkring arrangementet og meld til prøven.

Birger Knudsen
Raceledelsen
Goldens i Danmark 2012 – er desværre forsinket og bliver derfor ikke udleveret som planlagt på racens efteråsweekend.

Vi vil sørge for at der bliver lavet fjernlagre hos raceledelsen og udvalgsmedlemmer, hvor man kan afhente sit eksemplar og evt. naboens. Vi vil naturligvis også medbringe bøger på efterårets arrangementer…

Følg med her på siden for mere information…
Raceledelsen trækker 20 fribilletter på årsmødet blandt de fremmødte medlemmer med racetilhørsforhold til Golden Retriever.
  • Fribilletter gælder én valgfri hund pr. vinder.
  • Fribilletter skal anvendes inden for det kalenderår det er udtrukket.
  • Vinderne skal inden for 30 dage efter årsmødet meddele raceledelsen, hvilken hund de ønsker at tildele fribilletten.
  • Anvendelse af fribilletten skal meddeles raceledelsen pr. mail indenfor den gældende tilmeldingsfrist til det ønskede arrangement.

Eksempel 1: Melder man den ønskede hund på en af racens certifikatudstillinger eller kvalifikationsprøver, har man mulighed for at stille samme hund gratis på én af racens egne markprøver, kvalifikationsprøver eller WT resten af året.

Eksempel 2: Melder man den ønskede hund på en af racens egne markprøver, kvalifikationsprøver eller WT, har man mulighed for at stille samme hund gratis på én af racens egne certifikatudstillinger eller kvalifikationsprøver resten af året.

Vinderne samt hvilken hund de ønsker at tildele fribilletten annonceres på racens hjemmeside, i Retrieverens aprilnummer samt på det efterfølgende årsmøde.

Adgangskrav
Hundene skal til enhver tid opfylde de gældende krav om deltagelse i klasser iht. DKKs udstillingsreglement, DRKs markprøve og workingtest reglement.
Der kan ikke dispenseres fra dette.

Gyldighed
Fribilletterne udløber 1 år fra lodtrækningsdato.
Fribilletterne kan ikke veksles til kontanter.
Max en fribillet pr. medlem.
Der kan ikke dispenseres fra dette.

Gebyret på kr. 170,- for udenlandske sundhedsregistreringer ændres til kr. 95,- (på linje med danske sundhedsregistreringer). Ændringen i antallet af registreringer vurderes over efteråret.

/Kilde www.dkk.dk
Af de 82 tilmeldte hunde gik ikke mindre end 18 hunde igennem alle 6 poster og opnåede en fortjent første præmie i begynderkl. Af disse havde 9 hunde over 100 point af 120 mulige - og fik dermed adgangsbillet til finalen.

Finalen var en dobbeltmarkering på vand og land og den opgave blev generelt løst fint af alle finalister, men der er kun plads til 4 vindere. Der var pointlighed og derfor kom reglen om flest højeste scores til at afgøre mesterskabet.

Goldens var i finalen repræsenteret af;
Salvesako
(Stonehunter El Purio Donn - Hilderyth Helen)
Opdrætter: Heidi Gormsen
Ejer Carsten Nyvang Hansen

Stort tillykke med "1.præmien"

Salvesako på finaleposten...

/Kilde www.dansk-retriever-klub.dk

Joe's Nickie gav labradorerne baghjul og erobrede 1. pladsen ved årets vildtsporunghundemesterskab 2012 på et 600m/20 timer vildtspor. Nickie bliver hermed den første golden til at erhverve denne flotte titel. STORT tillykke til Nickie og John med denne flotte præstation!

Joe's Nickie
(Sungold Fly With Me & Søbjerggaard's Jolene)
Opdrætter: Svend Christensen)
Ejer: John V. Jensen

Golden har fået en Åben A prøve i Holsted den 22.09.2012 og gennemføres i samarbejde med Flatcoat.
Tilmelding er her på hjemmeside. Se under Aktiviteter / Kalender.
Max. 12 deltager.
DKK registerer nu ichthyosis resultaterne foretaget ved racearrangementerne.

/Laila
Dette er den 10. årbog for Golden Retriever, og også denne gang kan vi glæde os over at vi trods internet har kunnet få flere annoncører i bogen end vi plejer. Bogen indeholder reportager fra racens egne kvalifikationsprøver, markprøver, WT og udstillinger, samt relevante artikler fra de forgangne 2-3 år.

Raceledelsen ønsker at takke samtlige annoncører for den overvældende opbakning vi har fået til denne udgivelse, så Goldens i Danmark igen blev en realitet.

Annoncer i alt 274
Stamtavlesider 230
Kennelannoncer i alt 40
Annoncører i alt 103

/Marlene
HUSK HUSK HUSK sidste tilmelding til racens efterårsarrangement på Lolland.
Begge arrangementer er sidste tilmelding 05.08.2012

UDSTILLINGDOMMER: Val Tregaskis, GB - Kennel Steval
Udstilling starter kl. 11.00
Udstillings leder: Jane Jensen  tlf.: 23 69 05 85
Sidste frist for udstilling er d. 05.08.2012


MARKPRØVE OG KVALIFIKATIONSPRØVE:
Sidste frist for markprøven er d. 05.08.2012

Læs mere om arrangementet under menupunktet AKTIVITETER

(Kvalifikationsprøven og brugsprøverne er åbne for alle racer)

Raceledelsen har været til forhandlingsmøde med DKK og DRK og vi afventer endeligt referat og accept fra DKK. Referatet ligger i øjeblikket hos DRK.

/Maria Lindegaard

DKK har godkendt muligheden for at få registreret testsvaret på de hunde, som indgik i projektet hos Merete Fredholm på KU-Life.

Få at få registreret sit resultat, skal man købe en rekvisition på www.hundeweb.dk til Ichthyosis. Bemærk venlist, at undersøgelsesdatoen skal være samme dag, som man køber rekvisitionen.

Rekvisition skal underskrives af ejer, som bedes påføre teksten = "KU-Life projekt" på rekvisitionen, som herefter indsendes til Dansk Kennel Klub.

/Laila Ager
Sundhedsudvalget

Forsinkelse af registering af ichthyosis resultater foretaget ved racearrangementerne d. 9. - 10. juni 2012

Resultaterne skal godkendes af DKKs specialkonsulent, før de kan indføres i hundeweb, men da hun er på ferie de næste 3 uger, vil disse resultater først blive skrevet ind om 1 måneds tid.

/Laila Ager
Sundhedsudvalget

Opdateret informationer omkring NM2012: Klik her eller vælg til højre i menuen: NM 2012

Der er oprettet en Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/437239529642981/

Den officielle hjemmeside for NM2012 i Finland. Læs mere her: http://www.nwt2012.com/

Raceledelsen har desværre erfaret, at nogen stadig tror, at vi ønsker at forhandle følgende tekst med DKK på mødet om avlsrestriktioner mandag d. 25. juni 2012.

Teksten der ved en fejl har sneget sig ind i vores brev til bestyrelsen lyder som følger;

”DKK's hvalpeliste
Udover de gældende regler for optagelse, er en bestået kvalifikationsprøve (avlsgodkendelse) i Dansk Retriever Klub, berettiget til optagelse på DKK’s hvalpeliste.”

Det skal derfor slås fast, at vi på ingen måde ønsker at blande os i DKKs regler om annoncering samt oplyse, at der pr. 9. januar 2012 ikke længere er nogle annoncerings-restriktioner på DKKs hvalpeliste

Vi beklager naturligvis denne misforståelse.

/Raceledelsen

Vi mangler billeder til Goldens i Danmark 2012 - så har du nogle dejlige billeder af din golden retriever i spændende, sjove og søde situationer som vi må bruge i bogen, må du meget gerne udvælge de 5 bedste og sende til bog@goldenretriever.dk -hurtigst muligt. Wink

Tekniske krav: originalopløsning dvs. de skal fylde mellem 1 til -12 MB

/Marlene
Det danske hold har været i ilden ved NMV2012. Der var i alt 6 danske hunde i det finske for at repræsenterer Danmark, 4 på det deltagende hold og 2 reserve hunde - 5 labradors og 1 golden.

Hold konkurrencen forløb således:

1.vinder Finland
2.vinder Danmark
3.vinder Norge
4.vinder Sverige

Det danske hold var repræsenteret ved:
Gunvor Hjort med labrador Mallaig All Spice
Pia Rix med labrador Coco Loco's Premium Dark Chocolate
Tina Frølich med labrador Lab Magic's Siri
Anette Kiørboe med Golden Combine Lionheart
Reserver:combine-lionheart
Peter Kristensen med labrador Brown Hunt's Dusty
Charlotte Thomsen med labrador Halfdan's Juniper Green

Individuelt blev bedste danske hund 1. reserven Peter Kristensen og SEVCH NOVCH 1VSU11 Brown Hunt's Dusty der opnåede 49 point ud af 50 mulige, hvilket rakte til en delt 2 plads individuelt. Alle 6 ekvipager opnåede titlen Finsk Vildtspor Champion og Peter Kristensen, Pia Rix og Anette Kiørboe titlerne Finsk Vildtspor Champion og Nordiske Vildtspor Champion !

Tillykke til alle de dygtige danske deltagere + Anette Kiørboe & Lionheart med de to flotte nye titler!

Læs beretning af Pia Rix og Charlotte Thomsen HER
Se point tavlen med resultater HER
Opråb!!!

Har du glemt at melde til Racens officielle Working Test på Nordsjælland? Du kan lige nå at eftertilmelde, hvis du mailer Birger Knudsen på birger@windwood.dk

Officiel Woringtest d. 23-06-12 Danstrup Hegn
Dommere: Hanne Søndenbro, Flemming Nøhr og Johnny Henriksen
Prøveleder: Gert Jensen - Tlf.: 2023 2558 Mail:  gjanlaeg@mail.dk
Assistent: Hanne Jensen - Tlf.: 2010 8558

Kørselsvejledning/adresse:
Hornbækvej 255 , 3080 Tikøb (Helsingør) overfor Kronbergvej)
[GPS: N 56° 0.353', E 12° 28.500' eller decimaler: 56.00588, 12.47499]

Mødetid: 08:15  -  
Parole: 08:45  -  
Prøvestart: 09:00

WT'en er for alle klasser og indgår i holdudtagelserne til NM 2012

Sct. Hans + fællesspisning

Tina Seligmann har taget initiativ til at vi holder fælles Sct. Hans efter WT'en -på sammenskudsbasis på hendes domicil i Græsted. Åben for alle goldenejere medlem af retrieverklubben samt officials på prøven. Henv. Tina Seligmann på tlf. 21 46 28 20 eller mail post@gia.dk
Raceledelsen vil gerne takke alle de mennesker, der brugte en eller begge dage i weekenden d. 9. & 10. juni på vores årlige triple-arrangementer på begge sider af bæltet. Det var igen i år to store arrangementer og I var alle til at skabe rammerne for nogle dejlige oplevelser for nye som gamle golden-entusiaster. TAK! til alle hjælpere, prøvelæggere, prøveleder, skueledere, sekretærer, assistenter og dommere og I skal vide at uden jer, kunne vi slet ikke have fået denne weekend til at klappe som den gjorde!
Så det nu!
-triple-arrangement på begge sider af bæltet i denne weekend.

Lørdag d. 9/6-2012 Hagested-Gislinge jagtforening, Tuse Enghave 5, Holbæk

Søndag d. 10/6-2012 Vorbassevej 20, 6622 Bække

 
På disse dage er der mulighed for at stille på skue og en uofficiel Workingtest/dummyprøve hvor der er lavet klasser for alle. Skuet og workingtesten er tilrettelagt således, at selvom om man ikke har udstillet eller arbejdet med retriever discipliner før, her har mulighed for at få en sjov og spændende dag på hundens præmisser.

Skue hvor der kan stilles i følgende klasser:
Babyhvalpe: 3-6 mdr.
Hvalpe: 6-9 mdr.
Juniorklasse: 9-18 mdr.
Åben klasse: Fra 15 mdr.
Brugshundeklasse: Fra 15 mdr. for hunde som har bestået kvalifikationsprøve eller har fået 1. præmie i begkl. på markprøve B
Veteran klasse: For hunde fra 8 år +
 
Uofficiel WT apporterings/dummyprøve med poster i følgende klasser:

Baby/uøvet - for den helt uerfarne hund/fører.
Begynderklasse - over brugsprøveniveau
Åben/Vinderklasse (kun Sjælland)
Vinderklasse (kun Jylland)
Veteranklasse for hunde på 8 år og opefter

Online forhåndstilmelding på www.goldenretriever.dk
-der er dog mulighed for tilmelding på dagen til WT og skue.

Du kan også læse mere om arrangementerne ved at klikke her.

HUSK at sende denne invitation videre til dine hvalpekøbere Smile
GOLDENS i DANMARK 2012 har deadline d. 01.06.2012

Vi har allerede nu 177 annoncer, men der er naturligvis plads til endnu flere! Vil du gerne annoncere, men synes du mangler det helt rigtige foto, er det derfor muligt at tegne annoncen nu og indsende billedet efterfølgende (dog senest d. 01.07.2012)

Du er velkommen til at kontakte Marlene på 26371821 for at høre mere.

Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver og i digitaltryk som Goldens i Danmark 2009.

Annoncepriser:
1. hund 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
2. hund 100,00 kr. Denne pris gælder alle efterfølgende stamtavlesider.
Opdrætterannoncer 100,00 kr. pr. side/hund (kun eget opdræt)
Kennelannoncer pr. side 300,00 kr.

Du kan læse mere om udgivelsen i denne artikel

I 2011 har vi samlet blodprøver ind fra 74 golden retrievere, som skulle testes for skælsygdommen ichthyosis. Der er ringet svar hjem til ejerne. Skulle du ønske et skriftligt svar (mail), kan det ske ved henvendelse til professor Merete Fredholm, KU SUND, på mailen mf@life.ku.dk

Venlig hilsen


Lene Boysen
Specialdyrlæge

Vi har et godt tilbud til dig!

Opdrættere har nu mulighed for at tegne annoncer på eget opdræt for blot 100,- pr. stamtavleside.
(Der følger ikke en bog med i denne pris) Opdrætterannoncer sendes på samme måde som almindelige annoncer.

Du kan læse mere om tilmeldingen i menuen til ventre. 

Deadline: 1. juli 2012 for billeder og 1. juni 2012 for tekst.
For at gøre udgivelsen nærværende og vedkommende for netop dig, bedes du sende billeder og artikler til bog@goldenretriever.dk
Er du interesseret i at lære at trimme din hund - enten til skue og udstilling eller blot lidt hverdags-trim - og går du måske samtidig og kunne tænke dig at tilmelde dig og din hund til skue eller udstilling, men mangler lidt vejledning og ringtræning sammen med andre,
så kontakt gerne tovholder:

Inge Nygaard på 75943112 / 30540356 eller inge@kildeskoven.dk 

som så vil prøve at arrangere hold på begge sider af Storebælt, så snart der er tilmeldinger til det (ca. 4-6 deltagere pr. hold)

Udstillingsudvalget

I forbindelse med afholdelse af Triple arrangementerne, vil der blive afholdt kollektive DNA testdage på begge sider af bæltet.

-- OBS - Der skal være tilmeldt minimum 20 hunde før arrangementet bliver til noget --

Dato: 09/06 Holbæk
Dyrlæge Ib Engelhart vil være tilstede i Holbæk, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk, fra 9.00 til ca.13.00

Dato: 10/06 Bække
Dyrlæge Vibeke Korup vil være tilstede i Bække, Vorbassevej 20, 6622 Bække fra 9.00 - ca.13.00

Der vil blive udtaget en blodprøve fra hver hund, som er tilmeldt, og prisen for dette er: 137,50 kr (110 + moms) Obs. beløbet skal betales kontant på dagen!
 
Vi har indhentet priser fra forskellige laboratorier, og har opnået en rabat på 25% fra gældende priser, dvs. prisen er som følger (de 25% er fratrukket):
Prcd-PRA 146,25 $ (normalpris 195 $)
Ichtyosis 90$ (normalpris 120 $)
GR_PRA1 75$ (normalpris 100 $)
 
Prcd-PRA & Ichtyosis 189$
Prcd-PRA & GR_PRA1 177$
GR_PRA1 & Ichtyosis 132$
Prcd_PRA,GR_PRA1 & Ichtyosis 249$

BINDENDE tilmelding kan ske til Laila Ager, på: skylock@tdcadsl.dk
Senest: 25/5 2012. Følgende oplysninger skal fremgå af e-mailen:
 
- Ejers navn, adresse og telefonnummer
- Hundens DKK reg.nr., stambogsnavn og kaldenavn

Der vil blive fremsendt en e-mail til alle tilmeldte den 26/05-2012, mht. om de minimum 20 hunde tilmeldte er opnået, så arrangementet kan løbe af stablen.
Man skal ikke foretage sig yderligere, før den bekræftende e-mail tilsendes, al yderligere info/vejledninger vil blive fremsendt med denne e-mail.
 
Sundhedsudvalget for Golden Retriever
Grundet en meget lille tilmelding til DRK udstillingen ved Aalborg den 27. maj 2012 (Pinsedag) har vi forlænget tilmeldingen.
 
Tilmelding skal dog foregå med at sende en email til Connie Svane, DRK tilmeld@dansk-retriever-klub.dk med angivelse af DKK registreringsnummer og hvilken klasse der ønskes tilmeldt i. I vil så modtage en bekræftelse tilbage med info om kontonummer til overførsel af betaling.
 
Tilmelding senest mandag den 30. april 2012! 
 
Som dommere til udstillingen er inviteret:
 
27.05.2012
 
Golden: Miss Margereth Woods, England
Labrador, Flatcoated, Chesapeake og Curly: Mikael Tranholm, Danmark
Dommerændring lørdag den 28. april 2012 til Certifikat udstillingen i Vonge

Udstillings dommeren, Barbara Mills, GB - Kennel Millwater, er blevet syg, i stedet dømmer hendes mand Peter Mills. Ændringen er godkendt i DKK.

Raceledelsen
Lørdag den 28. april
Forårsudstilling
Sted: Vonge/Kollemorten-hallen Vongevej 54, 7173 Vonge.
Dommer: Barbara Mills, GB - Kennel Millwater
Udstillingsleder: Inge Nygaard 75943112 / 30540356

Brugsprøve dommer: Børge Krogh

Brugsprøve for alle retrieverracer fra kl. 10.00
- Tilmelding på dagen: Husk stambog og vaccinationsattest

Søndag den 29. april
Markprøve, brugsprøve og kvalifikationsprøve
Region Midtjylland Søby, Brunkulsvej 19, 7400 Herning
Prøveleder: Kristian Kristensen tlf:2088 5146

Brugsprøve dommer: Lise Lotte Lind

Brugsprøve for alle retrieverracer fra kl. 10.00
- Tilmelding på dagen: Husk stambog og vaccinationsattest

Tilskuere er meget velkomne! Er du ny eller gammel goldenejer er du velkommen til at besøge os begge dage, raceledelsen vil være repræsenteret og vi vil rigtig gerne vise og fortælle om hvad du kan lave med din golden.

Vel mødt!
I mange år har man trænet delfiner, elefanter og nå-ja hunde efter klik og beløn indlæringsmetoden. Klik og Beløn eller klikkertræning er bare et slangudtryk for operant betingning, som er det videnskabelige princip, der beskriver hvordan adfærd udvikles, når et dyr påvirker omverdenen. I traditionel hundetræning motiverer og manipulerer man normalt sin hund til den ønskede adfærd, hvorimod man ved klikkertræning belønner ønsket adfærd og ignorer uønsket adfærd. Vi skal med andre ord lære at lade hunden tænke selv -regne ud hvad vi ønsker. Resultatet er en glad og kreativ hund, med et godt samarbejde med sin fører.

Alt dette og meget mere vil Sanne undervise i d. 15. september 2012 på Sannes Hundecenter i Hedensted.

Pris: 250,- med frokost
Max 8 pladser

Tilmelding til Marlene Birkebæk på falkirks@live.dk
Raceledelsen samt Karin og Niels Knudsen har aftalt følgende ændringer på Golden Guy's Vandrepræmier - bøger med pins;

Kære Alle!

Raceledelsen har fået tilbudt at deltage på Outdoormessen i Fyns Forum den 13.-15. april, men vi mangler en repræsentant om lørdagen.

outlet-top

Raceledelsen håber naturligvis på at komme til at kunne præsentere vores dejlige race på bedste måde og vi har i den forbindelse brug for din hjælp.

Vi leder efter;
- velsoignerede hunde og præsentable mennesker
- hunde med ubetinget godt temperament
- mennesker der ved noget om jagt og prøver med deres retriever
- mennesker der ved noget om DRK

Du skal evne at kunne repræsentere klubben ordentligt uanset racetilhørsforhold, for de folk som repræsenterer golden retriever, bliver også en del af klubbens standpersonale.

Der tilbydes kørepenge efter laveste takst -så er du interesseret bedes bedes du kontakte Marlene på 26371821.

Med venlig hilsen
Raceledelsen
Referat fra medlemsmødet d. 18/3-2012 i Nyborg kan downloades her

2001-2011 HD-statistik kan downloades her
2001-2011 AD-statistik kan downloades her
Forår er hvalpe tid - underforstået der skal findes avlspartnere, så her bringer vi en artikel om arvegangen på PRA og skæl (ichthyosis)

Simpelt recessiv nedarvet.

Denne metode kan beregne arvegangen på en "simpelt recessiv nedarvet" lidelse, i golden retrieverens tilfælde tilfælde GR_PRA1, prcd_PRA og ichthyosis

Hvert individ har 2 alleler, som udgør et gen og alle individer vil modtage en allel (50%) fra faderen og en allel (50%) fra moderen. Alleler kan enten være dominerende normalt angivet ved et stort bogstav (A) eller recessive normalt angivet ved lille bogstav (a).

De 2 alleler kan producere følgende 3 genetiske kombinationer.

Afkom vil have en af følgende kombinationer med et allel fra faderen og den anden fra moderen:

Homozygot AA

RASK (clear)

Fri for PRA/ichthyosis og ikke bærer af PRA/ichthyosis
Begge forældre har givet det dominante allel A
Heterozygot Aa

BÆRER (carrier)

Fri for PRA/ichthyosis, men bærer af sygdommen.
Én af forældrene har videregivet det dominante allel A, den anden forældre har givet det recessive allel a. Eftersom A er dominant overfor a, vil afkommet ikke blive sygt.
Homozygot aa

SYG (affected)

Sygt individ / vil udvikle PRA/ichthyosis.
Hunden har arvet det syge allel fra begge forældre.
Forældrene kan enten være;
‐homozygote aa (affected) eller
‐heterozygote Aa (bærer)

Hvad er "Allel"?


Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En allel er en bestemt udgave af en DNA‐sekvens, som findes på et bestemt sted af et kromosom. Når allelerne fra begge forældre sidder på samme relative sted på hvert af de to ens kromosomer, danner de tilsammen genotypen for individet. Har et individ to kopier af samme allel, så er individet homozygot med hensyn til denne allel. Har individet kopier af to forskellige alleler, så er individet heterozygot. Allelerne kan være dominerende eller vigende/recessive. Hvis en plantes eller et dyrs gen rummer en dominant allele, vil det i et heterozyogt individ være den dominante allel, der bestemmer, hvordan plantens fænotype kommer til at se ud. Det samme gælder, hvis genet rummer to domnante alleler. Kun når begge alleler er vigende, får planten det gen, som giver det vigende udseende.

Arvegang

Hver forældre giver en af to mulige alleler til afkommet, og nedenfor er sandsynligheden for hvorvidt et afkom arver de to alleler, afhængigt af forældrenes status.

AA x AA (fri x fri)
FAR ↓ MOR → A A
A AA AA
A AA AA
100% af afkommet er RASKE
AA x Aa (fri x bærer)
FAR ↓ MOR → A a
A AA Aa
A AA Aa

50% af afkommet er RASKE (AA)
50% af afkommet er BÆRERE (Aa)
Ingen hvalpe fra denne kombination kan udvikle PRA/ichthyosis

AA x aa (fri x syg/affected)
FAR ↓ MOR → a a
A Aa Aa
A Aa Aa

100% af afkommet vil være BÆRERE (Aa)
Ingen hvalpe fra denne kombination kan udvikle
PRA/ichthyosis

Aa x Aa (bærer x bærer)
FAR ↓ MOR → A a
A AA Aa
a Aa aa


25% af afkommet er RASKE (AA)
50% af afkommet er BÆRERE (Aa)
25% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA/ichthyosis
Aa x aa (bærer x syg/affected)
FAR ↓ MOR → a a
A Aa Aa
a aa aa
50% af afkommet er BÆRERE (Aa)
50% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA/ichthyosis
aa x aa (syg/affected x syg/affected)
FAR ↓ MOR → a a
a aa aa
a aa aa
100% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA/ichthyosis
 
Fotodage i Nordsjælland **aflyst**
Annelise vil gerne fotografere/hjælpe med billeder til Goldens i Danmark 2012, men skriv for nærmere information om datoer.
•    Fotografering til årbogen, portræt / udstillingsbillede/ gruppe / action billede,
•    Pris er aftalt med RL til at være 250, - ekstra billede i samme serie gratis.
•    Eller du tager selv billedet af din hund. Vi vil være et par stykker tilstede, der hjælper og giver gode råd.
Annelise Johansen, tlf 236043394 eller mail anjoha@mail.dk
Best of Breed: Golden Retriever
The winning bitch was SH CH Shinehill Winter Solstice JW Owned by Mrs C Haxton

http://youtu.be/yX8JaLoNcPU
Philippa Williams - Levenghyl Gundogs at Crufts 2012

http://youtu.be/xT7MMgqUldo
Raceledelsen har desværre hørt om nogle medlemmer der ikke ønsker at deltage på vores medlemsmøde d. 18/3-2012, da det åbenbart er den gængse opfattelse, at vi allerede har bestemt hvilken løsning, der skal forhandles med DKK.

Det skal derfor understreges, at det bestemt er RLs ønske, at medlemmerne møder op og lader os vide hvad i ønsker vi skal gå videre med.

Mulige punkter til behandling
HD: 1. nuværende 2. A, B og C frit 3. kendt status 4. ingen restriktioner
AD: 1. nuværende 2. kendt status 3. ingen restriktioner
Øjne: 1. nuværende 2. som labrador* 3. ingen restriktioner

Formålet med medlemsmødet er at høre medlemmernes mening til Racens nuværende avls-restriktioner.
Kom og få indflydelse på fremtiden.
 
Oplæg om sundhed foreståes af raceledelsen og sundhedsudvalget.

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage, bedes i forhåndstilmelde til Maria på gold.force@hotmail.com

Dato:
Sted:
Pris:
d. 18. marts 2012 kl 1300
Nyborg Borger & Håndværkerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 13 13
Gratis
Sidste tilmelding d. 14. marts 2012

* Labradors øjen-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for prcd/PRA registreret, samt er undersøgt for arvelige øjensygdomme af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Dog tidligst når hunden er 12 mdr. gammel. Hunde, der er over 5 år på parringstidspunktet Skal have et undersøgelsesresultat for arvelige øjensygdomme, der er foretaget efter hunden er fyldt 5 år.

Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE

Labradors øjen-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for prcd/PRA registreret, samt er undersøgt for arvelige øjensygdomme af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Dog tidligst når hunden er 12 mdr. gammel. Hunde, der er over 5 år på parringstidspunktet Skal have et undersøgelsesresultat for arvelige øjensygdomme, der er foretaget efter hunden er fyldt 5 år.

Vi har fået sponsor på vores WT den 03.03.2012 i Kulsø.

dummy-shoppen nutra1 petcare-logo
Referatet fra årsmødet kan downloades her
Referatet kan downloades her

Nu hvor frosten har ramt Danmark, er landets søer og fjorde begyndt at fryse til og det kan være livsfarligt for vandglade retrievere.
Det får Dyrekassen Danmark til at frygte gentagelser fra sidste vinters tragiske ulykker med hunde på isen. DyrekassenFoto: Annelise Johansen
Danmark advarer derfor hundeejere imod at lade deres hunde færdes frit ved isdækkede vandområder eller på selve isen.
Det er en forfærdelig kendsgerning, men hvert år mister flere hunde livet, når vandområderne fryser til is.
Ikke nok med det, men falder familiens hund gennem isen, risikerer ulykken også at få fatale følger for hundeejeren. Det er nemlig ikke usædvanligt, at hundeejeren sætter sit eget liv på spil, i forsøget på at bjærge hunden op fra det kolde vand, i stedet for at se magtesløst på.

Kan vi afværge bare én ulykke

De mange is ulykker sidste vinter, får derfor Dyrekassen Danmark til at advare hundeejere imod at lade deres hund færdes på de isdækkede søer og fjorde, og opfordrer alle hundeejere til at holde deres hund i snor nær tilfrosne vandområder.

‐ Vi havde desværre flere drukneulykker sidste vinter, og derfor har vi i år besluttet at handle, frem for at vente på at den første ulykke bliver indrapporteret. Hvis vi ved at belyse emnet, kan redde bare én hund og dens familie fra den forfærdelige skæbne, så er det det hele værd”, fortæller Betina Nygaard Bæk, familiedyrskonsulent hos Dyrekassen Danmark.

Også Falck kan bekræfte de farlige situationer, der ofte opstår i forbindelse med at hunden skal luftes omkring isdækkede søer og fjorde.
‐ Vi elsker jo alle at se hunden springe i søen eller fjorden efter den pind vi lige netop har kastet, men i vinterhalvåret kan det føre til farlige situationer for både dyr og mennesker. Derfor bør vi i familien tage en drøftelse om, hvorledes det nu er klogt at slippe hunden fra snoren, når den skrøbelige is på søen eller fjorden kan være til stor fare”, fortæller Falcks Vildt‐ og Dyrekonsulent Allan Bruun Rasmussen ‐
‐ Ulykken kommer pludseligt og uventet, og udvikler sig ofte ved at både voksne og børn i den stressede situation, vil forsøge at komme hunden til undsætning uden at sikre den nødvendig alarmering”, fortsætter Allan Bruun Rasmussen.‐

Ulykkerne sker i perioden, hvor isen endnu ikke er stærk nok til at bære dyr eller mennesker. Risikoen for de tragiske ulykker forstærkes yderligere, når det fryser med lette frostgrader. Når frosten er let, varer isdannelsesprocessen længere, og det kan vildlede mange til at tro isen er sikker.
Vil man gerne færdes på isen, skal man altid vente til at isen er godkendt af kommunen, og det skal være skiltet ved bredden. Is tykkelsen på vandene kan nemlig variere meget fra vandområde til vandområde, da mange faktorer spiller ind på selve isdannelsens hastighed. Faktorer som ind‐og udløb, isolerende snedække på isen, indsivende varmere grundvand, bundvendinger med varmere bundvand eller vindomrøring i overfladen, er alle med til at forhale isdannelsesprocessen.

Hold hunden fra isen

Hunde er impulsive, og de kender ikke til faren ved at færdes på isen. Hold derfor altid din hund i snor ved tilfrosne søer og fjorde, på samme måde som når du passer på din hund i trafikken.
Hundene løber ofte ud på isen for enten at jage fugle, eller for at hente en kastet pind. I begge tilfælde kan de være svære at stoppe eller kalde til sig.
Har du en jagt‐ eller hyrdehunderace, skal du være ekstra opmærksom på din hund, når du passerer et område med fugle på isen. Da motivationen for at jage eller hyrde er ekstra stor hos disse racer.
Det er ikke kun drukneulykker, der kan være farlige når hunde færdes på isdækkede overflader. Hunden kan også risikere at skride ud på den glatte overflade, og dermed påføre sig alvorlige led‐ eller sene skader.

Pressemeddelelse Dyrekassen Danmark

Vi har modtaget denne information vedr. afholdelse af Nordisk Mesterskal 2012 i Finland den 18. og 19. august:

The next Nordic WT will be arrange by Finnish Golden Ring on Saturday 18.08. and normal B-test (winners class) on Sunday 19.08. Both are held in Hauho, situated in Southern parts of Finland (see the map below). The central place will probably be Wuolteen manor http://www.tunnelmakartanot.fi/awuolle.html (pages unfortunately only in Finnish).

Der kommer løbende opdateringer.

Årets første officielle WT afholdes d. 3. marts af Raceledelsen for Golden Retriever - Kulsø ved Nr. Snede Og det kan godt gå hen og blive en kold fornøjelse. Men man kan bare klæde sig derefter og hundene har jo deres gode pels. Prøven er kun åben for golden retrievere og der er yderligere information ved at klikke på annoncen her.

Kaj Falk Andeasen har af helbredsmæssige årsager trukket sig fra raceledelsen.
Vi vil gerne takke Kaj for nogle gode timer og et godt samarbejde i 2011.

På raceledelsens vegne
Marlene Birkebæk

Så er det tid til betaling for Link- og Hanhunde listerne.

Kennel Link: 115,00 kr.
Hanhundelisten: 120,00 kr.

Gebyret er gældende fra 01.01.2011 og er gældende for et kalender år ad gangen fra 01.01 - 31.12. med fornyelse hver januar.
Husk derfor at få indbetalt inden 01.02.2011.

Beløbet bedes overført til reg. nr. 1551 Konto: 10103452 Dansk Bank.
På DKK´s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. januar blev det besluttet at ændre reglerne for stambogsføring. De ændrede regler er gældende fra 9. januar 2012 og betyder bla. at:

Kravet om udstillingspræmiering bortfalder.
- har kun betydning for Curly Coated Retriever, idet vi og de resterende 3 retrieverracer ikke har dette krav.

Øvrige avlsrestriktioner på sundhedsområdet, dvs. HD/AD og øjenundersøgelser, er fortsat gældende. DKK og de enkelte specialklubber vil i årets løb være i dialog om hvilke restriktioner, der evt. skal bortfalde.

Dansk Kennel Klubs etiske regler får igen status af anbefalinger.

DRK opfordrer alle med interesse heri at møde op på racernes årsmøder.
Golden har årsmøde den 22.01.2012 på Fraugdegård.

Mød op og lad os høre netop din mening til dette emne. Vi har brug for det.

Læs mere hos DKK.
­